De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur

Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur
De multimedia apparatuur waarmee we de kerkdiensten streamen dateert uit 2014, dus bijna 7 jaar oud, en voldoet niet meer. Er is inmiddels weer aanzienlijk betere apparatuur beschikbaar met verbeterde mogelijkheden. De huidige generatie camera’s geeft veel scherpere beelden en met nieuwe besturingssoftware kunnen deze veel beter worden ingesteld. Ook de 2 computers raken verouderd en kunnen de vernieuwde software niet meer aan. Het beamerbeeld op het projectiescherm in de kerkzaal is door de forse lichtinval in de transparante kerkzaal vaak, vooral bij zonnig weer, erg flets en moeilijk te lezen. De kerkenraad heeft daarom in april, op voorstel van een werkgroep, besloten om tot vervanging van een deel van de apparatuur over te gaan.
lees meer »
 
De Open Hof Quiz

De Open Hof Quiz
OPEN HOF QUIZZZ
Mis het niet: zaterdagavond 19 juni wordt jullie kennis getest met een spannende quiz.
Hoeveel weet jij over de Hoeksche Waard? Hoe is jouw kennis van de Bijbel en wat weet jij allemaal (nog) van De Open Hof? De vragenrondes worden afgewisseld met optredens van gemeenteleden. Daar wil je bij zijn!

Hoe werkt het?
lees meer »
 
Liturgische bloemschikking Pinksteren

Liturgische bloemschikking Pinksteren
In de bloemschikking van Pinksteren staan 2 aspecten centraal n.l. vuur en de woorden die verband houden met de vruchten van de Geest.
Om te beginnen vuur;
Vuur - Verwarmt
Vuur - Verlicht
Vuur - Zet in beweging
lees meer »
 
En weer stapje vooruit!

En weer stapje vooruit!
De PKN heeft woensdag 2 juni nieuwe richtlijnen bekend gemaakt n.a.v. de versoepelingen die vorige week vrijdag tijdens de persconferentie bekend zijn gemaakt.
Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad het volgende besloten:
 
lees meer »
 
Huiskamer is open!

Huiskamer is open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 24 Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. De openingstijden zijn op werkdagen van 10.00–12.00 uur. Woensdag 16 juni zijn we de hele dag geopend en gaan we ook weer met elkaar lunchen. Op het menu staan de heerlijke pannenkoeken van gastvrouw Marry, en dit alles voor slechts € 2,50. Donderdagmorgen treft u mij weer ds. Lyonne Verschoor in de Huiskamer. Van harte welkom!
 
Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan

Ds. Marjo den Bakker neemt het uitgebrachte beroep aan
Nadat de gemeentevergaderingen in onze gemeente op 20 april en in de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam op 21 april zijn gehouden, is in beide gemeenten geen bezwaar binnengekomen tegen de procedure die is gevolgd in het beroepingsproces. Daarmee was de weg vrij om ds. Marjo den Bakker te kunnen beroepen en dat is inmiddels ook gebeurd.
lees meer »
 
Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld

Inleveren collectebonnen en/of contant collectegeld
De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is collectebonnen of contant geld in te leveren voor de collecten.
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
 
lees meer »
 
Gebruiksplan in Coronatijd

Gebruiksplan in Coronatijd
De PKN heeft een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling, een zgn. gebruiksplan, van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. Het gebruiksplan van De Open Hof kunt u hier lezen.
Dit gebruiksplan wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen van de PKN.