Taakgroep Jeugd

Taakgroep Jeugd
De taakgroep Jeugd wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de verschillende vormen jeugdwerk. Zo blijven de lijntjes kort en kunnen we elkaar informeren, ondersteunen, en met elkaar samenwerken. De jeugdraad is het aanspreekpunt en gesprekspartner voor de kerkenraad als het gaat om visie en beleid mbt het jeugdwerk.
De taakgroep Jeugd organiseert jaarlijks een Huiskameravond voor ouders en opvoeders.
 
terug