Privacy Statement AVG

Privacy Statement AVG
De kerkenraad van De Open Hof een privacyverklaring vastgesteld.

Via onderstaande link kunt u de vastgestelde privacyverklaring van De Open Hof terugvinden. Deze is opgesteld aan de hand van een model van de Protestantse Kerk in Nederland.

/uploads/klant513/files/Privacystatement De Open Hof december 2018 definitief.pdf
 
Beleidsplannen

Beleidsplannen
lees meer »
 
Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling
lees meer »
 
Mishandeling

Mishandeling
Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, ouderen- mishandeling en huwelijksdwang.
 
lees meer »