World Servants

World Servants
De Protestantse gemeente Oud-Beijerland heeft een eigen World Servantsgroep. Ieder jaar wordt er weer naar gestreefd om jongeren en jong volwassenen enthousiast te maken voor een missionair-diaconaal project van World Servants. Het zijn meestal bouwprojecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. We bouwen aan verandering in de wereld. Maar het is meer dan bouwen want in de ontmoeting met elkaar, de mensen in de projectlanden wordt ook gebouwd aan verandering bij ons als deelnemers. Deelname aan deze projecten verruimen de blik op de wereld, op mensen en jezelf.
Als er deelnemers zijn uit onze gemeente dan voeren we samen acties om de sponsorgelden bij elkaar te brengen. Een stamppotmaaltijd heeft sinds jaar en dag op deze manier een vaste plek gekregen waar iedereen enorm van geniet.
Contactpersoon is Altina Verhorst apverhorst@hotmail.com  

Links: www.worldservants.nl
facebookpagina World Servantsgroep Oud-Beijerland https://www.facebook.com/worldservants.obl/?ref=bookmarks

 
terug