Diaconale bijdrage

Diaconale bijdrage
Hier vindt u meer informatie over de Actie Diaconale Bijdrage voor dit jaar.
 
Collecterooster

Collecterooster
Hier vindt u het collecterooster.
 
Stichting Pa en Zoon helpen

Stichting Pa en Zoon helpen
De Stichting Pa en Zoon Helpen staan bekend om hun directe hulp aan kleinschalige projecten en discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele medeleven uit de Open Hof realiseren we veel op het gebied van educatie, medische zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! Helaas is het na de lock down er niet meer van gekomen om Sri Lanka te bezoeken. Speciaal ons Gamini bejaarden tehuis wordt flink getroffen. De laatste 2 jaar hebben we de bewoners dankzij jullie op “luxe” wijze naar hun eindpunt kunnen begeleiden echter door de huidige crisis zijn verschillende bewoners vervroegd overleden. Door de Corona crisis wordt Sri Lanka vooral economisch getroffen.
lees meer »
 
Stichting Support Rwanda

Stichting Support Rwanda
In 2020 is de stichting Support Rwanda opgericht. Het doel van de stichting is het ondersteunen van tenminste 10 gezinnen. De stichting richt zich daarbij op de meest arme gezinnen in Rubengera, een dorp in het noordwesten van Rwanda. De gezinnen (nu 84 personen) worden geholpen middels aanvulling van de basisbehoeften zoals eten en drinken, een kip, een geit, zaaigoed, een woning die beschutting geeft en kleding en schoolmaterialen voor de kinderen e.d. Doel hierbij is om de gezinnen in de toekomst zelfvoorzienend te laten zijn. Meer informatie is te vinden op de website  Support Rwanda | Stichting Noodhulp Rwanda
lees meer »
 
World Servants

World Servants
De Protestantse gemeente Oud-Beijerland heeft een eigen World Servantsgroep. Ieder jaar wordt er weer naar gestreefd om jongeren en jong volwassenen enthousiast te maken voor een missionair-diaconaal project van World Servants.
lees meer »
 
Stichting De Overbrugging

Stichting De Overbrugging
Stichting De Overbrugging is een non-profit instelling in Oud-Beijerland die zich richt op hulp en opvang van mensen met een hulpvraag. We helpen en begeleiden mensen die vastgelopen zijn in hun functioneren in de maatschappij en bieden opvang om hen te begeleiden in het leren zelfstandig wonen en leven of het vinden van de benodigde zorg bij een organisatie. Het hoofddoel is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen te bevorderen.
lees meer »
 
Pofta Buna in Roemenië

Pofta Buna in Roemenië
Pofta Buna is een plek in de plaats Campina in Roemenië waar mensen in nood 3x per week een warme maaltijd kunnen krijgen, een luisterend oor vinden en waar ze God beter leren kennen. Ook worden maaltijden aan huis geboden voor diegenen die niet meer in staat zijn naar Pofta Buna te komen.
lees meer »
 
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
lees meer »
 
Fonds Armoede Fonds Armoede
Al vele jaren vragen de kerken aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit een andere kijk gegeven op de problemen en oorzaken rondom de armoede.
lees meer »