Aangepaste gezinsdiensten

Aangepaste gezinsdiensten
Eenmaal per maand worden er kerkdiensten voor andersbegaafden georganiseerd in de diverse Hoekssche Waardse kerkgebouwen.
lees meer »
 
Doopdienst

Doopdienst
lees meer »
 
Huwelijksviering

Huwelijksviering
lees meer »
 
Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest
Op kerstavond vieren we de geboorte van Jezus met de kinderen. De viering begint om 19.00 uur. We zingen veel met elkaar en naast het Bijbelverhaal is er ook altijd een ludieke vertelling door middel van een toneelstuk.
lees meer »
 
Jeugddienst Jeugddienst
Een aantal keren per jaar worden vieringen voorbereid die specifiek op kinderen en jongeren zijn afgestemd.
lees meer »
 
Uitvaartdienst

Uitvaartdienst
Het is een goede zaak dat de kerkelijke gemeente haar overledenen uitgeleide doet. Zij zijn in haar midden gedoopt, ze hebben er het Woord van God gehoord en hadden er hun plaats aan de Tafel van de Heer.

Voorafgaande aan de begrafenis of crematie kan in het kerkgebouw een uitvaartdienst plaatsvinden. Zonder een ieders vrije keuze aan te tasten, willen we dit met nadruk onder de aandacht brengen. In de regel dient eerst met de wijkpredikant contact opgenomen te worden, voordat de rouwdienst wordt vastgesteld, ongeacht of deze in de kerk dan wel elders zal worden gehouden.
lees meer »