Bericht over beroepingswerk

ds. Marjo den Bakker
Bericht over beroepingswerk
Mooi bericht voor de gemeentes, af te kondigen op zondag 11 april
Namens de kerkenraden van de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam heb ik de volgende mededeling voor u, jullie:

Nadat we u/jullie op 28 juni 2020 hebben meegedeeld een gezamenlijke beroepingscommissie opdracht te hebben gegeven om een voor beide gemeenten geschikte predikant te gaan zoeken is deze aan de slag gegaan.
Zeer recent heeft de beroepingscommissie beide kerkenraden geïnformeerd dat ze tot een unaniem besluit is gekomen om een kandidaat voor te dragen. Dit is afgelopen week in beide kerkenraden door de beroepingscommissie verder toegelicht.
lees meer »
 
Voortgangsverslag beroepingscommissie Voortgangsverslag beroepingscommissie
12 december 2020
In de afgelopen maanden is het naar buiten toe stil geweest rondom het werk van de gezamenlijke beroepingscommissie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er niets is gebeurd. Ondanks de beperkingen van de Corona-crisis is de commissie voortvarend aan de slag gegaan met het maken van een stappenplan en hebben de commissieleden een door de PKN verzorgde training voor beroepingswerk gevolgd.
lees meer »
 
Besluit tot uitbrengen van beroep op ds. Marjo den Bakker

Besluit tot uitbrengen van beroep op ds. Marjo den Bakker
De kerkenraden van De Open in Oud-Beijerland en de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam hebben deze week, na afloop van de plezierige gemeente-avonden met ds. Marjo den Bakker, het voorgenomen besluit om tot beroep over te gaan definitief gemaakt.
lees meer »
 
Beroepingscommissie

Beroepingscommissie
De beroepingscommissie bestaat uit de volgende personen:
lees meer »
 
Beroepingsnieuws

Beroepingsnieuws
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Toen kwam de Corona crisis en stond alles even stil.
Maar ook weer niet helemaal want er heeft in deze periode overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.
In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van De Open Hof en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.
Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.
Wij wensen de beroepingscommisie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

Hier is meer informatie te vinden over het beroepingswerk.
 
Profiel gemeente en vacature

Profiel gemeente en vacature
Voor meer informatie over onze gemeente en de vacature kunt u op deze pagina diverse documenten downloaden.
lees meer »
 
Beroepingswerk

Beroepingswerk
Wat ging vooraf aan de start van het beroepingswerk
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Tevens heeft deze bezinningsperiode geresulteerd in nieuw beleidsplan; op basis hiervan kon het profiel van de predikanten worden vastgesteld.
lees meer »