Kerkenraad

Kerkenraad
 
Marc Bijl Voorzitter, tevens ouderling en lid moderamen
Cobi Crucq-van Maldegem Scriba, tevens ouderling en lid moderamen
Ds. Lyonne Verschoor-Schuijer Predikant en lid moderamen
Jolanda Griesdoorn-v.d. Pol Kerkelijk werker
vacature Ouderling Pastoraat
vacature Ouderling Eredienst
Arjan van Dijk Voorzitter College van Diakenen
Desiree Goudzwaard Diaken
Nico den Boer Voorzitter College van Kerkrentmeesters, tevens ouderling
Peter van der Wel Ouderling-kerkrentmeester
Carina Meeldijk Jeugdouderling
   
   
   
   
terug