Pastoraat in de vacante periode

Pastoraat in de vacante periode
Pastoraat in de vacante periode
Het is voor de eerste keer dat, na het vertrek van een predikant, er geen predikant overblijft in De Open Hof. Hierdoor ontstaat dus ook een flink gat voor de pastorale ondersteuning, stervensbegeleiding en uitvaarten. Gelukkig hebben we inmiddels mw. Anneke Klavers bereid gevonden ons te ondersteunen. Mevrouw Anneke Klavers is op dit moment kerkelijk werker in Zuidland. Voor De Open Hof is zij voor gemiddeld max. 12 uur per week op afroep beschikbaar in het bijzonder voor crisispastoraat, stervensbegeleiding en uitvaarten in Wijk Oost en daar waar nodig en mogelijk ook in Wijk West.
Om Anneke de gelegenheid te geven zich in te werken blijven de afspraken voorlopig nog hetzelfde. U kunt contact opnemen :
Voor uitvaarten met de scriba, Cobi Crucq
Voor pastoraat wijk Oost met Ineke Wisse
Voor pastoraat wijk West met Jolanda Griesdoorn of Fredrike Damsteegt
Het telefoonnummer van mw. Anneke Klavers is: 612748565; per mail is te bereiken via: annekeklavers@deopenhofoudbeijerland.nl

De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen oplossen en vraagt uw aller aandacht en medewerking hierbij. Ziet of hoort u over gemeenteleden die (pastorale) zorg nodig hebben of heeft u zelf die zorg nodig, geef het dan door aan uw wijkcoördinator of aan één van de wijkteamleden. Zij zullen dan zo goed mogelijk daarin voorzien. Dit is dus als volgt:
Wijk Oost: Ineke Wisse; Ineke is te bereiken via de mail: inekewisse47@gmail.com en telefonisch 06 21 65 76 25.
Wijk West: Fredrike Damsteegt of Jolanda Griesdoorn-van der Pol;
Jolanda is te bereiken via de mail: jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl en telefonisch op 06 37 47 47 33.
Fredrike is te bereiken via de mail: f.damsteegt@ziggo.nl en telefonisch op 06 13 08 13 31
Uitvaart (of evt. stervensbegeleiding en voorbereiding op een uitvaart): scriba Cobi Crucq; zij overlegt dan met wie u, of uw familie, het beste in contact kan worden gebracht. Zij is te bereiken per mail scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of telefonisch 06 12 20 06 85.
Huwelijk en doop: de scriba
De komende tijd zijn we nu meer op elkaar aangewezen. Laten wij met elkaar laten zien dat wij samen gemeente van Christus mogen zijn en in Zijn naam zorg voor elkaar dragen.
 
terug