Veiligheid Veiligheid
Hier zijn de volgende documenten te vinden rondom de veiligheid en de handelswijze bij eventuele calamiteiten:

Calaimiteitenplan De Open Hof

Instructie rol activiteitverantwoordelijke bij een calamiteit

Instructie rol BHV-ers bij een calamiteit

Instructie rol centrale coordinator bij een calamiteit

Instructie rol dienstdoende ambtsdragers bij een calamiteit

Instructie rol leider kinderoppas + kd + td bij een calamiteit
terug