Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:
 
Marc Bijl Voorzitter, tevens ouderling en lid moderamen
Cobi Crucq-van Maldeagem Scriba, tevens ouderling en lid moderamen
Ds. Lyonne Verschoor-Schuijer Predikant en lid moderamen
Jolanda Griesdoorn-v.d. Pol Kerkelijk werker
vacature Voorzitter Pastorale Raad, tevens ouderling
   
Arjan van Dijk Voorzitter College van Diakenen
Desiree Goudzwaard Diaken
Nico den Boer Voorzitter College van Kerkrentmeesters, tevens ouderling
Peter van der Wel Ouderling-kerkrentmeester
vacature Voorzitter taakgroep eredienst, tevens ouderling
Carina Meeldijk Jeugdouderling
terug