Doopdienst

Doopdienst
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de scriba. Als er nog geen datum vaststaat, maakt zij samen met u een afspraak over de datum dat er gedoopt kan worden. 

Eén of twee weken voor de doopdatum is er ter voorbereiding op de doop, een bijeenkomst met de doopouders, de predikant eventueel een ouderling. Tijdens dit doopgesprek wordt een aantal zaken besproken, zoals de betekenis van de doop, de praktische gang van zaken bij een doopdienst, een nadere invulling van de dienst.

Na de doop ontvangt u van de kerkenraad een boekje met een doopkaart en een doopkaars. Na afloop van een doopdienst is er gelegenheid tot feliciteren en uiteraard koffie en thee voor iedereen.
Veel doopouders willen graag een aantal foto’s van de doopdienst ter herinnering. Fotograferen tijdens de dienst kan als erg storend worden ervaren, zeker als meerdere familieleden dit doen. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat er één fotograaf, die door de kerkenraad is aangewezen, gefotografeerd mag worden. Deze foto’s ontvangen de ouders later digitaal.

Overigens worden alle nieuwgeborenen in de gemeente op de weekbrief vermeld zodra we daarvan op de hoogte zijn. Het gezin ontvangt dan een witte roos. We stellen het dan ook op prijs als u een geboortekaartje stuurt aan de scriba (postbus 1319, 3260 AH Oud-Beijerland) en evt. aan het kerkelijk bureau en aan de wijkpredikant.
terug