De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Veertig dagen onderweg: zondag 28 februari 2021

Voetwassing, Sieger Köder
Veertig dagen onderweg: zondag 28 februari 2021
Uit de Bijbel: Johannes 13:1-5 en 12-17: een goed voorbeeld

Er is veel te zien op deze afbeelding, die in beelden probeert te vangen wat in woorden niet uit te drukken is. Op tafel staan brood en wijn klaar voor de Pesach maaltijd die straks gevierd zal worden door Jezus en zijn leerlingen. Er valt licht op. Het hele gebeuren van de voetwassing moeten we begrijpen vanuit brood en wijn; dat ben Ik, heeft Jezus gezegd.
lees meer »
 
Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd

1e zondag in de Veertigdagentijd
Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De bloemschikkingen zullen in de weken op weg naar Pasen in het teken staan van de zeven werken van barmhartigheid. Ze slaan dus niet terug op onze lezingen maar steeds op een van de goede werken. Vandaar ook de plaats van de uitleg van de bloemschikking: op het moment dat wij het in de kerkdienst hebben over onze dienstbaarheid aan de wereld, in onze gebeden en in de collecte.
Over de werken van barmhartigheid zegt Jezus: alles wat je doet voor iemand anders, doe je ook voor mij.

1e zondag in de Veertigdagentijd, 21 januari 2021
Vandaag: de zieken bezoeken: Matteüs 25: 36-37. De PKN werkt alleen dit thema uit maar het vers vervolgt nog; de gevangenen bezoeken. Wij hebben er voor gekozen beide thema’s uit te lichten.
lees meer »
 
Bestellen huispaaskaarsen 2021

Bestellen huispaaskaarsen 2021
Dit jaar zijn ook weer huispaaskaarsen te bestellen. Uiteraard op een iets andere manier.
Nieuw zijn de huispaaskaarsen met de combinatie opdruk én wasreliëf. Deze is in 2 varianten te verkrijgen:
lees meer »
 
Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld

Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld
De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is collectebonnen of contant geld in te leveren voor de collecten.
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
 
lees meer »
 
Kerkdiensten nog steeds uitsluitend online, geen zanggroep, geen inloop

Kerkdiensten nog steeds uitsluitend online, geen zanggroep, geen inloop
Gewijzigd besluit van de kerkenraad  - 14 januari 2021
Nog steeds geen bezoekers bij de kerkdiensten, ook geen zanggroep, geen inloop in de huiskamer
De informatie op het briefje dat bij het KerkmagaZIN zit is niet meer helemaal actueel.
Vanmorgen, 14 januari, heeft de kerkenraad, mede op dringend advies van de PKN, besloten de maatregelen nog verder aan te scherpen.
lees meer »
 
Huiskamer is gesloten!

Huiskamer is gesloten!
HUISKAMERNIEUWS WEEK 9
De Huiskamer is de komende tijd gesloten!
 
Gebruiksplan in Coronatijd

Gebruiksplan in Coronatijd
De PKN heeft een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling, een zgn. gebruiksplan, van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. Het gebruiksplan van De Open Hof kunt u hier lezen.
Dit gebruiksplan wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen van de PKN.
 
Voortgangsverslag beroepingscommissie Voortgangsverslag beroepingscommissie
12 december 2020
In de afgelopen maanden is het naar buiten toe stil geweest rondom het werk van de gezamenlijke beroepingscommissie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er niets is gebeurd. Ondanks de beperkingen van de Corona-crisis is de commissie voortvarend aan de slag gegaan met het maken van een stappenplan en hebben de commissieleden een door de PKN verzorgde training voor beroepingswerk gevolgd.
lees meer »
 
Beroepingsnieuws

Beroepingsnieuws
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Toen kwam de Corona crisis en stond alles even stil.
Maar ook weer niet helemaal want er heeft in deze periode overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.
In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van De Open Hof en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.
Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.
Wij wensen de beroepingscommisie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

Hier is meer informatie te vinden over het beroepingswerk.