De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Versoepelingen corona maatregelen

Versoepelingen corona maatregelen
Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht. Hierin staat o.a. dat tijdens de eredienst of andere kerkelijke bijeenkomsten het formeel niet meer verplicht is om anderhalve meter afstand te houden. De kerkenraad heeft besloten met ingang van 25 september 2021 dit advies over te nemen. U heeft ook geen coronatoegangsbewijs nodig. De kerkenraad verzoekt u echter wel vriendelijk om met begrip en respect voor elkaar ‘gepast afstand’ te houden en rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.
Vanaf nu hoeft u zich dus ook niet meer aan te melden voor de kerkdienst
lees meer »
 
Afscheid en bevestigen van ambts- en taakdragers

Afscheid en bevestigen van ambts- en taakdragers
Zondag 12 september werd afscheid genomen van een aantal ambts- en taakdragers. Gelukkig stonden er nieuwe mensen op zoals Carina Meeldijk als jeugdouderling, Paul van der Wel als taakdrager bij het College van Kerkrentmeesters en Cobi Crucq werd herbevestigd als ouderling met speciale opdracht scriba.
Er werd ook afscheid genomen van ds. Frits Renes die tijdelijk onze gemeente heeft ondersteund in het pastoraat in de vacaturetijd; de beroepingscommissie werd ontbonden en bedankt.
En tot slot werden Tjalling Nobels en Bas Schelling in het zonnetje gezet en zij ontvingen.
Tjalling ontving het draaginsgine in goud van de VKB en een oorkonde vanwege het vervullen van de functie van ledenadministrateur gedurende 34 jaar.
Bas Schelling ontving eveneens het draaginsigne in goud van de VKB en een oorkonde vanwege het vervullen van de functie van  kerkrentmeester en VVB administratie gedurende 35 jaar.
Alle foto's kunt u hier bekijken. 
 
Intrededienst ds. Marjo den Bakker 29 augustus 2021

Intrededienst ds. Marjo den Bakker 29 augustus 2021
Zondag 29 augustus is tijdens een feestelijke dienst ds Marjo den Bakker verbonden aan onze gemeente.
Er was een prachtig liturgisch bloemstuk, gemaakt door Wim en Wilma van 't Noordende.
Na afloop van de dienst waren er toespraken door Ina in 't Veld-Rentier, voorzitter van de kerkenraad, de heer Bram van Hemmen, burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard en ds. Van den Berg namens de werkgemeenschap.

De orde van dienst kunt u hier lezen en de dienst is terug te kijken via kerkdienst gemist.

De foto's van de dienst kunt u hier bekijken.
 
Liturgisch bloemstuk bij de intrededienst

Liturgisch bloemstuk bij de intrededienst
Uitgangspunt van het liturgisch bloemstuk is de schriftlezing:
Joh. 15: vs. 1 – 8, Wijnstok / Ranken / Vruchtdragen.
In het bloemstuk zijn de volgende bloemen verwerkt:
Centraal een symbolische wijnstok met druiven – vruchtdragen.
3 Witte rozen           Vader / Zoon / Geest
Rode anjers             Toewijding
Rode gerbera           Vreugde
Rode alstroemeria    Meeleven
Rode gladiolen         Bemoediging
Rode geranium        Blij dat je er bent
Zuidewindlelie         Wijsheid
Leeuwenbek            Geheim bewaren
Lysianthes              Dankbaarheid
Mirte                      Trouw
Gras                       Beweeglijkheid
Vingerblad              Gedragen door God
Linten in de kleuren van het kerkelijk jaar

De touwladder verbindt twee bloemstukken tot één geheel.

De foto's kunt u hier bekijken.

Een mooi gedicht voor ds. Marjo den Bakker.

 
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS
WEEK 38 
Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. De openingstijden op werkdagen zijn van 10.00–12.00 uur.
lees meer »
 
Folder huiskamernieuws 2021-2022

Folder huiskamernieuws 2021-2022
In deze folder vindt u alle structurele en incidentele activiteiten die gepland staan in de huiskamer van De Open Hof. Voor actuele informatie adviseren wij u de weekbrief en de website te raadplegen. Zolang dit nog van toepassing is vinden alle activiteiten plaats onder de voorgeschreven corona-maatregelen van het RIVM en het gebruiksplan van De Open Hof.
 
Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur

Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur
De multimedia apparatuur waarmee we de kerkdiensten streamen dateert uit 2014, dus bijna 7 jaar oud, en voldoet niet meer. Er is inmiddels weer aanzienlijk betere apparatuur beschikbaar met verbeterde mogelijkheden. De huidige generatie camera’s geeft veel scherpere beelden en met nieuwe besturingssoftware kunnen deze veel beter worden ingesteld. Ook de 2 computers raken verouderd en kunnen de vernieuwde software niet meer aan. Het beamerbeeld op het projectiescherm in de kerkzaal is door de forse lichtinval in de transparante kerkzaal vaak, vooral bij zonnig weer, erg flets en moeilijk te lezen. De kerkenraad heeft daarom in april, op voorstel van een werkgroep, besloten om tot vervanging van een deel van de apparatuur over te gaan.
lees meer »
 
Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld

Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld
De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is collectebonnen of contant geld in te leveren voor de collecten.
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
 
lees meer »