Zonnepanelen en verbruik elektriciteit

Zonnepanelen en verbruik elektriciteit
In mei 2018 zijn op het platte gedeelte van het dak op De Open Hof 90 zonnepanelen met een capaciteit van 270 Wp geplaatst, dus totaal een geïnstalleerd vermogen van 24.300 Wp. De panelen liggen in een zo genaamde oost-west opstelling. Ze vormen paarsgewijs als het ware een puntdakje en liggen in een hoek van 15o t.o.v. het platte dak. Voor deze opstelling is gekozen omdat daarvoor de minste hoeveelheid ballast nodig is om ze op hun plek te houden. Ook kunnen met deze opstelling de panelen het dichtst bij elkaar worden geplaatst zodat er zoveel mogelijk panelen op de beschikbare ruimte kunnen liggen. In de periode half oktober t/m eind februari ligt een deel van de panelen in de schaduw van het hoge dak van de kerkzaal. Dat veroorzaakt wat productieverlies.
lees meer »
 
Duurzame bucketlist

Duurzame bucketlist
Op 19 november 2023 zal er een duurzaamheidsdienst gehouden worden met medewerking van de bekende zanger, liedjesschrijver en theoloog Rob Favier. Het zal een inspirerende dienst worden. Maar daarbij hebben we ook uw hulp nodig. In deze dienst willen we namelijk de resultaten laten zien van de deelname vanuit De Open Hof aan het invullen van de bucketlist Duurzaamheid.
Waar gaat het over?
lees meer »
 
Kerkdienst over duurzaamheid met Rob Favier

Kerkdienst over duurzaamheid met Rob Favier
Op zondag 19 november a.s. gaat Rob Favier voor in de dienst met als thema “Eco of Ego”. Rob buigt zich over de vraag wat gelovige mensen kunnen betekenen in de klimaatcrisis. Gelóven ze het berustend wel of geloven ze dat het anders moet en ook kan? Wat is de verantwoordelijkheid van iemand die “rentmeester” wil zijn?  Hoe zit dat met die grote uitdagingen waar we voor staan? Gaat de kerk daar nog een rol in spelen of verschuilt die zich, zoals zo vaak in de geschiedenis, achter hoe het altijd was en hoe het ook altijd moet blijven? Hoe zou het zijn als christenen de positieve voortrekkers van de samenleving worden? Rob laat graag zijn gedachten daarover gaan en is een dromer met zijn ogen open. Want als je de eerste bladzijden van de bijbel leest, is het duidelijk wat God van ons wil.
Voor velen in De Open Hof is Rob Favier geen onbekende. Hij heeft opgetreden bij de opening van ons mooie gebouw in 2010.
lees meer »
 
Duurzame bucketlist

Duurzame bucketlist
Op 19 november 2023 zal er een duurzaamheidsdienst gehouden worden met medewerking van de bekende zanger, liedjesschrijver en theoloog Rob Favier. Het zal een inspirerende dienst worden. Maar daarbij hebben we ook uw hulp nodig. In deze dienst willen we namelijk de resultaten laten zien van de deelname vanuit De Open Hof aan het invullen van de bucketlist Duurzaamheid.
Waar gaat het over?
lees meer »
 
Duurzaamheidsdienst 22 oktober 2023

Duurzaamheidsdienst 22 oktober 2023
Een druppel op een gloeiende plaat spettert ook
Zondag 22 oktober jl. was er een speciale dienst over duurzaamheid. Op creatieve, narratieve wijze werd ons een spiegel voorgehouden door de profeten Joël en Micha. Joël, als onheilsprofeet oftewel de profeet met de waarschuwende vinger en Micha als de profeet van de hoop of de profeet met de vinger die richting wijst.
Joël vertelde
lees meer »
 
Wie gelooft gaat voor groen met Kees Posthumus

Wie gelooft gaat voor groen met Kees Posthumus
Wie gelooft gaat voor groen met Kees Posthumus
De werkgroep Duurzaamheid organiseerde op 3 november 2022 een korte workshop van anderhalf uur met Kees Posthumus. Dit n.a.v. het recent uitgekomen boek van hem, getiteld ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.
Kort samengevat gaat het makkelijk leesbaar boekje erover dat veel kerken en kerkleden op zoek zijn naar een meer duurzame manier van leven. De weg naar een duurzame wereld vraagt om een lange adem, om geloof en hoop, theologie, inspiratie en om navolgbare voorbeelden. In dit boekje vind je het allemaal. In de vorm van reportages en interviews, recepten en verhalen, gebeden en praktische tips. Het boekje stimuleert om niet alleen je eigen leven, maar ook je kerk te verduurzamen.
lees meer »
 
Spouwmuren pastorie Admiraal de Ruyterstraat geïsoleerd

Spouwmuren pastorie Admiraal de Ruyterstraat geïsoleerd
Als duurzaamheidsstap voor 2019 is de pastorie in de Admiraal de Ruyterstraat in november voorzien van spouwmuurisolatie. Dit huis dateert uit de tijd dat er wel met geventileerde spouwmuren werd gebouwd, maar die werden nog niet voorzien van isolatiemateriaal. Daardoor waren de muren aan de binnenkant koud en veroorzaakten koude uitstraling.
lees meer »
 
Groene kerk

Groene kerk

Protestantse gemeente De Open Hof als duurzame geloofsgemeenschap
In haar beleidsplan 2015-2019 heeft de Protestantse gemeente de Open Hof opgenomen dat zij zich geroepen weet om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te staan. Ze wil midden in de samenleving staan en daar met zorgzaamheid en aandacht kerk zijn.
lees meer »