De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Regenboogweekend in De Open Hof

Regenboogweekend in De Open Hof
In de aanloop naar Coming Out Day is er in De Open Hof te Oud-Beijerland in het weekend van 7 t/m 9 oktober een aantal activiteiten om op die manier zichtbaar te maken dat in deze kerk iedereen gelijk is ongeacht geaardheid of seksuele identiteit.  
Vrijdag 7 oktober 19.00 uur Filmavond: de film ‘Boy erased’ zal worden vertoond
Zaterdag 8 oktober 17.30 uur Tafeltijd
Zondag 9 oktober 10.00 uur een Regenboogviering.
Als u op de datum klikt leest u meer informatie over de activiteit.
 
Afsluitingsfeest voor Ontspanningsvereniging Krooswijk

Afsluitingsfeest voor Ontspanningsvereniging Krooswijk
Ontspanningsvereniging Krooswijk is helaas ter ziele, maar deze bijzondere tijd is afgesloten met een daverend afsluitingsfeest in De Open Hof in Oud-Beijerland. Er werd heerlijk gegeten, gezongen met karaoke en gedanst.
Aan het eind ontving iedereen een hart van chocola, een oorkonde en een geldbedragje om zelf iets moois te kunnen kopen.
De leden mogen ook allemaal hun instrument zelf houden. De Baanbrekers van De Open Hof hebben hard gewerkt in de voorbereidingen en op de avond zelf om er een mooi feest van te maken.
Alle foto's kunt u hier bekijken.
lees meer »
 
Thema-avond Duurzaamheid “Wie gelooft, gaat voor groen”

Thema-avond Duurzaamheid “Wie gelooft, gaat voor groen”
De werkgroep Duurzaamheid organiseert op donderdagavond 3 november 2022 in De Open Hof - aanvang 19.45 uur - een korte workshop van anderhalf uur met Kees Posthumus. Dit n.a.v. het recent uitgekomen boek van hem, getiteld “GELOOF en een hoop zonnepanelen”. 
Kort samengevat gaat het makkelijk leesbaar boekje er over dat veel kerken en kerkleden op zoek zijn naar een meer duurzame manier van leven. De weg naar een duurzame wereld vraagt om lange adem, om geloof en hoop, theologie, inspiratie en om navolgbare voorbeelden.
lees meer »
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 40
Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur.
KOG - Middag Dinsdag 4 oktober!
 
 
lees meer »
 
Einaudi in Meditation Einaudi in Meditation
Einaudi in Meditation


Ligconcert
ter gelegenheid van:
Leo Lommers 26 jaar Kerkmusicus in
De Open Hof
lees meer »
 
Huiskamerfolder 2022 - 2023

Huiskamerfolder 2022 - 2023
Er is weer een prachtige folder gemaakt waarin alle activiteiten vermeld staan die in de huiskamer plaatsvinden gedurende het komende seizoen. 
U kunt deze hier lezen.
Voor nog meer activiteiten, hou dan vooral de weekbrief en deze website goed in de gaten. 
 
Afscheid en bevestigen van ambts- en taakdragers

Afscheid en bevestigen van ambts- en taakdragers
Zondag 11 september werd tijdens de dienst afscheid genomen van een aantal mensen dat een taak neerlegt, Riet Vermaas als pastoraal bezoeker, Siska Wijma als diaken en Ina in 't Veld-Rentier als ouderling met bijzondere opdracht voorzitter kerkenraad. Anderen hebben een taak op zich genomen, Janny Los en Marijke Strijder als pastoraal bezoeker en Peter van der Wel werd bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
Willy Gerlof werd herbevestigd als diaken.
Verder was er de wisseling van de wacht: Marc Bijl wordt voorzitter van de kerkenraad en Nico den Boer neemt zijn taak over als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Atie Middelhoek werd verrast met mooi boeket bloemen omdat zij al 25 jaar de weekbrief verzorgt.
Ina in 't Veld werd extra in het zonnetje gezet: na ruim 37 jaar diverse functies te hebben vervuld in het kerkelijk bestuur legt zij haar taken neer. Hiervoor ontving zij de Erepenning van de PKN met bijbehorende oorkonde.
Alle foto's zijn hier te bekijken.
 
Gemeentebezoek partnergemeente Burg

Gemeentebezoek partnergemeente Burg
In het weekend van 2, 3 en 4 september bracht een delegatie uit onze partnergemeente Burg een gemeentebezoek aan De Open Hof.
Op het programma stonden o.a. een bezoek aan Gouda, een heerlijke barbecue en vooral goede gsprekken met elkaar. Hier zijn in het fotoalbum enkele foto's geplaatst.
 
Expositie teken- en schildersclub ‘Kunst’

Expositie teken- en schildersclub ‘Kunst’
De Commissie Kunst in de Kerk organiseert permanent wisselende exposities in de Omloop van De Open Hof in Oud-Beijerland. Op dit moment mogen de leden de teken- en schildersclub ‘Kunst’ hun kunstwerken exposeren. Deze expositie is te bezichtigen in De Open Hof.
Elke donderdagmiddag komen de leden van de teken- en schildersclub bij elkaar in ‘De Groene Parel’ om creatief bezig te zijn. De één werkt met acryl- of olieverf, een ander weer met aquarelverf of pastelkrijt.
lees meer »
 
Waarneming ds. Marjo den Bakker

Waarneming ds. Marjo den Bakker
De kerkenraad heeft ds. Frits Renes bereid gevonden om gedurende de periode van ziekte van ds. Marjo den Bakker voor haar waar te nemen in het pastoraat van wijk West. Voor velen van u is ds. Renes geen onbekende en daarom zijn we blij dat hij deze waarneming op zich wil nemen.
lees meer »
 
Actie Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans 2022
Op 15 januari start de landelijke Actie Kerkbalans 2022. Als kerkelijke gemeente krijgen we geen subsidie. Om te kunnen blijven bestaan hebben we, ook in De Open Hof, een financiële bijdrage nodig van onze leden. Zo kunnen we van waarde blijven voor onze leden en de samenleving. 
Veel mensen doen inmiddels mee via Kerkbalans Online. Zij ontvangen digitaal het verzoek om bij te dragen. De folder Actie Kerkbalans kunt u hier lezen.
lees meer »