Pastorale Raad

Pastorale Raad
Pastoraat is omzien naar elkaar.
In De Open Hof vinden we het belangrijk dat we er zijn voor elkaar op blije en verdrietige momenten. We willen meeleven met elkaar en als het nodig is elkaar ondersteunen. Dat betekent in de eerste plaats dat pastoraat een taak van de hele gemeente is. We ontmoeten elkaar in de kerk, bij de koffie, bij activiteiten enz. Daarnaast zijn er ook vormen van georganiseerd pastoraat zoals het  groothuisbezoek, wijkmiddagen en -avonden en de KOG.We komen graag bij u op bezoek:
bij huwelijksjubilea
bij nieuwingekomenen; u ontvangt van ons een welkomstpakketje.
bij mensen van wie we weten dat ze ziek zijn
bij mensen van wie we weten dat zij niet meer deel kunnen nemen aan kerkelijke activiteiten
als er een kindje is geboren.

We vinden het fijn als u zelf doorgeeft aan de predikant of iemand anders van het wijkteam wanneer u bezoek vanuit de kerk verwacht.

wijk West: predikant vacant; contactpersoon: dhr. Marco Uyl, marcouyl@hotmail.com
Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Zorgcentrum De Open Waard, Hoeksche Waard West

predikant wijk Oost: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer, ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl , 0186-769060
Spuioever, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Poortwijk, Zorgcentrum Rembrandt, Futurazorg, Hoeksche Waard Oost

Samenstelling Wijkteam Oost
Predikant: ds. Lyonne Verschoor –Schuijer,  769060,  06-83097688,  ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
ouderling mw. Ineke Wisse,   616451, cqwisse@zonnet.nl

pastorale bezoekers:
Marijke Schipper, 616685 mtschipper@ziggo.nl
Letta Krau,  tel. 662082, rakrau@gmail.com
Gerrie Oudshoorn, 691803, henk.oudshoorn.sr@planet.nl
Geke Mons,  750628, gekemons@hotmail.com
Ria v.d. Merwe,  613614, b.merwevande@upcmail.nl
Petra Jumelet,  618037, petrajumelet@hotmail.com
Riet Vermaas, 616667, riet.vermaas@hetnet.nl
Nel van der Sluijs, nelvdsluijs@hotmail.com

Samenstelling Wijkteam West
Predikant: vacature

ouderling: Marco Uyl, marcouyl@hotmail.com

pastorale bezoekers:                                
Meijndert en Hilly Dekker, 616267, famdekker@hotmail.com,  
Wouter Yntema, 619813, wouteryntema@gmail.com
Fredrike Damsteegt, 613374, f.damsteegt@ziggo.nl
Bram Kruit, 614997, kruittenkate@outlook.com
Hanny Timmer, 602464, hmtimmer@hotmail.com
Marten Eppinga, 662055, Marten.eppinga@live.nl
Arianne Vermeulen, 613230, arianne@marsenaar.com

 
terug