Pastorale Raad

Pastorale Raad
Pastoraat is omzien naar elkaar.
In De Open Hof vinden we het belangrijk dat we er zijn voor elkaar op blije en verdrietige momenten. We willen meeleven met elkaar en als het nodig is elkaar ondersteunen. Dat betekent in de eerste plaats dat pastoraat een taak van de hele gemeente is. We ontmoeten elkaar in de kerk, bij de koffie, bij activiteiten enz. De huiskamer is onze pastorale pleisterplaats.We komen graag bij u op bezoek:
bij huwelijksjubilea
bij nieuwingekomenen; u ontvangt van ons een welkomstpakketje.
bij mensen van wie we weten dat ze ziek zijn
bij mensen van wie we weten dat zij niet meer deel kunnen nemen aan kerkelijke activiteiten
als er een kindje is geboren.

We vinden het fijn als u zelf doorgeeft aan de predikant of iemand anders van het wijkteam wanneer u bezoek vanuit de kerk verwacht.

wijk West: Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker, jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl. 06-37 47 47 33
Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Zorgcentrum De Open Waard, Hoeksche Waard West

predikant wijk Oost: vacant
Spuioever, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Poortwijk, Zorgcentrum Rembrandt, Futurazorg, Hoeksche Waard Oost

Samenstelling Wijkteam Oost
Predikant: vacant
Coordinator mw. Ineke Wisse,   616451, cqwisse@zonnet.nl

pastorale bezoekers:
Marijke Schipper, 616685 mtschipper@ziggo.nl
Gerrie Oudshoorn, 691803, henk.oudshoorn.sr@planet.nl
Geke Mons,  750628, gekemons@hotmail.com
Nel van der Sluijs, nelvdsluijs@hotmail.com
Janny Los
Liesbeth Jordaan

Samenstelling Wijkteam West
Kerkelijk werker: Jolanda Griesdoorn-van der Pol, tel. 06 37 47 47 33; email: jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl 
ouderling: vacature
Coordinator: Fredrike Damsteegt, tel. 06 13 08 13 31; email: f.damsteegt@ziggo.nl 

pastorale bezoekers:                                
Wouter Yntema, 619813, wouteryntema@gmail.com
Fredrike Damsteegt, 613374, f.damsteegt@ziggo.nl
Bram Kruit, 614997, kruittenkate@outlook.com
Hanny Timmer, 602464, hmtimmer@hotmail.com
Marten Eppinga, 662055, Marten.eppinga@live.nl
Arianne Vermeulen, 613230, arianne@marsenaar.com
Marijke Strijder
Liesbeth Jordaan
 
terug