Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Toelichting De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) heeft tot doel het bevorderen van een gezond en veilig werkklimaat. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers en medewerkers in loondienst. Immers wanneer beide groepen dezelfde taken verrichten, lopen zij dezelfde risico’s. Om tot een gezond en veilig werkklimaat te komen, is de Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ingesteld. In deze RI&E licht de leiding van de organisatie (in de wetgeving aangeduid met de naam “werkgever”) de organisatie door op o.m. veiligheidsaspecten.
lees meer »
 
Calamiteitenplan en ontruimingsplannen

Calamiteitenplan en ontruimingsplannen
Hier zijn de volgende documenten te vinden rondom de veiligheid en de handelswijze bij eventuele calamiteiten:
lees meer »
 
Werken op hoogte

Werken op hoogte
Zowel vanuit ARBO-perspectief als uit Bijbels perspectief is het nodig om goede en voldoende maatregelen te nemen om letsel en ongevallen te voorkomen bij het werken op hoogte. Niet voor niets staat er in Deuteronomium 22 vers 8: “Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade, anders bent u aansprakelijk wanneer iemand er afvalt”.

Deze procedure beschrijft hoe er gehandeld moet worden als er in of op gebouwen van de Protestantse Gemeente De Open Hof op hoogte of op het dak gewerkt moet worden. Dit laat onverlet dat iedere persoon of ingehuurd bedrijf zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft bij het werken op hoogte.
De procedure is hier te lezen.