De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Happen en Trappen voor beter onderwijs in Afrika

Happen en Trappen voor beter onderwijs in Afrika
Zaterdag 18 juni organiseren de World Servants van De Open Hof in Oud-Beijerland een unieke actie met als titel ‘Happen en Trappen’. Het doel van de World Servants is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het project waar ze gedurende ca. drie weken tijdens hun zomervakantie aan gaan bouwen in Malawi en Zambia.

Wat is Happen en Trappen
lees meer »
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 26

Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur.
 
lees meer »
 
Liturgische bloemschikking Pinksteren

Liturgische bloemschikking Pinksteren
De Pinksterschikking is gebaseerd op Handelingen 2.
 
Achtergrond:
De witte duif met de calla en het “gras”.
Duif → is Heilige Geest.
Witte calla staat voor zuiverheid en is naar de hemel gericht.
Goudkleurig gras → de adem van de Geest.
De rode vaas symboliseert het Pinkstervuur, hout en vurige “tongen” met de Korenaren → de opdracht om vrucht te dragen in de wereld.
De ronde rode cirkel symboliseert verbondenheid met de H.Geest en de “stralen” geven licht en warmte weer.
 
Het grote bloemstuk symboliseert de apostelen die in vuur en vlam staan
lees meer »
 
Roze salon

Roze salon
Gezellige inloop voor 50+ LHBTI+ en iedereen die belangstelling heeft.
Leuke gesprekken, sociale contacten, zomaar een drankje.
Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.
 
Waarneming ds. Marjo den Bakker

Waarneming ds. Marjo den Bakker
De kerkenraad heeft ds. Frits Renes bereid gevonden om gedurende de periode van ziekte van ds. Marjo den Bakker voor haar waar te nemen in het pastoraat van wijk West. Voor velen van u is ds. Renes geen onbekende en daarom zijn we blij dat hij deze waarneming op zich wil nemen.
lees meer »
 
Actie Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans 2022
Op 15 januari start de landelijke Actie Kerkbalans 2022. Als kerkelijke gemeente krijgen we geen subsidie. Om te kunnen blijven bestaan hebben we, ook in De Open Hof, een financiële bijdrage nodig van onze leden. Zo kunnen we van waarde blijven voor onze leden en de samenleving. 
Veel mensen doen inmiddels mee via Kerkbalans Online. Zij ontvangen digitaal het verzoek om bij te dragen. De folder Actie Kerkbalans kunt u hier lezen.
lees meer »
 
Expositie van Agnieszka van Noordt in De Open Hof

Expositie van Agnieszka van Noordt in De Open Hof
De Commissie Kunst in de Kerk organiseert permanent wisselende exposities in de Omloop van De Open Hof in Oud-Beijerland. Op dit moment mag Agnieszka van Noordt haar kunstwerken exposeren. Deze expositie is te bezichtigen in De Open Hof.
lees meer »
 
Uitnodiging voor de basiscatechese

Uitnodiging voor de basiscatechese
Wij zouden het héél leuk vinden als jij dit seizoen basiscatechese wilt volgen in de Open Hof kerk. Dit zijn ontdekkingslessen over het christendom. Dit seizoen hebben we het over:
Wie is God?         Waar is God?     Wie is Jezus?         Wat deed Jezus?
       Waarom worden kinderen gedoopt?           
We spelen ook het spel Sirkelslag tegen jeugdgroepen in heel Nederland.  
Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen meedoen.

Hier lees je een hele leuke uitnodiging. 
lees meer »
 
Folder huiskamernieuws 2021-2022

Folder huiskamernieuws 2021-2022
In deze folder vindt u alle structurele en incidentele activiteiten die gepland staan in de huiskamer van De Open Hof. Voor actuele informatie adviseren wij u de weekbrief en de website te raadplegen. Zolang dit nog van toepassing is vinden alle activiteiten plaats onder de voorgeschreven corona-maatregelen van het RIVM en het gebruiksplan van De Open Hof.