Bericht over beroepingswerk

ds. Marjo den Bakker
Bericht over beroepingswerk
Mooi bericht voor de gemeentes, af te kondigen op zondag 11 april
Namens de kerkenraden van de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam heb ik de volgende mededeling voor u, jullie:

Nadat we u/jullie op 28 juni 2020 hebben meegedeeld een gezamenlijke beroepingscommissie opdracht te hebben gegeven om een voor beide gemeenten geschikte predikant te gaan zoeken is deze aan de slag gegaan.
Zeer recent heeft de beroepingscommissie beide kerkenraden geïnformeerd dat ze tot een unaniem besluit is gekomen om een kandidaat voor te dragen. Dit is afgelopen week in beide kerkenraden door de beroepingscommissie verder toegelicht.
lees meer »
 
Voortgangsverslag beroepingscommissie Voortgangsverslag beroepingscommissie
12 december 2020
In de afgelopen maanden is het naar buiten toe stil geweest rondom het werk van de gezamenlijke beroepingscommissie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er niets is gebeurd. Ondanks de beperkingen van de Corona-crisis is de commissie voortvarend aan de slag gegaan met het maken van een stappenplan en hebben de commissieleden een door de PKN verzorgde training voor beroepingswerk gevolgd.
lees meer »
 
Besluit tot uitbrengen van beroep op ds. Marjo den Bakker

Besluit tot uitbrengen van beroep op ds. Marjo den Bakker
De kerkenraden van De Open in Oud-Beijerland en de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam hebben deze week, na afloop van de plezierige gemeente-avonden met ds. Marjo den Bakker, het voorgenomen besluit om tot beroep over te gaan definitief gemaakt.
lees meer »
 
Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan

Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan
Nadat de gemeentevergaderingen in onze gemeente op 20 april en in de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam op 21 april zijn gehouden, is in beide gemeenten geen bezwaar binnengekomen tegen de procedure die is gevolgd in het beroepingsproces. Daarmee was de weg vrij om ds. Marjo den Bakker te kunnen beroepen en dat is inmiddels ook gebeurd.
lees meer »