Organogram De Open Hof

Organogram De Open Hof
Hier vindt u op 1 A4-tje de organisatie van De Open Hof.
 
Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:
 
lees meer »
 
College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters
Taakgebieden College van Kerkrentmeesters
De positie en rol van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is vastgelegd in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): Ordinantie 11, artikel 1. Samengevat luidt die: de kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters.
lees meer »
 
College van Diakenen

College van Diakenen
Visie
Diaconaat is handelen
a.         geïnspireerd door het evangelie
b.         gericht op het lijden en de sociaal-maatschappelijke nood 
c.         gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel samen accepteren en dragen van dit lijden.
d.         gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.
 
Als College van Diakenen hebben wij een open oog voor elk concreet handelen dat zich hiervoor inzet. Van harte zoeken we hierin ook afstemming en samenwerking met anderen. Zo hopen we er een steentje aan bij te kunnen dragen dat mensen in nood tot hun recht komen.
 
Missie
lees meer »
 
Pastorale Raad

Pastorale Raad
Pastoraat is omzien naar elkaar.
In De Open Hof vinden we het belangrijk dat we er zijn voor elkaar op blije en verdrietige momenten.
lees meer »
 
Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst
De eredienst staat centraal. In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. Hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente. De diensten zijn ook het meest bepalend voor ‘het gezicht’ van onze gemeente; hierin wordt onze identiteit zichtbaar. De eredienst is nooit tijdloos maar heeft alles te maken met de tijd waarin wij leven.
lees meer »
 
Taakgroep Jeugd

Taakgroep Jeugd
De taakgroep Jeugd wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de verschillende vormen jeugdwerk.
lees meer »
 
Taakgroep Huiskamer

Taakgroep Huiskamer
In de huiskamer klopt het hart van De Open Hof want daar ontmoeten mensen elkaar en daar horen we elkaars verhalen.
Van maandag t/m vrijdag is de huiskamer open van 10.00 - 12.00 uur. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee, een praatje, een spelletje, maar ook als u rustig uw krantje wilt lezen bent u van harte welkom. De gastvrouwen en gastheren ontvangen u graag.
lees meer »
 
Commissie Kunst in Kerk

Commissie Kunst in Kerk
De wie, wat?... zal waarschijnlijk als vraag naar boven komen.
De Commissie Kunst in de Kerk is geboren uit de commissie symboliek die al voor de bouw van De Open Hof is ingesteld. Deze symboliekcommissie heeft zich van droom naar uitvoering bezig gehouden met de symboliek in de kerk.

Meer informatie? Vraag de voorzitter.
lees meer »
 
WIC/ Partnergemeente Burg

WIC/ Partnergemeente Burg
Sinds 1973 bestaan contacten tussen onze kerkelijke gemeente de Open Hof en  de gemeente Burg in het oosten van Duitsland, de voormalige DDR. Deze gemeente ligt zo'n 100 kilometer ten zuiden van Berlijn. 
Ontstaan na contacten tijdens een Bibelwoche in Berlijn en voortgezet onder de bezielende leiding van Herman Korteweg (in 2004 overleden).
lees meer »