Indien u bezwaar maakt tegen het plaatsen van een foto op deze website, dan kunt u dit melden op het volgende adres: webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl.
Overstapdienst 5 juli 2020

Zondag 5 juli 2020 maakten 10 kinderen de overstap van de kinderdienst naar de tienerdienst. Ondanks de Corona maatregelen werd het een feestelijke dienst.

Bekijk alle foto's
 
De Open Hof Coronaproef maken

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren - liturgisch bloemstuk

Vandaag is rood! De rode anthuriums verbeelden  de vuurtongen die zich neerzetten op de leerlingen. Wat kan er allemaal niet gebeuren als mensen  in vuur en vlam staan voor het goede nieuws  dat God bij de mensen wil zijn. Door Gods geestkracht worden mensen  uit hun wanhoop en moedeloosheid getild.  Ze worden zo geraakt dat ze levendig en vrolijk zijn (gerbera’s) en gericht zijn op het goede voor mensen  (rozen en anjers). Gods Geest zet mensen in beweging  zoals de wind het gras doet bewegen. De zeven roosjes in het kleinere stuk rechts  verbeelden de zeven gaven van de Geest. Het tere bloempje in het midden is een akelei.  In bloementaal is dat vrede, de vrede  die Christus beloofde in zijn Geest.

Bekijk alle foto's
 
Krans van 4 mei

Bij de viering van zondag 3 mei vieren we 75 jaar vrede en vrijheid!  We staan daarmee stil bij een stuk verleden. We doen dat met het oog op het heden, want als we zeggen  ‘dat nooit meer’ heeft dat consequenties voor wij vandaag met elkaar leven. Maar ook de toekomst doet mee in ons gedenken. De waarden van vrijheid, vrede en recht willen we doorgeven aan de komende generaties.  Wim en Wilma hebben een prachtige krans gemaakt en deze wordt op 4 mei op enig moment bij het monument VRIJ in de Laning gelegd.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd

Tijdens de weken van de Veertigdagentijd lezen we teksten uit o.a. de Bergrede.  Jezus houdt ons het leven voor zoals God dat heeft bedoeld:  het koninkrijk van de hemel. Om in beweging te komen en  Jezus te volgen is voor de meeste mensen een doel nodig;  het hebben van een stip op de horizon helpt. 

Paasmorgen 12 april 2020
Het raamwerk geeft een doorkijkje,  perspectief op nieuw leven.  De gerbera’s en parels vertellen van de vreugde van het lege graf. Jezus is opgestaan, vertelt de witte roos. De doeken zijn er stille getuigen van.  Hij gaat ons voor in nieuw, eeuwig leven,  vertelt de buxus. 
We begrijpen het niet maar vertrouwen  dat het waar is.  Die hoopvolle vreugde of vreugdevolle hoop wordt verbeeld door de amaryllis en de fresia’s. Evenals de glinsterende steentjes.  De wilgenkatjes vertellen ook weer van leven  dat ongedacht verder gaat.  Het is in Gods hand, die niet loslaat  wat Hij is begonnen, vertelt de klimop. 

Goede Vrijdag
Rond het kruis wordt het verdriet duidelijk:  de Judaspennilgenkatjes vertellen ook weer van leven  dat ongedacht verder gaat.  Het is in Gods hand, die niet loslaat  wat Hij is begonnen, vertelt de klimop. 
ingen vertellen van het verraad,  de geknakte korenaren van de gebrokenheid  van de wereld en Jezus’ gebroken lichaam  en de zwarte takjes vertellen van verlatenheid.  Dat kruis, dat spreekt van zoveel lijden,  tot op vandaag, is tegelijkertijd hét beeld  van de hoop die wij koesteren in Jezus Christus.  De hoop dat er een doorkomen aan is.  De witte steentjes vertellen van ons persoonlijke verdriet dat wij mogen neerleggen bij God.  Hij omarmt het met zijn trouw. 

Witte Donderdag
Jezus drukt zijn leerlingen op het hart hoe zij met elkaar moeten omgaan als Hij er niet meer zal zijn. Laten ze nederig zijn en trouw naar elkaar,  zoals Hij dat hen in alles heeft voorgedaan. Daarvan vertellen de witte violen.  De klimop, die zich vasthecht aan alles, symboliseert Gods trouw die in Jezus  openbaar wordt.


6e Zondag in de Veertigdagentijd - Palmzondag 5 april 2020
Palmzondag: Jezus doet intocht in Jeruzalem. Mensen halen hem feestelijk in: de gele steentjes met gekleurde bloemen ertussen.  Zij verwachten een koning (rode steentjes)  maar het is de vraag (vraagteken) of zij echt wel begrijpen hoe Jezus hun koning zal zijn.  Koninklijk zal hij zijn lijden dragen.  Zijn trouw en toewijding aan de mensen (paradijsbloem) blijven tot het einde toe overeind. 

5e Zondag in de Veertigdagentijd – 29 maart 2020
In tijden van onzekerheid zoeken we een plek waar we veilig zijn. De rots staat voor alles dat ons grond onder  de voeten geeft; ons geloof, mensen op wie we kunnen bouwen, de hoop dat het goed komt. En daarachter  zien we het vingerblad; Gods beschermende handen. De bloemen op de rots vertellen over de eigenschappen  die een wijs mens heeft: de anjer staat voor toewijding,  de eustomia voor charisma, de zijdewindlelie voor wijsheid  en de kleuren wit en groen vertellen van geloof en hoop.  Aan de linkerkant zien we tussen de brokken de blauwe druifjes komen. Ze vertellen dat we mogen hopen dat ook dit voorbij gaat. Ook de bloeiende magnolia vertelt dat er met God  een doorkomen aan is. Zoals de lente zich niet laat stoppen,  zo zal ook het leven met God doorgang vinden.

4e Zondag in de Veertigdagentijd – 22 maart 2020
“Roze Zondag” in de Kerk. Thema: Het Onze Vader. We staan voor een wereldwijde crisis.  Maar overal op die wereld zijn mensen die hun vertrouwen uitspreken in Onze Vader,  die de wereld in zijn handen houdt. Onze handen, Zijn handen, de handen van God zijn in het stuk te zien.  De verscheidenheid en veelkleurigheid aan mensen wordt verbeeld door de gekleurde rozen en het gras dat in alle windrichtingen waait.  We zien ook de kleur roze, de kleur van deze zondag, zondag laetare. We mogen weten dat het licht van Pasen door zal breken.

3e Zondag in de Veertigdagentijd – 15 maart 2020
Dit was de eerste zondag dat er geen kerkdiensten meer konden plaatsvinden vanwege het Coronavirus. De schikking was al klaar en gaat over Math. 5; 43 – 48: Houden van mensen om je heen maar ook van je vijanden. In de schikking zien weer het hart, dat spreekt voor zich. De bloemen vertellen ons het volgende: de anjer staat voor de toewijding, de gerbera wil ons zeggen dat we anderen in hun waarde moeten laten, de eustoma staat voor charisma. Het hart rust op twee rode stokken en dit verbeeldt de kracht vanuit de basis. Verankerd in het mos zien we witte rozen: het verbeeldt de liefde en navolging van Christus.

2e Zondag in de Veertigdagentijd – 8 maart 2020
Jezus opent het perspectief op Gods nieuwe wereld.
Hoe wij daaraan kunnen bijdragen vertelt hij met de beelden zout en licht.
Die boodschap, verbeeld door de iris, doet ons in beweging komen; de beweging is verbeeld door het gras. We vertrouwen erop dat Hij er zijn zegen aan zal geven, verbeeld door de kersenbloesem. Paulus noemt de christenen in zijn brief aan Efeze een voorbeeld van God. Als wij Christus willen navolgen, gesymboliseerd door de witte rozen, zullen de mensen zien hoe God is.

1e Zondag in de Veertigdagentijd – 1 maart 2020
In de schikking van deze eerste zondag, 1 maart, is die stip een open ruimte: we zijn allemaal vrij om in beweging  te komen op onze eigen manier. In de schikking hangt een hart van buxus. Aan het begin van de Veertigdagentijd (Aswoensdag) halen sommige christenen een askruisje als zichtbaar teken van hun geloof. Die as komt van de buxustakjes (van Palmzondag het jaar ervoor) die zijn verbrand. Het hart verwijst ook naar Jezus’ oproep om gerechtigheid  niet te bedrijven om ervoor geprezen te worden  of er iets voor terug te krijgen. Dat doe je met je hart.    De 40-dagentijd is tijd om te bezinnen of herbezinnen op wat belangrijk is. We leven toe naar Pasen. Sommige mensen doen dat door deze dagen te vasten; ze onthouden zich van snoep, vlees of wijn,  geen social media of televisie kan natuurlijk ook.

 

Bekijk alle foto's
 
Multicultureel diner in de huiskamer

De huiskamer van De Open Hof in Oud-Beijerland verandert regelmatig in een ‘restaurant’. Op donderdag 23 januari was er een etentje met nieuwe Nederlanders.
De diaconie van De Open Hof organiseerde voor de tweede keer in samenwerking met Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard en het Taalhuis een een gezamenlijke maaltijd met en voor mensen die sinds kort of al langere tijd in Nederland wonen. Het was de bedoeling dat iedereen een kenmerkend gerecht uit zijn/haar eigen land van herkomst maakte en meebracht. En dat was een groot succes. Zo waren er heerlijke gerechten uit bijvoorbeeld Syrië, Somalië of Eritrea, maar was er ook Hollandse erwtensoep (met halalworst) of boerenkool
De gedachte achter deze maaltijd is, dat je door met elkaar te eten met elkaar in gesprek komt, kennis maakt met elkaar, elkaars gerechten en culturen. Zodoende leer je elkaar beter kennen en verdwijnen vooroordelen. De 85 mensen die een bijdrage hebben geleverd aan dit etentje, hebben daar een beginnetje meegemaakt.
“We moeten dat vaker doen!”, werd veel gehoord, die avond. Gelukkig gebeurt dat ook, want ook andere kerken in Oud-Beijerland en omstreken organiseren zulke avonden.
 

Bekijk alle foto's
 
Overstap 4- en 5 jarigen naar de Kinderdienst

Op 12 januari hebben we de kinderen die vier en vijf zijn geworden welkom  geheten in het midden van de vierende gemeente. Zij horen erbij. Bovendien zijn ze nu groot genoeg voor de kinderdienst  en ook daar zijn ze van harte welkom.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken tijdens Advent en Kerst

In de Adventstijd worden er prachtige liturgische bloemstukken gemaakt die het verhaal van de zondag vertellen.
25 december, 1e Kerstdag
De schikking is geïnspireerd door een gedicht van Hildebrand Rozema. De bloemen verbeelden de eigenschappen van Jozef: Orchidee, Jozef met warmvoelend hart; Leeuwenbek , geheim bewaren; Anthurium en anjers, toewijding, trouw; Zuidewindlelie, wijsheid; Alstroemeria, daadkracht en begrip; Gerbera, levendigheid; Eucalyptus, bescherming. Er achter staat een houtstronk even standvastig als Jozef. De boog van berengras die de ene met de andere schikking verbindt is als Jozefs beschermende houding over Maria (crèmekleurige roos) en Jezus (witte roos met parel). Rechts staat een vrij bloemstuk dat de vreugde van Kerst verbeeldt, een gouden kroon wijst op de geboorte van het Koningskind; er achter de verlichte ster.
Gedicht van Hildebrand Rozema
Hier staat het nog maar eens!
In gebeitelde woorden, eeuwenoud.
De vader van Jezus was een man
uit één stuk. Een timmerman.
Hij zwijgt de hele bijbel lang.
 
Hij is Maria’s stille geluk.
Toen zijn vrouw ermee kwam,
met wat haar overvleugeld had,
Of beter: Wie, ging hij zwijgend
zijn kamer in. Hij bleef. Kostwinner.
 
Gouden vent. Karakter van eikenhout.
Nooit verliet hij zijn gezin.
Jozef was geen prater, maar
Een luisteraar. Een monument
van een vent. De schutspatroon
 
Van alle stille, noeste zwijgers
en doeners. Immanuël! Voor nu
blijft onbekend wat Jozef zoal zei.
Maar Maria hoefde niks te vragen.
Jozef wás de trouw. Jozef bleef erbij.
 
24 december, Kerstnacht
Het witte bloemstuk met de roos en de parel naast het kerststalletje vertellen van de hoge komaf van dit kind. De witte fresia verbeeldt de vreugde en op de achtergrond de stronk van een druivenplant met de lysianthes verbeelden de dankbaarheid. De engel die omhoog kijkt naar en de verlichte ster vertellen hun verhaal. Net als de kaars met de afbeelding van het Lam van God. Het kind in de kribbe wordt een man met een roeping; de kribbe wordt een kruis. Dit kind zal de zonde van de wereld wegdragen; het geeft al doorzicht naar Pasen.
Zondag 22 december, 4e Advent
Op deze 4e Advent lezen we over de jonge Koning Josia. Hij  neemt het besluit om de bouwvallige tempel (verbeeld door de brokstukken) te renoveren. Als er een Thorarol wordt gevonden (de opengeslagen bijbel) scheurt hij zijn kleren; dit wordt verbeeld door de jute. Hij beseft dat God boos zal zijn omdat het volk zich niet aan de wet heeft gehouden; dit wordt verbeeld door de bremtakken als teken van inkeer. Het bloemstuk in de feestkleuren wit en magenta barst van de goede eigenschappen die Josia heeft. Hij is een voorafschaduwing van de Vredekoning die wordt verwacht:
Hyacint: Verzoening;
Gerbera: Vrolijkheid, levendigheid;
Lysianthes: Dankbaarheid
Anjers: Toewijding;
Zuidewindlelie: Wijsheid;
Eustoma: Charisma.
De wilgenkatjes verbeelden de hoop op nieuw leven. In ons verwachtingsvol leven worden wij gedragen door God, gesymboliseerd door het vingerblad.
Zondag 15 december 3e Advent
Op 3e Advent verkleurt paars al heel voorzicht naar roze. Op de voorgrond staat een bloemstukje met in het midden een roos: deze verbeeldt David. Rondom deze roos zien we allerlei bloemen die de goede eigenschappen van David verbeelden: Anthurium → Toewijding; Alstroemeria → Daadkracht; Gerbera’s → Levendigheid; Zuidewindlelie → Wijsheid; Veronica → Staande blijven; Eucalyptus → Bescherming; Brem → Nederigheid; Eustonia → Dankbaarheid; Knop van Echinacea → Kracht. Ernaast zien we zuidewindlelie: de profeet Natan komt God’s boodschap overbrengen aan David en het vingerblad dat David’s handen laat opgeheven in gebed. De boomstronk met de nieuwe spruiten vertelt van het eerste rijsje uit de tronk van Isai, David. Hij is een belangrijke voorvader van Jezus. Over hem zingen we: Davids Zoon, lang verwacht. Verder zien we de glasscherf die het verdriet verbeelden. Er achter de amaryllusbol, een bron van vreugde die de toekomst weerspiegelt en het beginnende leven laat zien en de geboorte van Jezus die wij verwachten. Het roze koord is bedoeld als leidraad in de tijd. Verder 3 brandende kaarsen en de ster.
Zondag 8 december, 2e Advent
Van de schikking lezen we liefde en levensvreugde af in de kleuren rood en wit. De liefdesband en de toewijding tussen Ruth en Naomi en Ruth en Boaz worden verbeeld door de rode en witte rozen en het gevlochten gras; de anjers staan voor toewijding. De witte alstroemeria verbeeldt het respect waarmee Boaz handelt; respect voor de Thora en voor Ruth. De korenaren en de eucalyptus (bescherming) roepen wat hiervoor gebeurde in herinnering: Ruth die aren raapt op de akker van Boaz (Ruth 2:19) en het beroep van Ruth op Boaz om haar te helpen. (3:9). Het vlechtbrood en de klimop verbeelden God’s verstrengeling en trouw met de mensen en de grote rode roos verbeeldt Gods’liefde. De korenaren verbeelden het brood des levens. Het kind dat geboren wordt zal als een zoon voor Naomi zijn. Dat vertelt het plantje ‘kindje op moeders schoot’.
Zondag 1 december, 1e Advent
Het bloemstuk heeft betrekking op Genesis 49 vers 8 – 12.  De figuur van Juda staat centraal en wordt gesymboliseerd door de paradijsbloem; deze staat voor trouw en toewijding, net zoals Juda borg stond en opkwam voor Jozef en Benjamin. Juda beging ook misstappen in zijn leven, maar betuigde openlijk spijt.  Mede daardoor ontving hij de zegen voor de toekomst, gesymboliseerd door het gipskruid en de astromeria die staan voor nederigheid.
Het palmblad als teken van overwinning symboliseert dat hij zal heersen over zijn broers. De gebogen Gerbera’s  symboliseren de broers die voor hem buigen.
De scepter verwijst indirect naar de Vredekoning waarop wij wachten.
De ster is als een licht in de nacht.
 

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 2019

Op Kerstavond 24 december was er weer een geweldig Kinderkerstfeest.Vele kinderen, ouders en grootouders genoten van het kerstspel in een modern jasje. Thema was : "wie zal de wereld redden". Vele helden kwamen voorbij zoals Freek Vonk, Bob de Bouwer, Mega Mindy  enz.
Aan het eind welke echte grote held de wereld kan redden ......

Bekijk alle foto's
 
Doop en belijdenis 22 december 2019

Zondag 22 december 2019, 4e Advent, deden Sandra Udema en Farah Bijl geloofsbelijdenis en werd Farah eveneens gedoopt.

Bekijk alle foto's
 
Isoleren pastorie

De muren van de pastorie aan de Admiraal de Ruyterstraat zijn geisoleerd. Dit alles in het kader van duurzaamheid.
Klik hier voor meer informatie.

Bekijk alle foto's
 
Wijnproeverij

Hier vindt u een aantal foto's van de wijnproeverij van zondag 10 november.

Bekijk alle foto's
 
Zondag van Gedenken 3 november 2019

3 november 2019, Zondag van Gedenken
Op deze zondag hebben we onze gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden.  Hiervoor was een prachtig liturgisch bloemstuk gemaakt.
Het bloemstuk is opgebouwd rond de Alpha en de Omega.
Zo wordt God genoemd in Openbaring 21: God is de eerste en de laatste. Daarbinnen, binnen de Alpha en de Omega, beweegt zich de levensweg van een mens van geboorte tot levenseinde.
De geboorte wordt zichtbaar gemaakt met een bloem met een vingerblad in een holte verwerkt. De Alpha laat zien dat God de Eerste is en de Eeuwige en als rode draad door het hele leven verweven is.
In het bloemstuk mogen we de mens tot bloei zien komen waarbij God de dragende grond blijft, het vingerblad.
In het beeld is ruimte voor blijdschap en dankbaarheid (lycianthies en fresia’s),
mogen we groeien in wijsheid (zuidewindlelie)
en raakt ook het verdriet ons leven (gras en spiegelglas).
De rode draad loopt erdoorheen naar een stuk boomschors. Het verwijst naar de ouder wordende mens.
Het bloemstuk is opklimmend waarmee het klimmen der jaren wordt verbeeld.
Tot slot de cedum, ook wel hemelsleutel genoemd. Aan de top zien we drie rozen het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, samen bij de letter de Omega.
Als troostend beeld zien we de afhangende klimop. Gods trouw stuurt engelen of mensen die troost brengen voor wie verdrietig achterblijft.
 

Bekijk alle foto's
 
Opening dubbele expositie in de Omloop

Dubbele expositie in De Open Hof van Pameijer en ‘de Willem’
In de Omloop van De Open Hof zijn er regelmatig exposities. Op dit moment is er een dubbele expositie van enerzijds Pameijer Inloop en anderzijds van de kunstklas van CSG Willem van Oranje.
Pameijer Inloop
De werken van van Pameijer Inloop zijn tot stand gekomen tijdens de creatieve workshops die in De Open Hof worden gegeven. In januari 2019 is Pameijer Inloop op de woensdagochtend gestart met creatieve activiteiten. Iedereen kan daar, tegen een kleine vergoeding, bij aansluiten en meedoen.
Pameijer Inloop is in samenwerking met De Open Hof tot stand gekomen en is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek, een praatje, wat gezelligheid of een activiteit, uiteraard onder het genot van een kopje koffie/thee. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat ook de mogelijkheid om een spel te doen met elkaar, samen muziek te maken of aan te sluiten bij een creatieve activiteit.
De creatieve workshops worden op de woensdagen gegeven door Mirjam van den Bos van Pameijer Inloop van 10.30 uur – 12.15 uur in De Open Hof.
Pameijer Inloop is iedere woensdag van 09.30 uur tot 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom; er is ook een mogelijkheid om gezellig samen te lunchen of ’s avonds een warme maaltijd te gebruiken. De bijdrage voor de lunch is € 2,50 en voor de warme maaltijd € 5,--. Voor de lunch en warme maaltijd graag van tevoren aanmelden per mail huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl of tel. 0186 612936
Kunstklas CSG Willem van Oranje
Naast de expositie van Pameijer is er ook een expositie van de kunstklas van CSG Willem van Oranje.  De leerlingen hebben boomhutten gemaakt vanuit de gedachte dat materialen uit de natuur gecombineerd kunnen worden met materialen die gerecycled worden.
Nederland wordt steeds voller en ook daaraan is gedacht. De leerlingen maakten hun woningen en hutten een paar meter hoger dan gebruikelijk, zo ontstond de boomhut. Onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen was het uitgangspunt. De woningen zijn creatief, kleurrijk en vol grappige accenten.Het is zeker de moeite waard om ook deze kunstwerken te komen bekijken.
De expositie is te zien in de omloop van De Open Hof,  W. van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland op maandag t/m vrijdag van 09:30-11.30 uur en op maandagmiddag 14:30-16.30 uur en op woensdag van 09.30-19.00 uur.

Bekijk alle foto's
 
De Bergrede

De Open Hof in Oud-Beijerland was zaterdag 12 oktober 2019 het toneel voor een bijzondere première. In aanwezigheid van grote en minder bekende namen werd een eigentijdse versie van De Bergrede live uitgevoerd door zangers, een spreker, strijkers en een projectkoor.
 
Er is door alle tijden heen veel gesproken, gezongen, geschilderd en gebeeldhouwd over De Bergrede. De initiatiefnemers zien dit project als een aanzet tot nieuwe kerkmuziek. De Bergrede leent zich uitstekend om met een hedendaagse blik naar de tekst van Jezus te kijken.
 
De klassieke woorden van barmhartigheid zijn nog steeds actueel en worden helaas alleen maar actueler. De Bergrede roept op om goed te zijn voor je naasten, hen te respecteren, hen niet te veroordelen en goed te zijn voor jezelf.
Opkomen voor anderen die dit niet voor henzelf kunnen doen. Iemand die verdriet heeft, troost je! Iemand die honger heeft, geef je te eten! Doe voor een ander wat je wilt dat zij voor jou zouden doen! Een leefregel uit het grote levensboek dat elke religie overstijgt. Doe iets voor een ander, maar cijfer jezelf niet weg. Je moet ook goed zijn voor jezelf. Alleen mensen, die stevig in hun schoenen staan, kunnen een stootje hebben. De Bergrede laat zich daarom lezen als handboek voor de moderne mens, de Wegenwacht onder de reizigers, de tafelgenoot onder de gasten, de liefste onder de aardigen, de rijkste onder de armen.
Deze woorden van Jezus zijn nog steeds actueel.
De Bergrede is daardoor ook een gebed van een mens met vragen.
Stijn van de Loo heeft nieuwe muziek en teksten gecomponeerd en bestaande muziek speciaal voor dit project opnieuw gearrangeerd.
Ds. Gertjan Robbemond heeft meditatieve teksten geschreven die verbinden en die aanzetten tot denken.
De solozang was van Stijn van der Loo en Claire Porter, omgeven door koorzang met verszegels. Dit alles werd gedragen door prachtige muziek van het strijkkwartet o.l.v. Emma Breedveld. Het Bergrede projectkoor stond o.l.v. Rico Sanders.
Van dit project zijn CD-opnames gemaakt en dat is samen met een tekstboekje uitgebracht. Van de première is een live-registratie gemaakt.
 

Bekijk alle foto's
 
Doop Mai Lan Vermaas 29 september 2019

Zondag 29 september 2019 werd Mai Lan Vermaas gedoopt.

Bekijk alle foto's
 
Startdienst 2019

Zondag 15 september 2019 was de Startdienst van het seizoen. Tevens werd er afscheid genomen van ambtsdragers die hun taak neerleggen en werden er nieuwe ambtsdragers bevestigd. Het combo Eljakim verleende medewerking aan deze dienst.

Bekijk alle foto's
 
Persoonlijk bloemstuk bij het afscheid van ds. Gertjan en Karin Robbemond

Toelichting bij het persoonlijke symbolische bloemstuk
t.g.v. het afscheid van Gertjan en Karin Robbemond
Ontworpen door Wilma van ’t Noordende met steun van haar man Wim

De Open Hof, 8 september 2019
Thema: een hartelijk bloemstuk
Het stuk bestaat uit meerdere harten : hiermee willen we uitdrukking geven dat we spreken vanuit ons hart en om jullie hartelijk te bedanken.
Ieder hart vertelt ons iets over het leven en werken van Gertjan en Karin in onze gemeente en soms met een relatie naar hun privé leven.
Het grote hart symboliseert Gods hart dat naar ons allemaal uitgaat, Zijn trouwe en liefdevolle aandacht.
Voor het grote hart zien we de paradijsbloem die staat voor trouw en toewijding.
De 3 grote witte rozen zijn het symbool van Vader, Zoon en Geest.
Het hart rechts staat voor de zeer recente geboorte van kleinzoon Damian Jon, gesymboliseerd met een blauwe geboorte bloem.
Het hart in het midden symboliseert de passie van Gertjan: de World Servants en de passie van Karin: Zip your Lip.
Het hart links bestaat uit 2 kleuren dat de gemengde gevoelens van onze gemeente weergeeft: Donker met paarse parels staan voor het verdriet om jullie vertrek
en
Licht met “Gouden parels” symboliseren dat we jullie een goede toekomst toewensen.
Aan de linkerkant zien we de herdersstaf met 9 rode rozen die staan voor de 9 passievolle jaren van Gertjan als herder in onze gemeente.
Rode Alstroemeria          → Gezin
Witte zuidewindlelie       → Wijsheid
Witte lysianthes               → Dankbaarheid
Rode Fresia’s                    → Blijdschap delen
Gekleurde bloemen        → Gemeente
Anjers en Myrtetakjes    → Heil en zegen voor de toekomst
De sierui, witte bessen en de rozebottels             → Trouw en vrucht dragen, het hele jaar door te zien aan de kleuren van het kerkelijk jaar op de voorgrond.
Tenslotte de vingerbladen die bijna altijd terugkomen in de symbolische bloemstukken omdat zij symboliseren dat we ons heel ons leven gedragen mogen weten door Gods liefdevolle handen.
 

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds Gertjan en Karin Robbemond middagprogramma

Zondagmiddag 8 september 2019 hebben gemeenteleden en ds. Gertjan en Karin Robbemond tijdens een informele bijeenkomst afscheid van elkaar genomen. Er was een afscheidslied, een spel, sketches en een afscheidsboek gemaakt door gemeenteleden. Na een ritje door de kerk met een Tuk Tuk werden ze uitgezwaaid.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemstuk zondag 8 september

Liturgisch bloemstuk behorende bij de lezing over de storm op het meer, tijdens de afscheidsdienst van ds. Gertjan Robbemond
De achtergrond is het schip “boordevol” symboliek:
De mast bestaat uit rode takken als een beeld van Kracht,
3 rode rozen verbeelden de aanwezigheid en liefde van de Drie-enige,
Het zeil is gevormd door klimop als beeld van eeuwige trouw,
Driehoek boven aan de mast is de vlag van Geloof, Hoop en Liefde,
Onderaan mast  zien we het vingerblad als symbool Gods dragende hand,
Aan de rechterkant van het “schip” zien we 11 rode gerbera’s als symbool van de apostelen, de gerbera’s zijn enigszins gebogen omdat ze angstig zijn,
Er achter staan 2 rode anthuriums met de punt omlaag: ook wij kunnen angstig zijn net als de apostelen,
Het gipskruid is het symbool van samen als verbinding tussen ons en de apostelen
Op de voorgrond zien we het water van het woelige meer, met daarbij de rode gerbera die Petrus verbeeldt: hij zinkt weg in de golven,
De witte gebogen gerbera verbeeldt Jezus, Hij komt Petrus te hulp en strekt zijn hand uit (het vingerblad) als teken redding,
Bij de linkerkant van het schip staat een witte gerbera : deze verbeeldt Jezus aan het roer,
Onder zijn hoede komen wij tot ons recht en kunnen we vrucht dragen; dat is verbeeldt in o.a. de rozebottels als teken van trouw,
De rode anthurium staat dit keer omhoog, opkijkend naar de Eeuwige,
Er onder een 10 gebodenblad ter verbeelding van de richtlijn voor ons leven,
De witte lysianthes zijn de tekenen van dankbaarheid,
De zuidewindlelie staat voor wijsheid,
De rode alstroemeria verbeeldt vriendelijkheid,
De rode fresia staat voor de blijdschap delen,
De witte dahlia staat voor de vrijheid delen.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Gertjan en Karin Robbemond kerkdienst

Tijdens de eredienst van zondag 8 september 2019 werd ds. Gertjan Robbemond losgemaakt van onze gemeente. De kinderen van de kinderdienst hadden mooie cadeau's voor hem. De tienerdienst verrastte met een flasbomb en cadeau's. Na afloop hield de voorzitter van de kerkenraad, Ina in 't Veld-Rentier een toespraak en werden er cadeau's overhandigd namens de gemeente.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Gertjan Robbemond

Op zondag 15 juni kondigde ds. Gertjan Robbemond aan dat hij het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk in Woerden heeft aangenomen. Wij feliciteren hem van harte en gunnen het hem zeer dat hij de gelegenheid krijgt om in een nieuwe gemeente aan de slag te gaan met voor hem weer nieuwe uitdagingen. Wij vinden het natuurlijk ook jammer dat Gertjan en Karin - na ruim 9 jaar - Oud-Beijerland verlaten.
Daarom verdienen zij een mooi afscheid.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 8 september a.s. om 10.00 uur. Aansluitend is er een informeel samenzijn waar gelegenheid is om afscheid te nemen. Diverse geledingen van onze gemeente zullen dit gedeelte luister bijzetten met b.v. een lied of een sketch.

Bekijk alle foto's
 
Uitzwaaidienst World Servants

Zondag 7 juli hebben we de World Servants uitgezwaaid: Anne Mae, Noëlle, Nienke, Farah, Frank en Gertjan. (Nienke was afwezig vanwege vakantie).
Anne Mae en Noëlle vertrekken naar Bolivia, tegen het Andesgebergte aan. Ze gaan aan de slag om de lokale kliniek te verbeteren zodat de gezondheidszorg in die arme regio kan verbeteren.
Frank gaat naar het platteland van Zambia om te bouwen aan nieuwe klaslokalen zodat meer kinderen naar school kunnen. Frank heeft als bijzondere taak dat hij het kinderwerk mag coordineren. 
Farah en Nienke gaan naar een dorpje op het platteland in het noorden van Malawi. Ze gaan daar bouwen aan nieuwe klaslokalen en latrines.
Gertjan gaat naar Myanmar. Daar is zal verder worden gebouwd aan de verbetering van het Lepraziekenhuis in Mawlamyine; ze gaan werken aan een nieuiwe etage voor de verpleging, want goede woninigen zijn van belang om goed en voldoende personeel aan te trekken.

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst van kinderkerk naar tienerdienst

Zondag 23 juni maakten drie jongeren de overstap van de kinderkerk naar de tienerdienst met als thema "Ik ga op reis en neem mee"

Bekijk alle foto's
 
Baanbrekers overhandigen cheque

Tijdens de Pinksterdienst overhandigden de Baanbrekers een symbolische cheque aan John Ceesay  en Jorinde Bijl voor hun Stichting Education gives hope in Sierra Leone.
Zij hadden dit geld opgehaald door zich te laten sponsoren voor de Actie Zipp your Lip. De baanbrekers hebben 24 uur lang niets gegeten en alleen maar thee of water gedronken.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk met Pinksteren

Vanwege het Pinksterfeest hadden Wim en Wilma weer een prachtig liturgisch bloemstuk gemaakt. De toelichting is als volgt:
Achtergrond
We zien een cirkel met transparant perspex; dit verbeeldt het  venster naar de wereld. Hierop is een kruisvorm van hout bevestigd dat het Kruis van Christus verbeeld; aan de uiteinden zien we 4  anthuriums met trilgras; zij verbeelden de wind die naar de 4 windstreken van de aarde blaast, oftewel de Geest komt uit God en uit Christus en zet ons in beweging met Christus als voorbeeld.
In het midden de symbolisering  van de Geest d.m.v. de duif : logo PKN.
 
Zijkant
We zien een schikking met 7 rode anthuriums die de gaven van de Geest verbeelden en weer het trilgras: de Geest waait waarheen hij wil.
Aan de voet liggen stukjes hout die het vuur verbeelden.
Vanuit het midden van de schikking zijn 7 linten bevestigd die naar beneden hangen, op het lint staat een vaasje met een bloem in dezelfde kleur als het lint op de tafel : Gods Geest raakt alle mensen.
 

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren en Belijdenis

Op 1e Pinksterdag stond er weer een prachtig liturgisch bloemstuk.
Het was een mooie dienst waarin Patricia Barendregt en Tamar Robbemond belijdenis deden.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Henk en Niesje van den Heuvel

Ds. Henk van den Heuvel en zijn echgenote Niesje verruilen Oud-Beijerland voor Gouda. Ds. Henk van den Heuvel van predikant van onze gemeente van 1991 tot 2005, dus ca 14 jaar. Na deze periode ging hij met emeritaat. De gemeente wilde het toch niet ongemerkt voorbij laten gaan dat zij Oud-Beijerland gaan verlaten. Daarom was er op zondag 2 juni toepasselijke muziek voor hen en woorden van afscheid met een attentie.

Bekijk alle foto's
 
Musical Sara

De twee uitvoeringen van de Musical Sara in De Open Hof trokken een bomvolle kerkzaal. Het publiek was vol lof over de voorstelling van dit eeuwenoude verhaal over Sara, de vrouw van aartsvader Abraham. Maandenlang hadden gemeenteleden, variërend in de leeftijd van 7½ tot 72 jaar, geoefend op hun teksten, liederen, spel, presentatie enz. om het verhaal zo krachtig mogelijk neer te zetten. Daarnaast werden ook nog eens alle kostuums, decors en rekwisieten zelf gemaakt.
 

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2019

Tijdens de dienst van Palmpasen hebben de kinderen weer mooie palmpasenstokken gemaakt. In een vrolijke en kleurrijke optocht liepen ze een rondje door de kerk.

Bekijk alle foto's
 
Paaswake Tienerdienst

Op de avond van Stille Zaterdag hebben de jongeren van de tienerdienst op hun eigen manier zich bezig gehouden met de Paaswake.

Bekijk alle foto's
 
40dagen tijd op weg naar Pasen

Thema en liturgisch bloemschikken in de 40dagen tijd
Op woensdag 6 maart, Aswoensdag, is de 40dagen tijd begonnen, de periode waarin we ons bezinnen op de betekenis van Pasen.
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: i de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan de kinderen oefenen; ze doen dingen die nodig zijn om een nieuwe begin te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnersdiploma’ waarop een vaardigheid staat.
Ook staat er elke zondag een prachtig liturgisch bloemstuk, gemaakt door Wilma en Wim van ’t Noordende. Op deze pagina zullen iedere week foto’s worden geplaatst met de toelichting. 
 
Zondag 10 maart 2019, eerste zondag van de 40dagen tijd.
Bij het liturgisch bloemstuk zien we op 3 cilinders vol zand de beproevingen verbeeld: de bol met de steen is de verleiding om onze fysieke honger snel te kunnen stillen;  de bol met Judaspenning is de verleiding van het geld en het verlangen naar steeds meer; de bol met het goud en lood is de verleiding van de macht en het succes; we willen gezien worden. De takken zijn een stille vooruitwijzing naar het kruis van Jezus en de jute staat voor inkeer en nederigheid. Op de voorgrond staan de tulpen voor het gebed  en de anemonen voor de zorgzaamheid van engelen. 

Zondag 17 maart 2019, tweede zondag van de 40dagen tijd.
Centraal staat de boomstronk, die de berg verbeeld, omwikkeld met klimop, waarvan het uiteinde omhoog wijst naar de hemel. De boomstronk is een verwijzing naar de ontmoeting met God tussen hemel en aarde. Op de berg staan twee kleine bloemschikkingen: zij verbeelden Mozes en Elia die vanuit de hemel kwamen om met Jezus te praten en hem te bemoedigen. Er zijn diverse bloemen te zien met een betekenis: de alstroemeria staat voor medeleven, begrip, respect en daadkracht, de duizendschoon verbeeldt de helpende handen. Een witte orchidee verbeeldt Jezus en staat voor spiritualiteit en zuiverheid. Onderaan de berg zien we drie gekleurde bloemen: dat zijn Petrus, Jakobus en Johannes diep in slaap. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee te maken.


 Zondag 24 maart 2019, derde zondag van de 40dagen tijd.
Naar aanleiding van Lucas 13 vers 1 t/m 5: Het lijden in de wereld weergegeven door takken zonder blad en hiertussen kleine paarse bloemstukjes met o.a.: blauwe distels die het Lijden verbeelden, zwarte takjes verbeelden het verdriet, wat (glas)scherven staan voor de dieptepunten. Ondanks het lijden worden we toch door Gods hand gedragen, verbeeld door de vingerplantblad en een klimoprank staat voor Gods trouw. De jute en katjes staan voor inkeer en boete.
Naar aanleiding van Lucas 13 vers 6 t/m 9: De gelijkenis van de vijgenboom is weergegeven door vijgentak zonder vrucht, staande in vruchtbare aarde; het vergt geduld om vrucht te gaan dragen. Refererend aan zondag Oculi zien we 2 paarse primula’s (de gele harten lijken op ogen) staan voor Hoop.
 

Zondag 31 maart 2019, vierde zondag van de 40dagen tijd.
In het liturgische bloemstuk is op deze zondag het verhaal van Lucas 15 terug te vinden: we zien de vader en zijn twee zonen, ieder met hun eigen houding en hun eigen kleur. De bloemen en planten vertellen het verhaal.  Ook de kleur roze is te zien, de kleur van zondag Laetare. Voorzichtig breekt het licht van Pasen binnen,  de liefde van de Vader die alles anders kleurt.
Deze zondag lezen we de gelijkenis van de verloren zoon
In het midden zien we een witte roos met vingerplantblad: dit verbeeldt de vader met zijn uitgestoken hand.
Rechts zien we de “verloren” zoon die huiswaarts keert: de gebogen bloem laat zien dat hij berouw heeft en de witte steentjes vormen de weg naar huis.
Links zien we de oudste zoon: hij is boos en star; de gele rechte bloem met er achter stokjes verbeelden alsof hij zich afsluit.
De achtergrond zet ons aan het denken of wij zelf ook zo hard kunnen zijn: dit is verbeeld in een “muur” met stokken , rode bloemen →(hier de negatieve kant van rood) → hardheid en zwarte takjes→ boosheid.
Maar het licht begint door te breken  met de roze anjers, hypericum en lisianthes: zij staan voor dankbaarheid.
Uiteindelijk wordt alles gedragen door de trouw van de hemelse Vader: als teken daarvan zien we de klimop.
 
Zondag 7 april 2019, vijfde zondag van de veertigdagen tijd.
Dit keer een eenvoudige schikking naar de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters uit Lucas 20.
We zien een poort van klimop en druivenranken; zij geven de wijngaard weer.
Links staat een kruikje met druiven: dit verbeeldt de oogst van de wijngaard, maar van wie is de oogst?
Rechts zien we een stenen muurtje: dit verbeeldt Jezus als de hoeksteen.
Een witte roos verbeeldt Jezus , Zoon van God.
 
Zondag 14 april 2019, zesde zondag van de veertigdagen tijd.
De “rode loper” ligt uit om de Koning feestelijk binnen te halen met aan weerszijden stenen; zij verbeelden de weg naar Jeruzalem en we zien  een “poort” van palmtakken. De trompetnarcissen verbeelden de mensen, ze jubelen het uit dat de Koning komt. Palmtakken onderstrepen het  Hosanna. Gekleurde stukjes stof verbeelden de mantels van de leerlingen die ze neerleggen voor de koning. De witte roos in het midden verbeeld Jezus. De kristallen tussen de stenen verbeelden de tranen van vreugde en verdriet, deze liggen dichtbij elkaar.

Witte Donderdag 18 april 2019
We zien een tableau met 12 gerbera’s : zij verbeelden de 12 apostelen. De witte roos in het midden is Jezus. Verder zien het Pesach maal met bij behorende kan, de beker, de druiven en de matzes. De kan met korenaren waarvan er enkele gebroken zijn verbeelden Jezus die voor ons “gebroken’ werd. De schaal water met doek verbeelden de voetwassing.

Goede Vrijdag 19 april 2019
Op de achtergrond zien we een reproductie van Christa Rosier met daarop een afbeelding van  het intense verdriet van Maria, de moeder met haar dode Zoon Jezus. De bloemschikking met o.a. rode anemonen staat voor het lijden van Jezus aan het Kruis en ervoor liggen de “tranen”  van Maria.
 
Stille Zaterdag 20 april 2019
Op deze dag is er een sobere schikking. Op de achtergrond zien we de “steen” van het gesloten graf. Op de voorgrond de geknakte witte roos en geknakte bamboe en gras; zij verbeelden het afgebroken leven van Jezus. De twee witte calla’s verbeelden de zuiverheid van Jezus. Het kaarsje verbeeldt dat het leven in Christus nooit wordt gedoofd.

Eerste Paasdag 21 april 2019
Op de achtergrond zien we een schilderij van Christa Rosier voor Paasmorgen. Daarvoor is het geopende graaf geplaatst, we zien dat de steen is weggerold.
Het bloemstuk ervoor verbeeldt de ‘tuin’ van Pasen met gebogen gras als accent voor de opstanding, de parels geven het feestelijk geheel aan en de opgerolde windsels liggen ernaast. De grote witte roos met parel verbeeldt Jezus en de 2 kleine witte roosjes verbeelden de engelen. De kristallen op de voorgrond zijn de tranen van Maria. Het grotere bloemstuk links laat de vreugde van Pasen en een nieuw leven zien.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 17 maart 2019

Foto's van de doopdienst van:
Benjamin van der Meer
Bibi Sipkema
Bram van den Berg

Bekijk alle foto's
 
Jubileum ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Voor ds.Lyonne Verschoor-Schuijer is het op 30 januari 2019 25 jaar geleden dat zij in het ambt werd bevestigd. Tijdens de eredienst op zondag 27 januari 2019 werd aandacht besteed aan haar jubileum. Mooie woorden en een zegenbede door de voorzitter van de kerkenraad Ina in 't Veld-Rentier en dit ging gepaard met een cadeau, uit handen van gemeenteleden ontving zij 25 rode rozen en ook de kinderdienst en de tienderdienst hadden hun best gedaan om een mooi cadeau te overhandigen.
Tot slot werd zij toegezongen door de gemeente met het lied "10.000 redenen voor dankbaarheid".

Bekijk alle foto's
 
Diner met vluchtelingenwerk

Op donderdag 17 januari jl. was het een drukte van belang in de kerk van de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland. Daar kwamen ca. 60 mensen van diverse culturen met elkaar eten.

Bekijk alle foto's
 
1e Kerstdag

In de Kerstviering op eerste Kerstdag kwam het oude bekende verhaal van Lucas op een verassende wijze bij ons. We lieten ons meenemen in en aanspreken door het Kerstoratorium  ‘Het Licht is geboren’ van Gera van der Linden.

Bekijk alle foto's
 
Kerstnachtdienst

Het thema van de Kerstnachtdienst was Stille Nacht, Heilige Nacht. Het is verbazingwekkend dat zo’n oud lied (het viert zijn 200e verjaardag) nog steeds mensen aanspreekt. Nog verbazingwekkender is het dat een verhaal over een stille, heilige nacht (al ruim 2000 jaar oud) mensen samenbrengt en verbindt.
Interkerkelijk koor Rejoice verleende medewerking aan deze dienst.
Dichter van de Hoeksche Waard de heer Kievit, en tevens gemeentelid van De Open Hof, las een door hem geschreven gedicht voor en we zongen zijn nieuwe tekst van het lied Stille Nacht op de aloude melodie.

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest bij Hotel Toekan in Bethlehem.
Dit jaar was er een musical gebaseerd op het kinderboek ‘Hotel Toekan’ van Bram Kasse.
Het verhaal gaat over Hannes die in Bethlehem woont. Als hij hoort dat er veel reizigers naar de stad komen vanwege een volkstelling, bedenkt hij een plan waarmee hij veel geld denkt te gaan verdienen.  Vele reizigers, waaronder ook alle aanwezige kinderen komen bij hem langs.
Aan het eind kwamen Jozef en Maria, maar Hannes had geen plaats meer, behalve in de stal. En daar werd die nacht Jezus geboren.

 

Bekijk alle foto's
 
Met een lege stoel een kind omarmen

INLIA heeft een landelijke oproep gedaan aan alle kerken in Nederland  om symbolisch vijf stoelen leeg te laten tijdens de diensten rondom kerst en op die lege stoelen, speelgoed of knuffels neer te leggen. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat we begaan zijn met het lot van de 400 kinderen  die nog steeds geen kinderpardon hebben gekregen.  De kerkenraad heeft besloten hieraan gehoor te geven.  Tijdens de kerkdienst op zondag 23 december zal hieraan aandacht worden besteed en de stoelen blijven leeg, maar wel gevuld met speelgoed, t/m de dienst van 1e kerstdag.
 

Bekijk alle foto's
 
Advent

Tijdens de Adventsperiode mogen we iedere zondag weer genieten van een prachtig liturgisch bloemstuk.

1e Kerstdag
De bloemstukken van 1 e Kerstdag zijn een “explosie” van witte bloemen : zij zijn het symbool van geloof.
De witte rozen verbeeldende vreugde, navolging van Christus, de lysianthes de dankbaarheid en de amaryllus de bron van vreugde.
De zijdewindlelie staat voor wijsheid en de katjes  verbeelden het nieuw leven.
De calla’s hebben meerdere betekenissen maar 1 ervan is uit de oudheid is :Kelken om te klinken op het leven.
De ster is de wegwijzer.
 
Kerstnacht
Het geheel symboliseert de geboorte van het Christenkind in de stal van Bethlehem  → Stro en doeken. De witte roos wijst op Jezus.
De ster hierboven → hier is het koningskind te vinden
De calla’s hebben meerder betekenissen maar één er van uit de Romeinse tijd → Kelken als drinkbekers om te toasten op het leven.
Hulst → Vreugde en licht.
Zuidewindlelie  → Wijsheid
De boog van gras is versierd met parels en buigt over het hele stukje → Een Koninklijk Kind is vanuit de hemel op aarde gekomen.

4e Advent
De schikking sluit aan bij de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De achtergrond is de weergave van de Hebreeuwse letter Bèt. Het is als een huis met zicht op de toekomst. Je kunt het huis verlaten en het leven en het licht tegemoet gaan. De schikking bestaat uit 2 bloemstukjes die naar elkaar toestaan. De witte roos hierin duidt op de vrucht in de schoot van beide vrouwen, gedragen door Gods handen (Vingerblad). De gebogen grassen geven de ontmoeting weer. De klimop laat de verbinding tussen God en de mensen zien. 2 Granaatappels op de voorgrond bevatten ieder 365 zaden en zijn daarmee het symbool van de vruchtbaarheid.
Op de vierde Adventszondag komt de profeet Micha langs. Hij vertelt van een hoopvol nieuw begin, in een kind.  Klein en kwetsbaar maar ook vol dromen en beloften.  Maria zingt er van wanneer zij bij Elisabeth is.  In haar zingen komen oude verlangens tot leven.  Verlangens en dromen die nog net zo goed bij ons leven.

3e Advent
De kleur voor zondag ‘Gaudete’ is roze. We zien dat terugkomen in de roze accenten. Voorzichtig begint het licht van Christus  door te breken. Daarvan vertellen de witte rozen. We lezen over Johannes die de mensen oproept zich te bekeren. Die inkeer wordt verbeeld door de gedraaide takken en de jute. De nieuwe manier van leven wordt verbeeld door het blad van de rodekool. Het is de bedoeling dat ons leven vrucht draagt (korenaren). Zo leven wij verwachtingsvol de komst van de Messias tegemoet. Johannes geeft richting aan de nieuwe levenswijze door de mensen op te roepen  met elkaar te delen: de stukjes stof en het brood.

2e Advent
De weg door de woestijn: De weg begint gebogen met stenen en stekelige planten zoals groene hulst en distels  als teken van verlatenheid en obstakels die de weg naar God toe blokkeren. Als de mens zich naar God toekeert wordt de weg effen en recht.
Er begint al iets te bloeien → kleine paarse bloemstukjes
met lisianthes, is prairiegentiaan die groeit in rivierbeddingen
in de woestijn, staat voor charisma.
Veronica → symboliseert: staande blijven.
De weg eindigt in een groter bloemstuk met lila en witte lisianthes → als je goed kijkt wordt het al minder donker.
De net ontluikende witte hyacintbol staat voor hemels verlangen en vrede en wijst naar het nieuwe wat gaat beginnen.Dit alles wordt ondersteund door de klimop, als teken van Gods eeuwige trouw.
 
1e Advent
Het is geen dode tak, zie ook de bode van de lente, blijf niet bij winter donker hangen, verheug je op het licht, tel af, verlies de hoop niet
De hoopvolle verwachting van Advent wordt verbeeld door de magnoliatakken met hun dikke knoppen. Advent is een tijd van voorbereiding op het feest, van bezinning. Dat vertelt het paars van de callicarpa, de flox en de trachelia. We hebben reden om hoopvol te zijn: God heeft altijd laten zien dat hij mensen trouw blijf en hen met zijn liefde wil omringen. Dat vertrouwen licht op in de eerste kaars die brandt en in het wit van de tere fresia’s.

Bekijk alle foto's
 
Oogstdienst

Zondag 11 november vierden we de oogstdienst in De Open Hof.Duidelijk zichtbaar waren de vele mooie producten van de oogst, incl. een echt kalfje van 3 weken met de naam Gonda. Met elkaar hebben we veel gegeven om weer te delen met anderen.
Na afloop van de dienst was de jaarlijkse wijnproeverij. De opbrengst hiervan is bestemd voor Stichting Pa en Zoon helpen.

Bekijk alle foto's
 
Allerzielen 4 november 2018

Zondag 4 november 2018 zijn de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestigen ambtsdragers

Afscheid en bevestigen van ambtsdragers op 9 september 2018.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2 september 2018

Zondag 2 september 2018 was de Startzondag met als thema "Een goed gesprek". Alles was net iets anders dan op andere zondagen maar daarom niet minder waardevol. In tegendeel, er vonden mooie en boeiende gesprekken plaats, zowel voor, tijdens als na de dienst.

Bekijk alle foto's
 
Uitzwaaidienst World Servants

Zondag 8 juli was de Uitzwaaidienst voor de 7 World Servants die deze zomer aan de slag gaan.
Waar gaan onze World Servants heen?
Anne Mae Ensering, Martijn Robbemond en Gertjan Robbemond gaan naar Kantheska in Malawi.
Zij vertrekken op vrijdag 13 juli.
Altina Verhorst gaat naar Lunsar in Sierra Leone.
Zij vertrekt op vrijdag 13 juli.
Frank Robbertsen, Evita Stultiens en Madelon Hobbel  gaan naar Mawlamyine in Myanmar.
Zij vertrekken op dinsdag 7 augustus.

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst kinderkerk-tienerdienst

Zondag 17 juni was de zogenaamde overstapdienst voor de kinderen uit groep 8. Zij maakten op deze zondag de overstap van de kinderdienst naar de tienerdienst.

Bekijk alle foto's
 
Actie zonnepanelen

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst Pinksteren 2018

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Ger van Eersel als organist

Bekijk alle foto's
 
Gemeentebezoek van partnergemeente uit Burg

Van 5 t/m 8 april 2018 vond het gemeentebezoek plaats met onze partnergemeente uit Burg. Er was een gezamenlijk bezoek aan Den Haag en Scheveningen, een gemeenteavond en uiteraard de kerkdienst op zondagmorgen. Daarnaast waren er veel persoonlijke en individuele gesprekken en ontmoetingen.
Hier een aantal foto's gemaakt door Gonnie Confurius.

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 1e Paasdag

Zondag 1 april 2018 Pasen
Aan de dienst wordt meegewerkt door het combo Eljakim uit Hoogvliet
Voorganger: ds. Gertjan Robbemond
Muzikale leiding: dhr. Leo Lommers

Bekijk alle foto's
 
Paasontbijt 2018

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2018

Bekijk alle foto's
 
40dagentijd op weg naar Pasen

Op woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema is: Ik zorg voor jou.
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.
Hier kunt u in het fotoalbum de liturgische bloemstukken terugvinden met de omschrijving erbij.

De liturgische kleur is in deze tijd paars. Dat is te zien aan de antependia, de stola van de predikant en de kaars in de kandelaar van de kinderkerk.
Iedere vrijdag zijn Wim en Wilma van 't Noordende druk in de weer om het liturgisch bloemstuk in het kader van de Veertigdagentijd voor de volgende zondag te maken. Samen met de predikanten en de denktank, bestaande uit Jeanet Boender, Marijke Edelman, Wim en Wilma van 't Noordende is nagedacht over de vormgeving van de bloestukken aan de hand van de lezingen.

18 februari 2018. Het symbolische bloemstuk van deze zondag staat voor de verzoeking van Jezus in de woestijn, waarbij de witte roos de gestalte van Jezus weergeeft. De kronkeltak staat voor de duivel, de stenen voor de woestijn, daarboven de boog met klimop als verwijzing naar Gods trouw en de grote bladeren als Gods dragende handen en de calla’s voor zijn geopende oor: zondag invocabit. De bloemen van Aloë Vera staan voor de zorg van engelen voor Jezus en ook voor ons. 

25 februari:   In het liturgisch bloemstuk van deze zondag staat de berg centraal waar Jezus, Mozes en Elia bij elkaar zijn; dit is te zien aan de drie witte rozen die er hoog bovenuit steken. De 3 apostelen die erbij waren wilden dat heerlijke moment vasthouden maar ze moesten terug voor hun taak op aarde; dit is de te zien aan de orchidee die een beetje omlaag hangt.

 4 maart:   In de liturgische bloemschikking van deze zondag zien we het vingerblad gevouwen als een dak van God, het huis van de Vader. Achteraan staat een geopende bijbel, maar deze is nog niet goed zichtbaar, hij is versluierd. Er is ook een bezem te zien die voornamelijk gemaakt is van bremtakken; deze verwijst naar Jezus die de bezem haalt door de tempel, Hij ruimt op. Wij hebben dat nodig om ruimte te maken voor God. De jute symboliseert de schone en goede weg van boete en inkeer die wij mogen gaan om de weg te vinden naar God en weer zien we de paarse bloemen als teken dat we op weg zijn naar Pasen.

Zondag 11 maart is de vierde zondag van de Veertigdagen tijd; we zijn op de helft op weg naar Pasen. In de totale bloemschikking van deze zondag is de kleur rose te zien als teken dat het licht van Pasen doorbreekt. Het gaat deze zondag over delen en ontvangen, ook in ons eigen leven. 5 broden en 2 vissen dat is genoeg om te delen. Dit is weergegeven in vijf licht-rose Gerbera’s voor de vijf broden en twee donker-rose gerbera’s voor de twee vissen. De vingeplanten symboliseren de gevende handen van God waaruit wij mogen ontvangen. De klimop is het teken van trouw en vertrouwen.

18 maart: In het liturgisch bloemstuk van deze zondag is de tekst van Johannes 12 vers 20-33 verwerkt. Er is een kruis van korenaren met daaronder rode anemonen; dit is een verwijzing naar het lijden van Jezus. Ook nu weer zien we de twee vingerbladen als teken van Gods dragende handen; Hij is er altijd bij. De aarde met de graankorrels en gebroken korenaren verwijzen naar Johannes 12 vers 24. De bundel korenaren staat voor vrucht dragen, ook in ons eigen leven.

25 maart: Palmpasen, we zien nog steeds het paars dat hoort bij de voorbereiding van Pasen, de kleur van de inkeer. Er is jute toegevoegd, als symbool van nederigheid, de nederigheid van de Koning die binnenrijdt, maar ook onze eigen nederigheid als we beseffen wat mensen elkaar nog altijd aandoen. Een boomtak, boomschors met stenen. Het is geen makkelijke weg die Jezus moet gaan. De kleur rood verwijst naar de koninklijke manier waarop hij zijn weg is gegaan. Zijn roeping heeft willen volbrengen. Er staan trompetnarcissen die horen bij Pasen, trompet zo klinkt al, zij zingen en toeteren het goede nieuws rond. In het verhaal van vandaag horen we hoe de mensen zingen, en rond toeteren: gezegend is de Koning die komt in de naam van de Heer.

29 maart: Witte Donderdag, Als symbool van de voetwassing zien we een kruik, een schaal water en een witte doek. Er staat een kring van 12 witte rozen, de discipelen, en 1 rode roos in het midden, Jezus als middelpunt. De schaal met het kruikje wijn en de beker, de druiven en de gebroken matzen verbeelden het gedachtenismaal op deze avond. Ook de klimop is weer te zien als teken van Gods trouw.

30 maart: Goede Vrijdag. Op deze avond staat het kruis centraal, op een paarse basis met jute als teken van onze schuld van vandaag. Hierop ligt "de weg" naar het kruis. Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad en een doornenkroon als teken van het lijden van Jezus. Aan de voet van het kruis staat een kan rode anemonen; dit symboliseert Jezus kreet: "Vader neem deze beker van mij weg". Aan de voet van het kruis liggen witte stenen voor het persoonlijk verdriet en pijn van een mens, die hij/zij alleen weet het wordt daar neergelegd ..... en God weet ervan.

31 maart: Stille Zaterdag. We zien een kleine sobere schikking met 3 witte calla's; zij verbeelden de drie dagen. De witte rozen geven alvast een vooruitblik naar Pasen. Dit alles is gedragen door het vingerblad als teken van Gods dragende hand en ook de klimop is te zien als teken van Gods eeuwige trouw.

1 april: Eerste Paasdag! De steen is weg. We zien nog wel wat stenen liggen bij de bloemschikking, maar die liggen ter zijde. Want de nieuwe schepping is geboren, uitbundig mogen we dit ook zien in het bloemstuk. Het leven gaat open als was het de eerste dag en er was licht en het licht was goed. Er zijn veel bloemen die verwijzen naar God, naar Jezus, naar het leven, naar de Schepping en naar alles wat opnieuw begint en bloeit. En zo mogen we het leven weer omarmen want de Heer is waarlijk opgestaan!
        

Bekijk alle foto's
 
Activiteiten de Baanbrekers 2017-2018

Bekijk alle foto's
 
World Servants

De World Servants Oud-Beijerland hebben regelmatig acties om geld in te zamelen voor hun reis naar hun project.

Bekijk alle foto's
 
Pa en Zoon Helpen

Bekijk alle foto's
 
Groene Kerk

De Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland doet veel aan duurzaamheid. Vanaf zondag 8 oktober is dit ook daadwerkelijk zichtbaar. Wethouder Piet van Leenen zal na afloop van de kerkdienst het bordje “Wij zijn een GROENE KERK” onthullen. Daarmee is De Open Hof één van de ruim 140 kerken of andere geloofsgemeenschappen in Nederland die het predicaat Groene Kerk hebben ontvangen. De Open Hof is de eerste Groene Kerk in de Hoeksche Waard.

klik hier voor het artikel in het Kompas.

Bekijk alle foto's
 
Verhuur

De kerkzaal van De Open Hof en de vergaderzalen worden per dagdeel verhuurd. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor verhuur door de week en in het weekend. Ook is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld internet en/of de vleugel te huren. Voor meer informatie, zie verhuur.

Bekijk alle foto's
 
Stamppotavond World Servants 3 februari 2018

Zaterdagavond 3 februari 2018 was de kerkzaal omgebouwd tot stamppotcafé in verband met de jaarlijkse stamppot avond ten behoeve van de World Servants. Diverse sponsors schonken ingrediënten die door veel gemeenteleden werden omgetoverd tot heerlijke stamppotten. 120 mensen van jong tot oud, genoten van al dit heerlijks, uiteraard tegen betaling. De Baanbrekers assisteerden weer bij het vele werk dat deze avond werd verzet.
Dit leverde het mooie bedrag van ruim 1500 euro op!

 

Bekijk alle foto's
 
Viering 1e lustrum De Baanbrekers 26 januari 2018

Bekijk alle foto's
 
Activiteiten van de Baanbrekers 2016-2017

Bekijk alle foto's