Diaconale bijdrage

Diaconale bijdrage
Hier vindt u meer informatie over de Actie Diaconale Bijdrage voor dit jaar.
 
Collecterooster

Collecterooster
Hier vindt u het collecterooster.
 
Stichting Pa en Zoon helpen

Stichting Pa en Zoon helpen
De Stichting Pa en Zoon Helpen staan bekend om hun directe hulp aan kleinschalige projecten en discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele medeleven uit de Open Hof realiseren we veel op het gebied van educatie, medische zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! Helaas is het na de lock down er niet meer van gekomen om Sri Lanka te bezoeken. Speciaal ons Gamini bejaarden tehuis wordt flink getroffen. De laatste 2 jaar hebben we de bewoners dankzij jullie op “luxe” wijze naar hun eindpunt kunnen begeleiden echter door de huidige crisis zijn verschillende bewoners vervroegd overleden. Door de Corona crisis wordt Sri Lanka vooral economisch getroffen.
lees meer »
 
World Servants

World Servants
De Protestantse gemeente Oud-Beijerland heeft een eigen World Servantsgroep. Ieder jaar wordt er weer naar gestreefd om jongeren en jong volwassenen enthousiast te maken voor een missionair-diaconaal project van World Servants.
lees meer »
 
Stichting De Overbrugging

Stichting De Overbrugging
Stichting De Overbrugging is een non-profit instelling in Oud-Beijerland die zich richt op hulp en opvang van mensen met een hulpvraag. We helpen en begeleiden mensen die vastgelopen zijn in hun functioneren in de maatschappij en bieden opvang om hen te begeleiden in het leren zelfstandig wonen en leven of het vinden van de benodigde zorg bij een organisatie. Het hoofddoel is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen te bevorderen.
lees meer »
 
Casa Nadar

Casa Nadar

Stichting Casa Nadar vindt, dat ook Roemeense kinderen recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien zonder zorgen om levensonderhoud en onderwijs.
 
lees meer »
 
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
lees meer »
 
Fonds Armoede Fonds Armoede
Al vele jaren vragen de kerken aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit een andere kijk gegeven op de problemen en oorzaken rondom de armoede.
lees meer »
 
Stichting Jaffa (deel project)

Stichting Jaffa (deel project)
Het Jaffa Instituut in Jaffa en Tel Aviv biedt activiteiten voor ALLE kinderen, Joods, Arabisch en Christelijk, die hulp nodig hebben.
lees meer »