De Open Hof Oud-Beijerland

De Open Hof Oud-Beijerland
Welkom op de website van De Open Hof. Wij zijn een Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland en staan middenin de samenleving. Op onze website vindt u meer informatie over ons en onze activiteiten.

Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie
lees meer »
 
Aanmelden voor de kerkdiensten

Aanmelden voor de kerkdiensten
Vanaf 1 juli mogen we met meer mensen de kerkdienst bijwonen op voorwaarde dat we ons houden aan de richtlijnen en regels van het RIVM en de overheid. Ook volgen we hierbij de richtlijnen van de PKN. De kerkenraad heeft besloten dat, in ieder geval t/m 9 augustus, maximaal 100 gemeenteleden de eredienst op zondagmorgen live kunnen bijwonen. Er is dan geen gemeentezang maar voorzang door een zanggroep van maximaal 6 personen. We willen voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen op het moment dat het maximum aantal bezoekers is bereikt. Daarom werken we met een systeem van aanmelden. Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden via het formulier op de website. Dit kan tot vrijdagavond 18.00 uur.. Hier vindt u meer informatie en het aanmeldingsformulier.
 
Weer naar de kerk

Weer naar de kerk
Weer naar de kerk? Wat kan, mag en moet.
8 juli - Kerkenraadsbesluit en aangepast gebruiksplan
De kerkenraad heeft op 7 juli besloten dat, in ieder geval t/m 2 augustus, maximaal 100 gemeenteleden de eredienst op zondagmorgen live kunnen bijwonen. Er is dan geen gemeentezang maar voorzang door een zanggroep van maximaal 6 personen. Alle afspraken zijn vastgelegd in het bijgestelde gebruiksplan dat u hier kunt terugvinden.
lees meer »
 
Beroepingsnieuws

Beroepingsnieuws
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Toen kwam de Corona crisis en stond alles even stil.
Maar ook weer niet helemaal want er heeft in deze periode overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.
In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van De Open Hof en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.
Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.
Wij wensen de beroepingscommisie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

Hier is meer informatie te vinden over het beroepingswerk.
 
Huiskamer is weer open!

Huiskamer is weer open!
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 32
Beste mensen van De Open Hof, Wij zijn heel blij dat we de afgelopen weken, zovelen van u in de Huiskamer mochten ontvangen, voor een kopje koffie. Deze aanstaande week zijn we ook weer open, alleen gaan we niet bellen, maar vragen wij u om spontaan op de koffie te komen. De openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur.
lees meer »
 
Feestelijke overstapdienst op 5 juli

Feestelijke overstapdienst op 5 juli
Het was zondag 5 juli 2020 een feestelijke eredienst om meerdere redenen. Tien kinderen uit groep 8  maakten de overstap van de kinderkerk naar de tienerkerk. Bovendien konden we voor het eerst sinds 8 maart weer met meer mensen de dienst bijwonen en dus waren de families van de overstappers erbij, een grote groep tieners en de leiding van de kinderkerk en tienerkerk. Hier kunt u de foto's bekijken.
lees meer »
 
Update consequenties Coronavirus

Update consequenties Coronavirus
3 juni - Protocol PKN en gebruiksplan De Open Hof
De kerkenraad van De Open Hof heeft op 2 juni 2020 het gebruiksplan vastgesteld. Dit is nodig om kerkdiensten of andere kerkelijke bijeenkomsten te mogen houden in ons gebouw. Via deze link kunt u dit lezen. Dit gebruiksplan is opgesteld op basis van het Protocol van de PKN. Meer hierover kunt u hier lezen op de website van de PKN.
In de week na Pinksteren zijn de voorbereidingen getroffen om het gebouw Coronaproef te maken. 
lees meer »
 
VLOG met Verhalen van Hoop in tijden van Corona

VLOG met Verhalen van Hoop in tijden van Corona
De Open Hof is begonnen met een VLOG Verhalen van Hoop: put hoop uit de kracht, inzet en optimisme van leden van onze gemeente.
Er worden YouTube filmpjes gemaakt van ca 1 minuut.
Via onderstaande links kunt u ze beluisteren; regelmatig komen er nieuwe filmpjes bij.

VLOG van Gertjan en Nelleke van Dueren den Hollander: 
https://youtu.be/cGEtfdZS3Ds

VLOG van Letta Krau: https://youtu.be/8_cteAAEmio

VLOG van Meijndert Dekker: https://youtu.be/8IT59dyRm1I

VLOG van Jos Bodegom: https://youtu.be/uRF0HhgaSd8

VLOG van Robert Andewewg: https://youtu.be/vaKMvhdPHPo

VLOG met een lied van Erik en Mariette Wijma: https://youtu.be/yd4NEyksRSE

VLOG van Tamar Robbemond, hoop hebben is hoopvolle dingen doen : https://youtu.be/aq0fBSWhS78
lees meer »
 
Online expositie: Herdenken in de Hoeksche Waard

Online expositie: Herdenken in de Hoeksche Waard
De commissie Kunst in de Kerk had voor deze periode een expositie in de Omloop gepland rondom het thema “75 jaar bevrijding in de Hoeksche Waard”. In deze tentoonstelling zouden, door de commissie gemaakte foto’s van alle monumenten en gedenkplaatsen in en rond de Hoeksche Waardse dorpen, getoond worden. Ook zou er een kast in gericht worden met een grote, particuliere verzameling van herdenkingsitems.
Door het klikken op deze link kunt u de foto’s bekijken, zodat u toch een indruk van de tententoonstelling krijgt.