Huwelijksviering

Huwelijksviering
Het is een bijzonder moment als twee mensen voor elkaar hebben gekozen en daarover ook Gods zegen willen vragen. Het is verstandig hierover vroegtijdig contact op te nemen met de predikant. Zo kunnen alvast enkele praktische zaken worden afgestemd en afspraken gemaakt met het oog op de voorbereiding van de viering. Desgewenst kan ook een predikant ‘van buiten’ gevraagd worden.
In onze gemeente is het mogelijk voor gemeenteleden om ook een zegen te vragen over een niet-huwelijkse levensverbintenis, of een verbintenis tussen twee vrouwen of twee mannen. Uiteraard is het ook hierbij van belang om vroegtijdig kontakt  op te nemen met de predikant.

Zijn er kosten aan verbonden?
Aan een huwelijksdienst zijn kosten verbonden. Voor een gemeentelid is er een standaard voorziening waarvan de kosten € 550,- bedragen. Daarin zijn begrepen de Kerkzaal, de koster, onze eigen predikant en cantor-organist. Op dit bedrag wordt een korting toegepast. Deze bedraagt het gemiddelde van de jaarlijks betaalde vrijwillige bijdrage over de afgelopen drie jaar. Als je dat in de afgelopen jaren nog niet hebt gedaan, kan rekening worden gehouden met wat je vrijwillige bijdrage in de komende jaren zal zijn. Zorg je zelf voor een predikant of organist/pianist dan zul je die zelf moeten betalen.
 
Muziek
De muzikale begeleiding (orgel/piano/vleugel) wordt in principe verzorgd door de cantor-organist die aan onze gemeente verbonden is. Een verzoek om iemand anders de muzikale begeleiding te laten verzorgen kan worden ingediend bij de scriba. Na overleg met de cantor-organist wordt dit verzoek beantwoord.
 
Collecte tijdens huwelijksdienst
Je mag er zelf voor kiezen of er wel of geen collecte wordt gehouden. Het (goede) doel voor de bestemming van de collecte mag je zelf kiezen.
 
Bloemen
Indien je wensen hebt ten aanzien van bloemen in de viering, dan kun je hierover kontakt opnemen met de koster om te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Vragen?
Als jullie nog vragen hebben, neem dan even contact op met de scriba.
Voor meer informatie zie ook de tarieven en het protocol voor de diensten.
terug