Stichting Pa en Zoon helpen

Stichting Pa en Zoon helpen
De stichting Pa en Zoon Helpen staat bekend om hun kleinschalige projecten, de zeer directe en discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Ook in 2017 reisden zij op eigen kosten al meerdere malen af naar Sri Lanka. Voor 2017 stonden weer de nodige nieuwe projecten in de planning. Een school vol met kansarme kinderen moet weer nieuw lesmateriaal hebben, ‘schrijfborden’ moeten worden aangevuld en er is behoefte aan een goede wateraansluiting op de afgelegen locatie waar de school staat. Onderwijs is immers de poort voor een betere toekomst, dus is het heel erg belangrijk dat we deze school en haar kinderen gaan helpen. Verder zullen er ook weer meerdere wijken aangesloten worden op het water- en elektriciteitsnetwerk zodat de levenstandaard langzaam een beetje omhoog gaat. Qua bouw willen we gaan helpen met het bouwen van enkele eenvoudige maar praktisch huisje, voor gezinnen die daar hard, zeg maar heel hard, aan toe zijn. En in het 4e kwartaal van 2017 hebben gekeken welke invloeden de hevige regenval en de daarbij komende overstromingen op onze projecten hebben gehad. Wij en zij hebben uw hulp hard nodig. Helpt u ons, dan gaan wij weer hard aan de slag? Zie ook: www.paenzoonhelpen.nl.
In het fotoalbum krijgt u een beeld van de locale situatie.
terug