Pastorale Raad

Pastorale Raad
Pastoraat is omzien naar elkaar.
In De Open Hof vinden we het belangrijk dat we er zijn voor elkaar op blije en verdrietige momenten. We willen meeleven met elkaar en als het nodig is elkaar ondersteunen. Dat betekent in de eerste plaats dat pastoraat een taak van de hele gemeente is. We ontmoeten elkaar in de kerk, bij de koffie, bij activiteiten enz.
Daarnaast zijn er ook vormen van georganiseerd pastoraat zoals het  groothuisbezoek, wijkmiddagen en -avonden en de KOG.
 
We komen graag bij u op bezoek:
bij huwelijksjubilea,
bij nieuw ingekomenen; u ontvangt van ons een welkomstpakketje,
bij mensen van wie we weten dat ze ziek zijn
bij mensen van wie we weten dat zij niet meer deel kunnen nemen aan kerkelijke activiteiten,
als er een kindje is geboren.
 
We vinden het fijn als u zelf aan uw predikant of ouderling of bezoeker doorgeeft of u bezoek vanuit de kerk verwacht.
 
De beide predikanten hebben ieder een deel van de gemeente onder hun hoede en hebben ook het pastoraat in de verpleeghuizen verdeeld. Heeft u behoefte aan bezoek, dan kunt u contact met hen opnemen. Dat kan via mail, telefonisch of met een Messengerbericht op Facebook.
 
ds. Gertjan Robbemond
Wijk West:  Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche Waard West en de Open Waard.
 
ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
Wijk Oost: Spuioever, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Poortwijk, Hoeksche Waard Oost, Futura Woonzorg en de Rembrandt.
 
De ouderlingen en pastorale bezoekers zijn ook verdeeld over de beide wijken. Aan het begin van het seizoen ontvangt u een pastorale brief met daarin alle contactgegevens. Nieuw ingekomenen ontvangen deze pastorale brief in het welkomsttasje.
 
Wijk West:
Wouter Yntema, pastoraal bezoeker
Elly Visser, pastoraal bezoeker
Fredrike Damsteegt, pastoraal bezoeker
Liedy van Putten, pastoraal bezoeker
Meindert en Hilly Dekker, pastoraal bezoekers
Marten Eppenga, pastoraal bezoeker voor gemeenteleden buiten Oud-Beijerland
 
Wijk Oost:
Predikant: ds. Lyonne Verschoor –Schuijer,  tel. 769060, 06-83097688,
Ouderling mw. Ineke Wisse, tel. 616451,
Ouderling dhr. Johan van Dijk,  tel. 616289,
Ouderling mw. Marijke Schipper, tel. 616685,
Ouderling mw. Letta Krau, tel. 662082,
Pastoraal bezoeker mw. Marjan v.d. Meij, tel. 616505,
Pastoraal bezoeker mw. Gerrie Oudshoorn, tel. 691803,
Pastoraal bezoeker mw. Geke Mons, tel. 750628,
Pastoraal bezoekers dhr. en mw. Bas en Ria v.d. Merwe, tel. 613614,
Pastoraal bezoeker mw. Mieke van Veller, tel. 614401,
Pastoraal bezoeker mw. Petra Jumelet,  tel. 618037,
Pastoraal bezoeker mw. Riet Vermaas, tel. 616667,
Pastoraal bezoeker mw. Elly van Zwol, tel. 617169,
 
Wijk West
Marijke Schipper
Mieke v. Veller,                                                                                                               
Liedy van Putten
Bram Kruit, de Open Waard
Hanny Timmer
                                                     
 
Het pastoraat wordt aangestuurd vanuit de Pastorale Raad. Deze wordt gevormd door de predikanten, de ouderlingen en de pastorale bezoekers. De Pastorale Raad is aanspreekpunt voor het Breed Moderamen en voor de kerkenraad gesprekspartner m.b.t. visie en beleid rond pastoraat:
Voorzitter: Marco Uyl
Secretaris: Jaap Visser,
 
terug