De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Samen zijn we De Open Hof Samen zijn we De Open Hof
Met de start van het nieuwe seizoen willen we als kerkenraad ook graag het gemeenteleven weer gaan opstarten. Binnen de beperkingen die er helaas nog steeds zijn vanwege het Corona-virus willen we toch onderzoeken welke mogelijkheden er wel zijn.
Dit willen we graag doen samen met u als gemeenteleden.
lees meer »
 
Aanmelden voor de kerkdiensten

Aanmelden voor de kerkdiensten
Vanaf 1 juli mogen we met meer mensen de kerkdienst bijwonen op voorwaarde dat we ons houden aan de richtlijnen en regels van het RIVM en de overheid. Ook volgen we hierbij de richtlijnen van de PKN.
De kerkenraad heeft besloten dat, maximaal 100 gemeenteleden de eredienst op zondagmorgen live kunnen bijwonen.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september jl is uitgebreid en zeer zorgvuldig met elkaar gesproken over de hervatting van samenzang. De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 20 september voorzichtig te starten met samenzang. Voorlopig zal dat beperkt blijven tot één of twee liederen. De zanggroep blijft de overige liederen zingen. Hier kunt u er meer over lezen.

We willen voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen op het moment dat het maximum aantal bezoekers is bereikt. Daarom werken we met een systeem van aanmelden. Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden via het formulier op de website. Dit kan tot zaterdagmiddag 12.00 uurHier vindt u meer informatie en het aanmeldingsformulier.
 
Weer naar de kerk

Weer naar de kerk
Weer naar de kerk? Wat kan, mag en moet.

8 september - Samenzang in Coronatijd
Sinds we weer met gemeenteleden samenkomen binnen de 1,5 meter-kerk wordt het zingen verzorgd door een zanggroep. Daar zijn we nog steeds blij mee. Het liefst willen we als gemeente zelf ook meezingen omdat het zoveel meerwaarde en beleving geeft om met elkaar Gods loflied te zingen. Tegelijkertijd weten we ook dat samenzang risico’s met zich mee kan brengen.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september jl hebben we uitgebreid en zeer zorgvuldig met elkaar gesproken, waarbij diverse scenario’s de revue zijn gepasseerd. We willen graag heel voorzichtig en zorgvuldig een stapje vooruit zetten, maar dan wel zodanig dat de risico’s op besmetting zo laag mogelijk blijven. We hebben besloten om met ingang van zondag 20 september voorzichtig te starten met samenzang. Voorlopig zal dat beperkt blijven tot één of twee liederen.
lees meer »
 
Beroepingsnieuws

Beroepingsnieuws
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Toen kwam de Corona crisis en stond alles even stil.
Maar ook weer niet helemaal want er heeft in deze periode overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.
In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van De Open Hof en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.
Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.
Wij wensen de beroepingscommisie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

Hier is meer informatie te vinden over het beroepingswerk.
 
Huiskamer is weer open!

Huiskamer is weer open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 39 

HUISKAMER EN PASTORAAT
De aankomende week treft u mij in de Huiskamer op donderdagmorgen.
U bent daar van harte welkom. Het kan zijn dat u mij wilt spreken of iets wil doorgeven, dat kan.
Het is ook het moment om bij elkaar te zijn voor een kopje koffie en een praatje.
Ik hoop u te zien! Ds. Lyonne Verschoor
lees meer »
 
Update consequenties Coronavirus

Update consequenties Coronavirus
3 juni - Protocol PKN en gebruiksplan De Open Hof
De kerkenraad van De Open Hof heeft op 2 juni 2020 het gebruiksplan vastgesteld. Dit is nodig om kerkdiensten of andere kerkelijke bijeenkomsten te mogen houden in ons gebouw. Via deze link kunt u dit lezen. Dit gebruiksplan is opgesteld op basis van het Protocol van de PKN. Meer hierover kunt u hier lezen op de website van de PKN.
In de week na Pinksteren zijn de voorbereidingen getroffen om het gebouw Coronaproef te maken. 
lees meer »
 
VLOG met Verhalen van Hoop in tijden van Corona

VLOG met Verhalen van Hoop in tijden van Corona
De Open Hof is begonnen met een VLOG Verhalen van Hoop: put hoop uit de kracht, inzet en optimisme van leden van onze gemeente.
Er worden YouTube filmpjes gemaakt van ca 1 minuut.
Via onderstaande links kunt u ze beluisteren; regelmatig komen er nieuwe filmpjes bij.

VLOG van Gertjan en Nelleke van Dueren den Hollander: 
https://youtu.be/cGEtfdZS3Ds

VLOG van Letta Krau: https://youtu.be/8_cteAAEmio

VLOG van Meijndert Dekker: https://youtu.be/8IT59dyRm1I

VLOG van Jos Bodegom: https://youtu.be/uRF0HhgaSd8

VLOG van Robert Andewewg: https://youtu.be/vaKMvhdPHPo

VLOG met een lied van Erik en Mariette Wijma: https://youtu.be/yd4NEyksRSE

VLOG van Tamar Robbemond, hoop hebben is hoopvolle dingen doen : https://youtu.be/aq0fBSWhS78
lees meer »
 
Online expositie: Herdenken in de Hoeksche Waard

Online expositie: Herdenken in de Hoeksche Waard
De commissie Kunst in de Kerk had voor deze periode een expositie in de Omloop gepland rondom het thema “75 jaar bevrijding in de Hoeksche Waard”. In deze tentoonstelling zouden, door de commissie gemaakte foto’s van alle monumenten en gedenkplaatsen in en rond de Hoeksche Waardse dorpen, getoond worden. Ook zou er een kast in gericht worden met een grote, particuliere verzameling van herdenkingsitems.
Door het klikken op deze link kunt u de foto’s bekijken, zodat u toch een indruk van de tententoonstelling krijgt.