De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Kerkdienst 6 december is volgeboekt Kerkdienst 6 december is volgeboekt
Eredienst van 6 december is vol.
U kunt zich niet meer aanmelden voor de kerkdienst van zondag 6 december. We zitten aan het maximum aantal toegestane bezoekers van 30 personen. We hebben inmiddels al mensen moeten afbellen. We nodigen u van harte uit de dienst thuis via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren.
Indien u nog nooit bent geweest of zelden komt, neem dan even contact op met de scriba.
 
 
Adventskalender

Adventskalender
Hier vindt u de online adventskalender
lees meer »
 
Liturgische schikkingen tijdens Advent

2e Advent
Liturgische schikkingen tijdens Advent
Dit jaar is voor de liturgische bloemschikkingen tijdens de Advents- en Kerstdiensten gekozen voor de schikkingen van de PKN.
2e Advent
In de lezingen uit Jesaja 40 / Psalm 80 / 2 Petrus 3 en Johannes 1 wordt gesproken over de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
1e Advent
Schikking o.a. uit Marcus 13 : 24 – 37 → “Leer van de vijgenboom  deze les”.
lees meer »
 
Mediatief moment

Mediatief moment
Meditatief Moment in het teken van Hoop en Troost in De Open Hof

Zondag 6 en 20 december wordt er een Moment van Meditatie gehouden in De Open Hof. 
We steken een kaars aan en zijn stil. Leo Lommers speelt passende muziek op vleugel en orgel. Tevens luisteren we naar een woord van bezinning en een gebed. 

 
lees meer »
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 50 Beste mensen, Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. Bij inloop een mond/neus masker dragen, als u zit mag dit af. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De aankomende week treft u mij, ds. Lyonne Verschoor donderdagmorgen in de Huiskamer. U bent van harte welkom. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur.
lees meer »
 
Nieuwe richtlijnen voor de erediensten in Coronatijd

Nieuwe richtlijnen voor de erediensten in Coronatijd
Sinds de uitbraak van het Coronavirus in maart hebben beperkingen en versoepelingen van maatregelen elkaar afgewisseld. Als gevolg van het stijgend aantal besmettingen, en helaas recent ook de beeldvorming, zijn de maatregelen op 5 oktober voor kerken fors aangescherpt.
De kerkenraad heeft in een spoedberaad op maandagavond 5 oktober hierover gesproken en besloten zich aan het advies van de PKN te houden. Dit houdt het volgende in:
lees meer »
 
Beroepingsnieuws

Beroepingsnieuws
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Toen kwam de Corona crisis en stond alles even stil.
Maar ook weer niet helemaal want er heeft in deze periode overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.
In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van De Open Hof en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.
Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.
Wij wensen de beroepingscommisie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

Hier is meer informatie te vinden over het beroepingswerk.