Privacyverklaring

Privacyverklaring
De kerkenraad van De Open Hof een privacyverklaring vastgesteld.

Via onderstaande link kunt u de vastgestelde privacyverklaring van De Open Hof terugvinden. Deze is opgesteld aan de hand van een model van de Protestantse Kerk in Nederland.

/uploads/klant513/files/Privacystatement De Open Hof december 2018 definitief.pdf
 
terug