De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Eredienst van 1 november is vol Eredienst van 1 november is vol
lees meer »
 
De Open Hof opent deuren om overledenen te gedenken

De Open Hof opent deuren om overledenen te gedenken
In de Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland is het gebruikelijk om op de zondag rondom Allerzielen de namen te noemen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dat zal ook dit jaar, in aangepaste vorm conform de Corona maatregelen, plaatsvinden op zondag 1 november in aanwezigheid van maximaal 2 familieleden die hiervoor zijn uitgenodigd. Juist in deze tijd hebben velen de behoefte aan momenten van herdenken en gedenken. Daarom geeft De Open Hof aan iedereen de gelegenheid hierbij stil te staan. Op maandag 2 november, Allerzielen, is de kerk tussen 15.00 en 18.00 uur geopend voor iedereen die een kaarsje wil aansteken ter herinnering aan een geliefde. Iedereen is van harte welkom, ook niet gemeenteleden.
lees meer »
 
Enquête online kerkdiensten

Enquête online kerkdiensten
Klik hier voor het enquête formulier.
 
Nieuwe richtlijnen voor de erediensten in Coronatijd

Nieuwe richtlijnen voor de erediensten in Coronatijd
Sinds de uitbraak van het Coronavirus in maart hebben beperkingen en versoepelingen van maatregelen elkaar afgewisseld. Als gevolg van het stijgend aantal besmettingen, en helaas recent ook de beeldvorming, zijn de maatregelen op 5 oktober voor kerken fors aangescherpt.
De kerkenraad heeft in een spoedberaad op maandagavond 5 oktober hierover gesproken en besloten zich aan het advies van de PKN te houden. Dit houdt het volgende in:
lees meer »
 
Regenboogvlag op Coming Out Day 11 oktober

Regenboogvlag op Coming Out Day 11 oktober
Bij De Open Hof wappert van zaterdag 10 t/m maandag 12 oktober, de regenboogvlag. De vlag staat symbool voor inclusiviteit en diversiteit. Op die manier wil De Open Hof zichtbaar maken dat in deze kerk iedereen gelijk is ongeacht geaardheid of seksuele identiteit. 
lees meer »
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 44
Beste mensen, alle activiteiten in de Huiskamer vinden plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. Bij inloop een mond/neus masker dragen, als u zit mag het af! Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. De openingstijden op maandagmiddag zijn van 13.00-17.00 uur en op woensdag de hele dag t/m 17.00 uur.
lees meer »
 
Beroepingsnieuws

Beroepingsnieuws
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Toen kwam de Corona crisis en stond alles even stil.
Maar ook weer niet helemaal want er heeft in deze periode overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.
In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van De Open Hof en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.
Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.
Wij wensen de beroepingscommisie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

Hier is meer informatie te vinden over het beroepingswerk.
 
Online expositie: Herdenken in de Hoeksche Waard

Online expositie: Herdenken in de Hoeksche Waard
De commissie Kunst in de Kerk had voor deze periode een expositie in de Omloop gepland rondom het thema “75 jaar bevrijding in de Hoeksche Waard”. In deze tentoonstelling zouden, door de commissie gemaakte foto’s van alle monumenten en gedenkplaatsen in en rond de Hoeksche Waardse dorpen, getoond worden. Ook zou er een kast in gericht worden met een grote, particuliere verzameling van herdenkingsitems.
Door het klikken op deze link kunt u de foto’s bekijken, zodat u toch een indruk van de tententoonstelling krijgt.