Zonnepanelen en verbruik elektriciteit

Zonnepanelen en verbruik elektriciteit
In mei 2018 zijn op het platte gedeelte van het dak op De Open Hof 90 zonnepanelen met een capaciteit van 270 Wp geplaatst, dus totaal een geïnstalleerd vermogen van 24.300 Wp. De panelen liggen in een zo genaamde oost-west opstelling. Ze vormen paarsgewijs als het ware een puntdakje en liggen in een hoek van 15o t.o.v. het platte dak. Voor deze opstelling is gekozen omdat daarvoor de minste hoeveelheid ballast nodig is om ze op hun plek te houden. Ook kunnen met deze opstelling de panelen het dichtst bij elkaar worden geplaatst zodat er zoveel mogelijk panelen op de beschikbare ruimte kunnen liggen. In de periode half oktober t/m eind februari ligt een deel van de panelen in de schaduw van het hoge dak van de kerkzaal. Dat veroorzaakt wat productieverlies.
Om de prestatie van zonnepanelen te beoordelen wordt gekeken hoe hoog de jaaropbrengst is (in kWh) t.o.v. het piekvermogen van de panelen (in Wp). In Oud-Beijerland is de jaaropbrengstfactor bij een ideale ligging van de panelen – gericht op het zuiden met een hellingshoek van 35o – gemiddeld 0,92. Bij 0,92 geeft een paneel van 270 Wp een jaaropbrengst van 0,92 x 270 = 248,4 kWh.
De jaarproductie over de jaren 2019 t/m 2023 varieerde van 21.146 tot 23.441 kWh en komt voor deze 5 jaren gemiddeld uit op 22.180 kWh. De jaaropbrengstfactor is daarmee gemiddeld 0,89. We mogen dan ook stellen dat de zonnepanelen uitstekend presteren ook al liggen ze in de iets ongunstiger oost-west opstelling en hebben ze in de wintermaanden last van schaduwwerking.
Het jaarlijks verbruik van elektriciteit in De Open Hof bedraagt onder normale omstandigheden (geen effect door coronamaatregelen) zo’n 21.000 kWh. Dit verbruik wordt dus helemaal afgedekt door de opbrengst van de zonnepanelen.
De door zonnepanelen opgewekte elektriciteit wordt voor een deel direct gebruikt in het gebouw. Het overschot gaat het elektriciteitsnet in. Bij De Open Hof komt het direct eigen gebruik uit op zo’n 36%.
Zolang er nog kan worden gesaldeerd is dit percentage feitelijk niet essentieel. Bij salderen wordt wat uit het elektriciteitsnet is gehaald wanneer de zonnepanelen onvoldoende produceren, bij de eindafrekening verminderd met wat het elektriciteitsnet is ingebracht als er overproductie was. Als er niet meer kan worden gesaldeerd gebeurt dat niet meer. Dan wordt het volle pond betaalt voor wat uit het elektriciteitsnet is gehaald en krijg je voor wat je het elektriciteitsnet ingebracht hebt minder betaald. Dan is het percentage direct eigen gebruik wel essentieel. De vraag is dan of een wezenlijk hoger percentage direct eigen gebruik zal worden bereikt als er een accu in het zonnepanelensysteem aanwezig is. Een globale berekening komt uit op een toename van slechts zo’n 17%, dus van 36% naar 53%. Met een accu kan slechts de dag-nacht cyclus overbrugd worden in de zonnige maanden maart t/m september. Voor de overbrugging van de cyclus ‘zonnige maanden’ versus ‘donkere maanden’ (oktober t/m februari) geeft een accu nauwelijks tot geen verbetering van het direct eigen gebruik.
De vraag is dan of het installeren van een accu ook rendabel zal zijn. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. De terugverdientijd komt uit op minstens 30 jaar terwijl de levensduur van een accu ongeveer 15 jaar bedraagt.
Hier kunt u de foto's bekijken.
terug