Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:
 
Marc Bijl Voorzitter, tevens ouderling en lid moderamen
Cobi Crucq-van Maldeagem Scriba, tevens ouderling en lid moderamen
Ds. Lyonne Verschoor-Schuijer Predikant en lid moderamen
  Predikantsvacature
Marco Uyl Voorzitter Pastorale Raad, tevens ouderling
  Vacature ouderling
Arjan van Dijk Voorzitter College van Diakenen
Desiree Goudzwaard Diaken
Nico den Boer Voorzitter College van Kerkrentmeesters, tevens ouderling
Peter van der Wel Ouderling-kerkrentmeester
Jaap van de Griend Voorzitter taakgroep eredienst, tevens ouderling
Carina Meeldijk Jeugdouderling
terug