Welkom

Welkom
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie:
lees meer »
 
Inspirator gezocht

Inspirator gezocht
De Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland is een veelkleurige en bloeiende gemeente. Juist deze diversiteit maakt dat veel mensen zich thuis voelen in de kerk. De Open Hof heet niet voor niets zo, zij staat midden in de maatschappij. Iedereen is welkom en niet alleen op zondag! 
We zoeken een dominee (1.0 fte positie) die goed wil zorgen voor onze mooie gemeente, die mee wil werken om het nog verder te laten groeien en bloeien. Daarnaast is het belangrijk dat de dominee ons inspireert met bezielende diensten en activiteiten.
Meer informatie en documentatie over de vacature kunt u vinden via deze link Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland (deopenhofoudbeijerland.nl)
 
Zomerfeest met Muziek & BBQ

Zomerfeest met Muziek & BBQ
Het is inmiddels een mooie traditie dat het seizoen wordt afgesloten met een gezellig zomerfeest, compleet met gezellige muziek en een heerlijke barbecue. De bijdrage die voor dit feest wordt gevraagd is € 10,00 p.p. (t/m 12 jaar € 5,00) incl. drankjes en de bbq.
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 23 juni via de mail huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
Voor vragen en suggesties graag contact opnemen met Jan Middelhoek in de huiskamer.
Hier is de folder te lezen.
 
Huiskamer Nieuws

Huiskamer Nieuws


DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 25
Beste mensen
, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur.


Donderdagavond 20 juni 19.30 uur Alzheimer Trefpunt!


 
lees meer »
 
Red de giftenaftrek

Red de giftenaftrek
Van de PKN ontvangen we iedere week een nieuwsbrief. Deze week stond daarin een aanbeveling om een petitie te ondertekenen over giftenaftrek voor de belastingdienst.
De aanstaande coalitie wil de botte bijl zetten in de mogelijkheden voor miljoenen Nederlanders om royaal te kunnen schenken aan doelen die onze samenleving dragen.
lees meer »
 
Happen en trappen voor de World Servants

Happen en trappen voor de World Servants
Happen en Trappen voor beter onderwijs in Ecuador en Afrika
Zaterdag 6 juli organiseren de jongeren van De Open Hof in Oud-Beijerland een mooie actie met als titel ‘Happen en Trappen’. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het project waar ze gedurende ca. drie weken tijdens hun zomervakantie aan gaan bouwen in Ecuador en Oeganda.

Wat is Happen en Trappen
Op zaterdag 6 juli is er vanuit World Servants Oud-Beijerland weer het succesvolle Happen en Trappen! Er is een prachtige route uitgestippeld door de mooie Hoeksche Waard. Onderweg is er een aantal rustpunten uitgezocht waar u onder het genot van heerlijke hapjes of drankjes even kunt bijkomen.aan. Iedereen kan zijn of haar eigen tempo aanhouden; zo kun je er een gezellige gezins- of familiedag van maken. De totale opbrengst gaat naar de World Servants. De kosten zijn  € 25,--.
Vertrekpunt is tussen 10.00 en 12.00 uur vanaf De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a in Oud-Beijerland. Aanmelden via oblworldservants@gmail.com. Dit kan ook ook nog op de dag zelf.
lees meer »
 
Expositie Baukje Gjaltema in de Omloop

Expositie Baukje Gjaltema in de Omloop
De Commissie Kunst in de Kerk organiseert permanent wisselende exposities in de Omloop van De Open Hof in Oud-Beijerland. Sinds kort is er weer een nieuwe expositie. Dit keer is het een expositie van de uit Oud-Beijerland afkomstige Baukje Gjaltema.
De komende periode zullen de wanden van De Open Hof gekleurd zijn met schilderijen van Baukje Gjaltema. Ze is geboren en opgegroeid in Friesland. In 1977 verhuisde ze naar Rotterdam om de verpleegopleiding in het ziekenhuis te volgen. Na haar opleiding werd ze verliefd en is getrouwd.
lees meer »
 
Pastoraat in de vacante periode

Pastoraat in de vacante periode
Het is voor de eerste keer dat, na het vertrek van een predikant, er geen predikant overblijft in De Open Hof. Hierdoor ontstaat dus ook een flink gat voor de pastorale ondersteuning, stervensbegeleiding en uitvaarten.
De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen oplossen en vraagt uw aller aandacht en medewerking hierbij. Ziet of hoort u over gemeenteleden die (pastorale) zorg nodig hebben of heeft u zelf die zorg nodig, geef het dan door aan uw wijkcoördinator of aan één van de wijkteamleden.
lees meer »
 
Preekrooster kerkdiensten Preekrooster kerkdiensten
Hier vindt u het rooster voor de diensten.
 
Actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans 2024
Op 13 januari start de landelijke Actie Kerkbalans 2024. Als kerkelijke gemeente krijgen we geen subsidie. Om te kunnen blijven bestaan hebben we, ook in De Open Hof, een financiële bijdrage nodig van onze leden. Zo kunnen we van waarde blijven voor onze leden en de samenleving. 
Veel mensen doen inmiddels mee via Kerkbalans Online. Zij ontvangen digitaal het verzoek om bij te dragen. De folder Actie Kerkbalans kunt u hier lezen.
De overige leden ontvangen vanaf 18 januari de envelop met het toezeggingsformulier en de folder Actie Kerkbalans tegelijk met de bezorging van het KerkmagaZIN.
lees meer »
 
Vier je verjaardag in de kerk

Vier je verjaardag in de kerk

In de visie en missie van De Open Hof staat dat we verbonden willen zijn met onze gemeenteleden op bijzondere momenten in hun leven. En daar horen zeker de verjaardagen bij van gemeenteleden die 85+ zijn! Volgens Psalm 90 de leeftijd van de allersterksten.
VIER JE VERJAARDAG IN DE KERK!
 
lees meer »