Aangepaste gezinsdiensten

Aangepaste gezinsdiensten
Eenmaal per maand worden er kerkdiensten voor andersbegaafden georganiseerd in de diverse Hoekssche Waardse kerkgebouwen.
lees meer »
 
Doopdienst

Doopdienst
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de scriba. Als er nog geen datum vaststaat, maakt zij samen met u een afspraak over de datum dat er gedoopt kan worden. 

Eén of twee weken voor de doopdatum is er ter voorbereiding op de doop, een bijeenkomst met de doopouders, de predikant eventueel een ouderling. Tijdens dit doopgesprek wordt een aantal zaken besproken, zoals de betekenis van de doop, de praktische gang van zaken bij een doopdienst, een nadere invulling van de dienst.
lees meer »
 
Huwelijksviering

Huwelijksviering
Het is een bijzonder moment als twee mensen voor elkaar hebben gekozen en daarover ook Gods zegen willen vragen. Het is verstandig hierover vroegtijdig contact op te nemen met de predikant. Zo kunnen alvast enkele praktische zaken worden afgestemd en afspraken gemaakt met het oog op de voorbereiding van de viering. Desgewenst kan ook een predikant ‘van buiten’ gevraagd worden.
In onze gemeente is het mogelijk voor gemeenteleden om ook een zegen te vragen over een niet-huwelijkse levensverbintenis, of een verbintenis tussen twee vrouwen of twee mannen. Uiteraard is het ook hierbij van belang om vroegtijdig kontakt  op te nemen met de predikant.
lees meer »
 
Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest
Op kerstavond vieren we de geboorte van Jezus met de kinderen. De viering begint om 19.00 uur. We zingen veel met elkaar en naast het Bijbelverhaal is er ook altijd een ludieke vertelling door middel van een toneelstuk.
lees meer »
 
Jeugddienst Jeugddienst
Een aantal keren per jaar worden vieringen voorbereid die specifiek op kinderen en jongeren zijn afgestemd.
lees meer »
 
Uitvaartdienst

Uitvaartdienst
Het is een goede zaak dat de kerkelijke gemeente haar overledenen uitgeleide doet. Zij zijn in haar midden gedoopt, ze hebben er het Woord van God gehoord en hadden er hun plaats aan de Tafel van de Heer.

Voorafgaande aan de begrafenis of crematie kan in het kerkgebouw een uitvaartdienst plaatsvinden. Zonder een ieders vrije keuze aan te tasten, willen we dit met nadruk onder de aandacht brengen. In de regel dient eerst met de wijkpredikant contact opgenomen te worden, voordat de rouwdienst wordt vastgesteld, ongeacht of deze in de kerk dan wel elders zal worden gehouden.
lees meer »