College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters
Taakgebieden College van Kerkrentmeesters
De positie en rol van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is vastgelegd in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): Ordinantie 11, artikel 1. Samengevat luidt die: de kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters.
 
De taken toebedeeld aan het CvK staan vermeld Ordinantie 11, artikel 2, lid 7. In grote lijnen omvat dit op het niet-diaconale terrein:
  • opstellen van de begroting en jaarrekening;
  • zorgdragen voor de geldwerving;
  • zorgdragen voor de ruimten voor eredienst en activiteiten van de gemeente;
  • beheren van de goederen van de gemeente;
  • zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van het personeel;
  • zorgdragen voor de ledenadministratie;
  • zorgdragen voor de financiële administratie;
  • beheren van de archieven.
Verder vertegenwoordigt het CvK, in de personen van de voorzitter en secretaris, de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard.
 
De Kerkorde is te vinden op de website van de PKN: www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
 
Bij de leden van het CvK kan onderscheid gemaakt worden tussen ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester. Een ouderling-kerkrentmeester is ook lid van de kerkenraad, een kerkrentmeester niet. Op dit moment bestaat het CvK uit 6 leden. Daarvan zijn er 2 ouderling-kerkrentmeester en 4 kerkrentmeester.
 
Gezien de aard van deze taken is het noodzakelijk dat binnen het CvK voldoende deskundigheid aanwezig is op de diverse deelgebieden. Daarnaast kan het college zich laten bijstaan door specialisten uit de kerkelijke lidmaten of door externe deskundigen.
 
Het beheer van de toevertrouwde middelen dient op een zorgvuldige manier plaats te vinden zodat de gelden op een zo goed mogelijke manier worden besteed en op enig moment overtollige gelden optimaal rendabel worden gemaakt door een professioneel Cash Management.
 
Samenstelling CvK
 
Het CvK is samengesteld uit de volgende personen:
 
Functie Persoon Tel.nummer e-mailadres
Voorzitter Nico den Boer 06 38 58 35 96 nicodenboer55@gmail.com
2e voorzitter Peter van der Wel 0651 93 61 38 mail@peterc.nl
Secretaris Hugo Crucq 06 11 86 35 95 crucq6@xs4all.nl
Penningmeester Erik-Jan Los 06 81 28 43 79  penningmeestercvk@deopenhofoudbeijerland.nl
Geldwerving Leo Brussaard 06 29 52 67 38  collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl
Lid CvK Ben Doolaard 06 53 69 24 35 b.l.doolaard@hetnet.nl
  
CvK wordt ondersteund door de volgende deskundigen in een sleutelrol:
Dhr. Wim van Dam (0186 610387) gebouwen (bouwkundig)
Dhr. Bertho Apeldoorn (0186 612936) kerkelijk Bureau (ledenadministratie)
Dhr. Henk Edel (0186 614671) vaste vrijwillige bijdrage (VVB)
Kees Weeda en Jani Robbemont,  financiële administratie
Dhr. Martin Hordijk (0186 640799) systeembeheer SMRA-LRP
Mevr. Erna Hordijk beheer website
 
Koster
De koster is dhr. Arie Maaswinkel, mobiel 06 31939769, vast 0186 622877, e-mailadres: koster@deopenhofoudbeijerland.nl.
Met betrekking tot de kerkdiensten functioneert een team van hulpkosters.
terug