Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:
 
Ina in ’t Veld-Rentier Voorzitter, tevens ouderling en lid moderamen
Cobi Crucq-van Maldeagem Scriba, tevens ouderling en lid moderamen
Ds. Lyonne Verschoor-Schuijer Predikant en lid moderamen
Ds. Marjo den Bakker Predikant
Marco Uyl Voorzitter Pastorale Raad, tevens ouderling
  Vacature ouderling
Arjan van Dijk Voorzitter College van Diakenen
Desiree Goudzwaard Diaken
Marc Bijl Voorzitter College van Kerkrentmeesters, tevens ouderling
Nico den Boer Ouderling-kerkrentmeester
Jaap van de Griend Voorzitter taakgroep eredienst, tevens ouderling
Carina Meeldijk Jeugdouderling
terug