Commissie Kunst in Kerk

Commissie Kunst in Kerk
De wie, wat?... zal waarschijnlijk als vraag naar boven komen.
De Commissie Kunst in de Kerk is geboren uit de commissie symboliek die al voor de bouw van De Open Hof is ingesteld. Deze symboliekcommissie heeft zich van droom naar uitvoering bezig gehouden met de symboliek in de kerk. Denk o.a. aan de stilteruimte, het levensluik, het labyrint, de teksten op de grond, de 7 kaarsen geplaatst op het Griekse kruis aan de muren in de kerkzaal en nog veel meer. Aardig om eens bij stil te staan!
De commissie kunst in de kerk bestaat uit 7 leden, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Moderamen, de Kerkenraad, en College van Kerkrentmeesters ten aanzien van symboliek, kunst, tentoonstellingen, inrichting e.d. van het kerkgebouw. De wisselende tentoonstellingen die in de Omloop hangen, worden door de commissie verzorgd.
Mochten er ideeën leven om te exposeren of weet u, weet jij, iemand die wil exposeren, laat het ons weten. Wij gaan erop af en bekijken de mogelijkheden.
Die wij zijn:
Anton van Driel, voorzitter,  
Janneke Hempel,
Rebecca van der Kolk,
Tamar Robbemond,
Letta Krau,
Desiree Goudzwaard.
U kunt contact met ons opnemen per mail: kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl
terug