Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. Zij begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En ze helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.
Daarnaast werkt de Stichting aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving.

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland leidt haar  vrijwilligers goed op. Daarnaast wordt elke vrijwilliger begeleid door een deskundige beroepskracht. Ook kunnen de mensen gebruik maken van de expertise van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk. Op deze manier zorgt Vluchtelingenwerk er aantoonbaar voor dat vluchtelingen op een zo goed mogelijke manier integreren in de Nederlandse samenleving. Daarbij houdt zij rekening met hun specifieke omstandigheden en achtergronden van vluchtelingen. Met deze brugfunctie geven Vluchtelingenwerk handen en voeten aan de participatiesamenleving en aan burgerkracht!

De Open Hof steunt vluchtelingenwerk met een collecte en bijdragen uit een hiervoor opgericht fonds. Meer informatie vindt u op de website https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/over-onze-stichting

 
terug