Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:
 
Marc Bijl Voorzitter, tevens ouderling en lid moderamen
Cobi Crucq-van Maldeagem Scriba, tevens ouderling en lid moderamen
Ds. Lyonne Verschoor-Schuijer Predikant en lid moderamen
Jolanda Griesdoorn-v.d. Pol Kerkelijk werker
vacature Voorzitter Pastorale Raad, tevens ouderling
   
Arjan van Dijk Voorzitter College van Diakenen
Desiree Goudzwaard Diaken
Nico den Boer Voorzitter College van Kerkrentmeesters, tevens ouderling
Peter van der Wel Ouderling-kerkrentmeester
vacature Voorzitter taakgroep eredienst, tevens ouderling
Carina Meeldijk Jeugdouderling
 
College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters
lees meer »
 
Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld

Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld
De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is collectebonnen of contant geld in te leveren voor de collecten.
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
 
lees meer »
 
College van Diakenen

College van Diakenen
lees meer »
 
Pastorale Raad

Pastorale Raad
Pastoraat is omzien naar elkaar.
In De Open Hof vinden we het belangrijk dat we er zijn voor elkaar op blije en verdrietige momenten.
lees meer »
 
Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst
lees meer »
 
Taakgroep Jeugd

Taakgroep Jeugd
De taakgroep Jeugd wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de verschillende vormen jeugdwerk.
lees meer »
 
Taakgroep Huiskamer

Taakgroep Huiskamer
In de huiskamer klopt het hart van De Open Hof want daar ontmoeten mensen elkaar en daar horen we elkaars verhalen.
Van maandag t/m vrijdag is de huiskamer open van 10.00 - 12.00 uur. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee, een praatje, een spelletje, maar ook als u rustig uw krantje wilt lezen bent u van harte welkom. De gastvrouwen en gastheren ontvangen u graag.
lees meer »
 
Commissie Kunst in Kerk

Commissie Kunst in Kerk
De wie, wat?... zal waarschijnlijk als vraag naar boven komen.
De Commissie Kunst in de Kerk is geboren uit de commissie symboliek die al voor de bouw van De Open Hof is ingesteld. Deze symboliekcommissie heeft zich van droom naar uitvoering bezig gehouden met de symboliek in de kerk.

Meer informatie? Vraag de voorzitter.
lees meer »
 
WIC/ Partnergemeente Burg

WIC/ Partnergemeente Burg
lees meer »