Fonds Armoede Fonds Armoede
Al vele jaren vragen de kerken aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit een andere kijk gegeven op de problemen en oorzaken rondom de armoede. Toch groeit ook in Nederland, (ook al is er een lichte verbetering maar nog steeds verliezen mensen hun baan en worden ontslagen) de kloof tussen arm en rijk. Veel mensen – gezinnen, voor het grootste deel alleenstaande vrouwen of mannen, leven op of net onder de rand van het maatschappelijk minimum. De voedselbanken zien niet voor niets dat het aantal mensen maar heel langzaam kleiner wordt. Ook bij de diaconieën kloppen nog steeds mensen aan voor hulp, omdat ze het zelf niet meer redden. Reden voor de kerken om onverkort aandacht te blijven vragen voor dit onrecht, ook hier in onze eigen gemeente en in de Hoeksche Waard
terug