Uitvaartdienst

Uitvaartdienst
Het is een goede zaak dat de kerkelijke gemeente haar overledenen uitgeleide doet. Zij zijn in haar midden gedoopt, ze hebben er het Woord van God gehoord en hadden er hun plaats aan de Tafel van de Heer.

Voorafgaande aan de begrafenis of crematie kan in het kerkgebouw een uitvaartdienst plaatsvinden. Zonder een ieders vrije keuze aan te tasten, willen we dit met nadruk onder de aandacht brengen. In de regel dient eerst met de wijkpredikant contact opgenomen te worden, voordat de rouwdienst wordt vastgesteld, ongeacht of deze in de kerk dan wel elders zal worden gehouden.
De Open Hof biedt goede en gepaste faciliteiten voor een waardig afscheid. Zie hiervoor ook onze folder
Voor meer informatie zie ook de tarieven en het protocol voor de diensten.
terug