Jeugdwerk

Jeugdwerk
De jeugd heeft een belangrijke plaats en wordt betrokken bij alle vormen van kerk-zijn, zoals de eredienst, het diaconaat en het pastoraat. We willen door het jeugdwerk kinderen en jongeren vertrouwd maken met Gods woord en met zijn gemeente. Ook voor hen is de kerk een vertrouwde en veilige plek, waar zij zichzelf kunnen zijn en mogen groeien in geloof.
In het jeugdwerk staat ontmoeting centraal; ontmoeting met volwassenen, maar vooral ook met elkaar. Er is veel om te leren en te ontdekken maar we zoeken ook plezier bij elkaar. 
terug