Calamiteitenplan en ontruimingsplannen

Calamiteitenplan en ontruimingsplannen
Hier zijn de volgende documenten te vinden rondom de veiligheid en de handelswijze bij eventuele calamiteiten:Calamiteitenplan De Open Hof

Procedure BHV bezetting en ontruiming van De Open Hof

Instructie rol activiteitverantwoordelijke bij een calamiteit in De Open Hof

Instructie rol BHV’ers bij een calamiteit in De Open Hof

Instructie rol dienstdoende ambtsdragers bij een calamiteit in De Open Hof

Instructie rol hoofd BHV (centrale coördinator) bij een calamiteit in De Open Hof

Instructie rol hulpverlener medisch handelen (MH) in De Open Hof

Instructie rol leid(st)er kinderoppas/kinderdienst/tienerdienst bij een calamiteit in De Open Hof
terug