De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Kerkdiensten nog steeds uitsluitend online, geen zanggroep, geen inloop

Kerkdiensten nog steeds uitsluitend online, geen zanggroep, geen inloop
Gewijzigd besluit van de kerkenraad  - 14 januari 2021
Nog steeds geen bezoekers bij de kerkdiensten, ook geen zanggroep, geen inloop in de huiskamer
De informatie op het briefje dat bij het KerkmagaZIN zit is niet meer helemaal actueel.
Vanmorgen, 14 januari, heeft de kerkenraad, mede op dringend advies van de PKN, besloten de maatregelen nog verder aan te scherpen.
lees meer »
 
Actie Kerkbalans 2021: "Geef vandaag voor de kerk van morgen"

Actie Kerkbalans 2021: "Geef vandaag voor de kerk van morgen"
Op 16 januari start landelijk de Actie Kerkbalans 2021 en zoals altijd doet uiteraard De Open Hof ook hieraan mee. Diverse vrijwilligers zijn al langere tijd bezig met de voorbereidingen. Tegelijk met het KerkmagaZIN ontvangt u de envelop met het toezeggingsformulier en een flyer met meer informatie. Indien u meedoet met Kerkbalans Online dan ontvangt u enkele dagen voor 16 januari een mail met dezelfde inhoud.
Hier kunt u alvast de flyer bekijken. Ook in het KerkmagaZIN staat meer informatie waarom het zo belangrijk is om ‘vandaag te geven voor De Open Hof van morgen’.
 
lees meer »
 
Kerstgroet van onze partnergemeente in Burg

Kerstgroet van onze partnergemeente in Burg
Weihnachtsgruss 2020 van onze partnergemeente in Burg

Beste broeders en zusters in Nederland,
 De pandemie heeft ons, en naar wij vernamen ook jullie, nog altijd vast in haar greep. Vanaf vandaag wordt ook bij ons het openbare leven zo goed als stopgezet. ‘’ s’ Avonds laat is er een uitgaansverbod, dat hebben jonge mensen nog nooit  en veel oudere mensen sinds decennia niet meegemaakt.
lees meer »
 
Huiskamer is gesloten!

Huiskamer is gesloten!
HUISKAMERNIEUWS WEEK 3 
De Huiskamer is de komende tijd gesloten!
 
Liturgische schikkingen tijdens Advent

Foto Kerst
Liturgische schikkingen tijdens Advent
Dit jaar is voor de liturgische bloemschikkingen tijdens de Advents- en Kerstdiensten gekozen voor de schikkingen van de PKN.

Kerst

We lezen van links naar rechts:
Het kleine stuk vertelt het goede nieuws dat Jezus is geboren. Wie goed kijkt, ziet ook een doorkijkje naar het kruis. We weten dat Jezus’ kribbe uitloopt op het kruis. We mogen er ook in lezen dat Hij nabij is in alle lijden. Zijn licht schijnt in de duisternis. De amaryllisbol barst van het leven. Als hij bloeit toetert hij van vreugde en schoonheid.

4e Advent

Deze schikking heeft betrekking op Lucas 1: 26 -38.
De engel die Maria bezoekt, haar zwangerschap aankondigt en vertelt dat zij een zoon zal krijgen die ze Jezus moet noemen.

3e Advent

Tekst o.a. uit Johannes 3: 22 – 30
Verwijzing naar Johannes de Doper de wegbereider naar een betere toekomst.
2e Advent
In de lezingen uit Jesaja 40 / Psalm 80 / 2 Petrus 3 en Johannes 1 wordt gesproken over de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
1e Advent
Schikking o.a. uit Marcus 13 : 24 – 37 → “Leer van de vijgenboom  deze les”.
lees meer »
 
Gebruiksplan in Coronatijd

Gebruiksplan in Coronatijd
De PKN heeft een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling, een zgn. gebruiksplan, van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. Het gebruiksplan van De Open Hof kunt u hier lezen.
Dit gebruiksplan wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen van de PKN.
 
Voortgangsverslag beroepingscommissie Voortgangsverslag beroepingscommissie
12 december 2020
In de afgelopen maanden is het naar buiten toe stil geweest rondom het werk van de gezamenlijke beroepingscommissie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er niets is gebeurd. Ondanks de beperkingen van de Corona-crisis is de commissie voortvarend aan de slag gegaan met het maken van een stappenplan en hebben de commissieleden een door de PKN verzorgde training voor beroepingswerk gevolgd.
lees meer »
 
Beroepingsnieuws

Beroepingsnieuws
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Toen kwam de Corona crisis en stond alles even stil.
Maar ook weer niet helemaal want er heeft in deze periode overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.
In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van De Open Hof en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.
Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.
Wij wensen de beroepingscommisie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

Hier is meer informatie te vinden over het beroepingswerk.