De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Overstapdienst 5 juli 2021

Overstapdienst 5 juli 2021
Zondag 5 juli 2021 maakten de kinderen van groep 8 van de basisschool de overstap van kinderdienst naar de tienerdienst. Het was een vrolijke dienst met als thema 'Kleurrijk'. We lazen over Noach en de regenboog. Iedere overstapper had een eigen kleur gekregen. We wensen hen toe dat zij zichzelf mogen zijn en en dat zij altijd mogen weten dat mensen elkaar aanvullen met hun talenten en eigenschappen zoals de kleuren met elkaar de regenboog vormen. Dominee Lyonne droeg op deze zondag voor het eerst haar prachtige Regenboog stola. De foto's kunt u hier bekijken. 
 
De Open Hof Quizz 19 juni

De Open Hof Quizz 19 juni
Zaterdagavond 19 juni werd de kennis getest met een spannende quiz. Onderwerpen als: Hoeveel weet jij over de Hoeksche Waard? Hoe is jouw kennis van de Bijbel en wat weet jij allemaal (nog) van De Open Hof? De vragenrondes werden afgewisseld met optredens van gemeenteleden. Met een team van minimaal 2 en maximaal 4 personen was deelname mogelijk. Deelname was € 15,- per team. De opbrengst van deze avond was in totaal € 750,-- netto. Een prachtig resultaat! Wat doen we met de opbrengst?
De foto's zijn hier te zien.
lees meer »
 
Verdere versoepelingen en routekaart De Open Hof

Verdere versoepelingen en routekaart De Open Hof
De kerkenraad heeft afgelopen week een Corona routekaart (openingsplan) voor De Open Hof vastgesteld. Mede naar aanleiding van het advies van de PKN betekent dit dat met ingang van 26 juni het volgende weer mogelijk is in De Open Hof.
In de kerkdiensten mag weer 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor De Open Hof komt dit neer op maximaal 100 bezoekers, incl. kinderen. Het is nog steeds van belang dat u zich aanmeldt, geen klachten hebt, handen desinfecteert bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houdt tot niet huisgenoten. Het mondkapje is niet meer verplicht, maar als u dit zelf toch prettig vindt, dan is dat uiteraard geen probleem.
lees meer »
 
Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur

Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur
De multimedia apparatuur waarmee we de kerkdiensten streamen dateert uit 2014, dus bijna 7 jaar oud, en voldoet niet meer. Er is inmiddels weer aanzienlijk betere apparatuur beschikbaar met verbeterde mogelijkheden. De huidige generatie camera’s geeft veel scherpere beelden en met nieuwe besturingssoftware kunnen deze veel beter worden ingesteld. Ook de 2 computers raken verouderd en kunnen de vernieuwde software niet meer aan. Het beamerbeeld op het projectiescherm in de kerkzaal is door de forse lichtinval in de transparante kerkzaal vaak, vooral bij zonnig weer, erg flets en moeilijk te lezen. De kerkenraad heeft daarom in april, op voorstel van een werkgroep, besloten om tot vervanging van een deel van de apparatuur over te gaan.
lees meer »
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS
WEEK 29 en 30

Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. De openingstijden op werkdagen zijn van 10.00–12.00 uur. Woensdag 21 en 28 juli zijn we de hele dag open en gaan we om 12.30 uur met elkaar lunchen. Op het menu staat balgehakt met broodjes; kosten: € 3,50. En ‘s middags wordt er gekookt: rodekool, gebakken aardappelen met een runder braadworstje en een toetje na. Opgeven vóór 15.00 uur. We gaan 17.30 uur aan tafel. Kosten € 5,-. Van harte welkom!
Donderdagmorgen 22 en 29 juli treft u mij ds. Frits Renes in de Huiskamer!
Gezond natuurwandelen op vrijdagmorgen. Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!
 
Liturgische bloemschikking Pinksteren

Liturgische bloemschikking Pinksteren
In de bloemschikking van Pinksteren staan 2 aspecten centraal n.l. vuur en de woorden die verband houden met de vruchten van de Geest.
Om te beginnen vuur;
Vuur - Verwarmt
Vuur - Verlicht
Vuur - Zet in beweging
lees meer »
 
Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan

Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan
Nadat de gemeentevergaderingen in onze gemeente op 20 april en in de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam op 21 april zijn gehouden, is in beide gemeenten geen bezwaar binnengekomen tegen de procedure die is gevolgd in het beroepingsproces. Daarmee was de weg vrij om ds. Marjo den Bakker te kunnen beroepen en dat is inmiddels ook gebeurd.
lees meer »
 
Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld

Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld
De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is collectebonnen of contant geld in te leveren voor de collecten.
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
 
lees meer »
 
Gebruiksplan in Coronatijd

Gebruiksplan in Coronatijd
De PKN heeft een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling, een zgn. gebruiksplan, van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. Het gebruiksplan van De Open Hof kunt u hier lezen.
Dit gebruiksplan wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen van de PKN.