Diaconale bijdrage

Diaconale bijdrage
Hier vindt u meer informatie over de Actie Diaconale Bijdrage voor dit jaar.
 
Collecterooster

Collecterooster
Hier vindt u het collecterooster.
 
Stichting Pa en Zoon helpen

Stichting Pa en Zoon helpen
De stichting Pa en Zoon Helpen staat bekend om hun kleinschalige projecten, de zeer directe en discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Ook in 2017 reisden zij op eigen kosten al meerdere malen af naar Sri Lanka.
lees meer »
 
World Servants

World Servants
De Protestantse gemeente Oud-Beijerland heeft een eigen World Servantsgroep. Ieder jaar wordt er weer naar gestreefd om jongeren en jong volwassenen enthousiast te maken voor een missionair-diaconaal project van World Servants.
lees meer »
 
Stichting De Overbrugging

Stichting De Overbrugging
De verschillen van inzicht rond het bekostigen van de verleende zorg zijn helaas nog niet geheel opgelost. Wel heeft De Overbrugging zijn draai gevonden in de oude Thomaskerk dat nu de naam Thomascentrum draagt.
lees meer »
 
ZWO project – Erwin en Ruth - Spinus in Roemenië (Fundatie Lidia)

ZWO project – Erwin en Ruth - Spinus in Roemenië (Fundatie Lidia)

Wij, Erwin en Ruth Zijlstra wonen alweer meer dan een jaar in Nederland. Wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd. Nathan, ons wondertje, is alweer bijna 2 jaar en het gaat heel goed met hem.
 
lees meer »
 
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen zijn er dus ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen ruim 40 vluchtelingen en ook in de andere gemeenten van de Hoeksche Waard wonen ze.
lees meer »
 
Fonds Armoede Fonds Armoede
Al vele jaren vragen de kerken aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit een andere kijk gegeven op de problemen en oorzaken rondom de armoede.
lees meer »
 
Open House Ramle (deel project)

Open House Ramle (deel project)
Bij de gespannen sfeer tussen de Palestijnen en Israel is het werk van organisaties als Open House van zéér groot belang. Open House wil nl. een ontmoetingsplaats zijn voor Joden én Arabieren. Tal van activiteiten worden ontplooid teneinde de negatieve beeldvorming over elkaar te doorbreken en weg te nemen.
lees meer »
 
Stichting Jaffa (deel project)

Stichting Jaffa (deel project)
Dit is een kleine organisatie van vrijwilligers die zich sinds 1987 inzet voor de kinderen in Jaffa. In het Jaffa Institute krijgen Joodse en Arabische kansarme kinderen uit de verpauperde sloppenwijken hulp in velerlei vorm.
lees meer »