Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Toelichting De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) heeft tot doel het bevorderen van een gezond en veilig werkklimaat. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers en medewerkers in loondienst. Immers wanneer beide groepen dezelfde taken verrichten, lopen zij dezelfde risico’s. Om tot een gezond en veilig werkklimaat te komen, is de Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ingesteld. In deze RI&E licht de leiding van de organisatie (in de wetgeving aangeduid met de naam “werkgever”) de organisatie door op o.m. veiligheidsaspecten.
lees meer »
 
Calamiteitenplan en ontruimingsplannen

Calamiteitenplan en ontruimingsplannen
Hier zijn de volgende documenten te vinden rondom de veiligheid en de handelswijze bij eventuele calamiteiten:
lees meer »