De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan

Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan
Nadat de gemeentevergaderingen in onze gemeente op 20 april en in de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam op 21 april zijn gehouden, is in beide gemeenten geen bezwaar binnengekomen tegen de procedure die is gevolgd in het beroepingsproces. Daarmee was de weg vrij om ds. Marjo den Bakker te kunnen beroepen en dat is inmiddels ook gebeurd.
lees meer »
 
Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd

Pasen
Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De bloemschikkingen zullen in de weken op weg naar Pasen in het teken staan van de zeven werken van barmhartigheid. Ze slaan dus niet terug op onze lezingen maar steeds op een van de goede werken. Vandaar ook de plaats van de uitleg van de bloemschikking: op het moment dat wij het in de kerkdienst hebben over onze dienstbaarheid aan de wereld, in onze gebeden en in de collecte.
Over de werken van barmhartigheid zegt Jezus: alles wat je doet voor iemand anders, doe je ook voor mij.
Alle foto's en detailfoto's kunt u hier bekijken.

Pasen, 4 april 2021
We zien de Paastuin met het geopende graf dat de  vorm heeft van de Ichtus-vis met de opgerolde doeken. De letters van ICHTUS, Grieks voor vis, staan voor Jezus Christus Zoon van God Redder.
Het palmblad en de witte roos, verbeelden dat Jezus de dood heeft overwonnen.
lees meer »
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 19 De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. Bij inloop een mond/neus masker dragen, als u zit mag dit af, we geven elkaar voldoende ruimte. De openingstijden zijn op werkdagen van 10.00–12.00 uur Hemelvaartsdag 13 mei gesloten.
 
Meditatieve momenten op weg van Pasen naar Pinksteren

Meditatieve momenten op weg van Pasen naar Pinksteren
Hoe blij zijn we dat we kunnen samen komen in De Open Hof. Hoe goed is het om in de kerk even op adem te kunnen komen, even op te ademen. Daarom zal er in de tijd tussen Pasen en Pinksteren, onderweg van het feest van de Opstanding naar het feest van de Geest, op elke woensdagavond een ‘Open Kerk’ zijn.
lees meer »
 
De kerkdeuren gaan op zondag weer een beetje open

De kerkdeuren gaan op zondag weer een beetje open
“Perspectief als lichtpuntje in schrale tijd.” Onder dit motto heeft de PKN vorige week gemeenten geadviseerd om voorzichtig de deur naar versoepeling open te stellen. Meer ruimte betekent ook meer verantwoordelijkheid. “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders maatwerk toepassen,” aldus De Reuver. “Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten. ”Het volledige bericht van de PKN kunt u lezen via deze link. “Perspectief voor gemeenten als lichtpuntje in schrale tijd” | Protestantse Kerk in Nederland
De kerkenraad van De Open Hof heeft in haar vergadering van dinsdag 2 maart hier zeer uitgebreid bij stilgestaan,
lees meer »
 
Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld

Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld
De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is collectebonnen of contant geld in te leveren voor de collecten.
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
 
lees meer »
 
Gebruiksplan in Coronatijd

Gebruiksplan in Coronatijd
De PKN heeft een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling, een zgn. gebruiksplan, van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. Het gebruiksplan van De Open Hof kunt u hier lezen.
Dit gebruiksplan wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen van de PKN.