Duurzame bucketlist

Duurzame bucketlist
Op 19 november 2023 zal er een duurzaamheidsdienst gehouden worden met medewerking van de bekende zanger, liedjesschrijver en theoloog Rob Favier. Het zal een inspirerende dienst worden. Maar daarbij hebben we ook uw hulp nodig. In deze dienst willen we namelijk de resultaten laten zien van de deelname vanuit De Open Hof aan het invullen van de bucketlist Duurzaamheid.
Waar gaat het over? Bij duurzaam leven komt veel kijken. Het gaat over duurzaam consumeren, vervoer, afval, energie, klimaat, werk. Het gaat ook over schepping en natuur, geloof en inspiratie. Een aantal stichtingen, waaronder De Groene Kerken (waar DoH lid van is) en Micha Nederland, hebben de handen ineen geslagen om 101 mogelijkheden aan te bieden om als individu of als kerk mee aan de slag te gaan. De Duurzame Bucketlist kunt u vinden op https://www.duurzamebucketlist.nl
Deze Bucketlist is een ‘challenge’, waarbij de resultaten op de website kunnen worden bijgehouden. Dit kan op persoonlijke titel maar ook namens onze kerk. Het zou mooi zijn als velen van u mee willen doen met het invullen van de lijst.
Mocht u mee doen, dan graag - nadat u het heeft ingevuld en verstuurd – dit even doorgeven aan Bas Verschoor (lid werkgroep duurzaamheid), zodat uw reactie - anoniem - ook meegenomen kan worden bij de groep van De Open Hof. Het mailadres van Bas is bas.verschoor@xs4all.nl.
Heeft u vragen dan hoor ik het graag. Peter van der Wel, voorzitter werkgroep duurzaamheid.

 
terug