De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Roze viering

Roze viering
Zondag 17 oktober hadden we de eerste roze viering in De Open Hof. Tijdens deze dienst ontving Anna den Boer de zegen over haar nieuwe naam en bevestigden Anna en Marielle hun huwelijksbelofte en ontvingen ze de zegen over hun ringen. Het was een indrukwekkende dienst.
De foto's kunt u hier zien en uiteraard is de dienst nog terug te kijken via kerkdienst gemist.
 
Liturgisch bloemstuk bij roze viering

Liturgisch bloemstuk bij roze viering
Rechts uitgebeeld     Het ontstaan van het leven van ieder mens, in het “verborgene”.
Het “bolletje” is daarom ook versluierd.

In het Midden            Het labyrint.
Het kleine zwarte figuurtje (kind) groeit op zoek naar z’n identiteit.
Het middelgrote figuurtje met vraagteken → wie ben ik echt?
De weg door het labyrint komt tenslotte uit bij het geheim → de roze anjer →dit ben ik.

Links het grote stuk
Het grote figuurtje heeft zijn bestemming gevonden → mag zijn wie hij/zij is.
De roze en witte rozen vormen samen één hart → liefde kent meerdere kleuren.
De grote witte roos achterin staat voor God en het hart van rode rozen is Zijn alles omvattende liefde, die boven alle aardse liefde uitstijgt.
Klimop staat voor Gods trouw
Het vingerblad → Gods dragende handen.
De regenboog tenslotte is Gods belofte van ontferming en Zijn altoosdurende aanwezigheid met alle mensen.

 
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS
WEEK 42 
Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden op werkdagen zijn van 10.00–12.00 uur. 
lees meer »
 
Opening expositie God van de regenboog

Opening expositie God van de regenboog
Maandag 11 oktober was het Coming Out Day. 's Avonds werd de expositie God van de regenboog geopend door wethouder Harry van Waveren. Tijdens de korte bijeenkomst vooraf vertelde fotografe Yentl Slik haar motivatie voor deze expositie, het prachtige gedicht 'Je hoeft niet bang te zijn' van Ennio Drost werd voorgedragen door Anna den Boer.en we luisterden naar zang en muziek. De expositie is te bezichtigen t/m 12 november op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en op woensdag de hele dag.
De foto's kunt u hier zien.
 
Jubileum Leo Lommers

Jubileum Leo Lommers
Zondag 10 oktober was een feestelijke dienst omdat Leo Lommers 25 jaar als cantor-organist aan onze gemeente verbonden was en in totaal 44 jaar dit mooie vak beoefent. Hij ontving ter gelegenheid hiervan de erepenning met oorkonde van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer. Bekijk hier alle foto's. 
 
Uitnodiging voor de basiscatechese

Uitnodiging voor de basiscatechese
Wij zouden het héél leuk vinden als jij dit seizoen basiscatechese wilt volgen in de Open Hof kerk. Dit zijn ontdekkingslessen over het christendom. Dit seizoen hebben we het over:
Wie is God?         Waar is God?     Wie is Jezus?         Wat deed Jezus?
       Waarom worden kinderen gedoopt?           
We spelen ook het spel Sirkelslag tegen jeugdgroepen in heel Nederland.  
Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen meedoen.

Hier lees je een hele leuke uitnodiging. 
lees meer »
 
Versoepelingen corona maatregelen

Versoepelingen corona maatregelen
Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht. Hierin staat o.a. dat tijdens de eredienst of andere kerkelijke bijeenkomsten het formeel niet meer verplicht is om anderhalve meter afstand te houden. De kerkenraad heeft besloten met ingang van 25 september 2021 dit advies over te nemen. U heeft ook geen coronatoegangsbewijs nodig. De kerkenraad verzoekt u echter wel vriendelijk om met begrip en respect voor elkaar ‘gepast afstand’ te houden en rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.
Vanaf nu hoeft u zich dus ook niet meer aan te melden voor de kerkdienst.
Het aangepaste gebruiksplan kunt u hier terugvinden.
lees meer »
 
Folder huiskamernieuws 2021-2022

Folder huiskamernieuws 2021-2022
In deze folder vindt u alle structurele en incidentele activiteiten die gepland staan in de huiskamer van De Open Hof. Voor actuele informatie adviseren wij u de weekbrief en de website te raadplegen. Zolang dit nog van toepassing is vinden alle activiteiten plaats onder de voorgeschreven corona-maatregelen van het RIVM en het gebruiksplan van De Open Hof.
 
Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur

Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur
De multimedia apparatuur waarmee we de kerkdiensten streamen dateert uit 2014, dus bijna 7 jaar oud, en voldoet niet meer. Er is inmiddels weer aanzienlijk betere apparatuur beschikbaar met verbeterde mogelijkheden. De huidige generatie camera’s geeft veel scherpere beelden en met nieuwe besturingssoftware kunnen deze veel beter worden ingesteld. Ook de 2 computers raken verouderd en kunnen de vernieuwde software niet meer aan. Het beamerbeeld op het projectiescherm in de kerkzaal is door de forse lichtinval in de transparante kerkzaal vaak, vooral bij zonnig weer, erg flets en moeilijk te lezen. De kerkenraad heeft daarom in april, op voorstel van een werkgroep, besloten om tot vervanging van een deel van de apparatuur over te gaan.
lees meer »