Indien u bezwaar maakt tegen het plaatsen van een foto op deze website, dan kunt u dit melden op het volgende adres: webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl.
Palmpasen

Met Palmpasen hebben de kinderen weer mooie Palmpasenstokken gemaakt.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen 2024

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen 2024
In deze tijd is er iedere zondag weer een liturgische bloemschikking die de lezing van de zondag in bloemen verbeeldt.

Pasen, 31 maart
De symbolische schikking op deze Paasmorgen is gebaseerd op De Opstanding; we zien het open graf en de steen die is weggeschoven.
De opgerolde doeken en de kaars laten zien dat Jezus is opgewekt en leeft.
Ook de 2 “mannen/engelen”, gesymboliseerd door de 2 zuidewindlelies in het lege graf, vertellen dat Jezus is opgestaan door de liefde en trouw van God; dit laatste is gesymboliseerd door de klimop.
Het bloemstukje vooraan, is voornamelijk uitgevoerd in wit als teken van feestvreugde en licht. Het bevat o.a. witte gerbera’s met als dubbele betekenis opgewektheid, de witte lysianthes symboliseren dankbaarheid en de groene bol nieuw leven.

Stille Zaterdag, 30 maart
Symbolische bloemschikking van de Paaswake is gebaseerd op Romeinen 6.
De glazen kom water met de witte lelie laat zien dat we in het leven kopje onder kunnen gaan, maar we mogen erop vertrouwen dat God ons terugvindt en dat Hij ons weer omhoog haalt (het vingerblad) zodat we het leven weer aankunnen.
De betekenis van de lelie is reinheid en het vingerblad symboliseert Gods hand.
De kleur wit van de voile en het vaasje bloemen ervoor betekenen: vreugde en licht.
De witte lysianthes betekent dankbaarheid.
De witte gerbera’s hebben dit keer een dubbele betekenis. nl. opgewektheid.
De groene bol betekent nieuw leven.

Goede Vrijdag, 29 maart
Het symbolische stuk voor Goede Vrijdag is gebaseerd op de nacht in Getsemané;
De paarse orchidee symboliseert Jezus die in gebed verzonken is.
De betekenis van de orchidee is warm voelend hart maar tegelijkertijd is Jezus’ hart angstig. Dit wordt weergegeven door de rode Calla’s die staan voor Jezus angstzweet dat in bloeddruppels op de aarde valt.
De zwarte takjes laten Jezus verlatenheid zien.
Het doornenkruis en de doornenkroon verwijzen naar het lijden wat Jezus te wachten staat. De safaribloem symboliseert de engel uit de hemel die Jezus komt troosten.
De Judaspenning staat voor het verraad van Judas.

Witte Donderdag, 28 maart
In deze schikking is Joh. 13, de voetwassing, uitgewerkt. Daarnaast zien we de verwijzing naar de viering van het laatste avondmaal.
In de bloemschikking staat de witte roos centraal, deze symboliseert Jezus en de witte lysiantes verwijzen naar de leerlingen.

De gebroken matzes, het brood der haast, de druiven en de beker verwijzen naar het laatste avondmaal.
Rechts zien we de kruik met water en een witte doek als verwijzing naar de voetwassing.

6e Zondag in de 40-dagentijd, zondag 24 maart, Palmzondag
Centraal staat de strelitzia (paradijsbloem) die staat voor toewijding en trouw, deze symboliseert Jezus die als een Koning wordt binnen gehaald.
De ronde cirkel van brem staat voor nederigheid (betekenis van brem is nederigheid), Jezus rijdt in alle nederigheid op een ezel Jeruzalem binnen. Tegelijkertijd is de cirkel een teken van oneindigheid en eeuwig leven dat Jezus geeft, zijn echte Koninkrijk.
Links zien we rode bloemen; zij symboliseren de mensen die Jezus op dit moment enthousiast binnen willen halen als Koning; de rode voile symboliseert de “rode Loper” en samen met de palmtakken symboliseren zij ‘Hosanna’.
De hulst symboliseert vooruitzien, samen met de gele en oranje bloemen die laten zien dat het enthousiasme binnenkort om zal slaan in boosheid en haat “Kruisig Hem” de vooruitblik op het kruis dat Jezus wacht.

5e Zondag in de 40-dagentijd, zondag 17 maart
Joh. 12 vers 20 – 33
We zien een gaffelkruisvorm bekleed met korenaren;  dit herinnert aan nieuw leven, samen met de graankorrels in de aarde. In vers 24 staat: ‘als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 1 graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht’.
Het kruis en de rode anjertjes, verwijzen naar de komende kruisdood van Jezus en Zijn bloed dat vergoten zal worden (vers 33).
De anjer wordt ook wel nagelbloem genoemd.
Het vingerblad en de klimop symboliseren Gods beschermende hand en zijn trouw, want Hij is erbij.

4e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 10 maart 2024
Johannes 6 vers 1-15
Deze zondag heet: Laetare, Verheugt u.
Van oudsher hoort de kleur roze daarbij. Iets van het licht van Pasen is door het paars heen al te zien.
Vijf broden en twee vissen. Daar gaat het op deze zondag over. Links zien we 5 licht roze gerbera’s, de 5 broden en rechts 2 donker roze gerbera’s, de 2 vissen.
In het midden zien we de witte eustoma die Jezus symboliseert. Intussen vraagt Filippus zich af wat hij moet met al die mensen, gesymboliseerd door het vraagteken.
Het “uitroepteken” en de klimop staan voor het wonder van Gods trouw. Het uitroepteken verwijst naar het wonder van het genoeg. De 2 vingerbladen symboliseren de handen van God maar ook van ons.
Wij mogen vertrouwen dat we uit Gods hand meer dan voldoende ontvangen.
Als wij denken te kort te komen geeft God uit Zijn hand zo’n overvloed dat wij verbaasd staan en dat er zelfs overblijft, twaalf manden vol; dit wordt gesymboliseerd door 12 groepjes gerbera blaadjes, met de opdracht om het via onze handen uit te delen.

3e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 3 maart 2024
Thema: Ik zal u nooit in de steek laten
Matheus 26 vers 31-35
Vandaag horen we hoe Petrus vurig zijn trouw aan Jezus belijdt. Zelfs als Jezus hem waarschuwt dat dat niet gaat lukken en dat hij zijn vriend zal verloochenen, houdt Petrus vol: ik zal u nooit verloochenen.
Jezus is gesymboliseerd door de witte orchidee, die staat voor zijn warmvoelend hart.
Karakter trekken van Petrus zijn o.a. zijn spontaniteit en ook zijn onnadenkendheid. Dit komt tot uiting in de rode kleur van de anthuriums in de schikking.
De anthurium staat o.a. symbool een krachtige persoonlijkheid dit is weergegeven in de ronde schikking vooraan. De rode anthuriums verbeelden de vurigheid en krachtige persoonlijkheid van Petrus, maar de drie in het zwarte vaasje symboliseren de ontkenning van Petrus dat hij bij Jezus hoort, van 3 kanten wordt hem dit gevraagd, 3 keer ontkent hij. De drie anthuriums wijzen vooruit naar het moment dat hij zal gaan berouwen; vlak voor de haan zal kraaien zal hij inderdaad ontkennen dat hij Jezus kent. De rode en zwarte pluimen laten de haan zien die de voorspelling weergeeft dat Petrus Jezus verloochent.
De andere leerlingen zijn minder uitgesproken dan Petrus, maar zij vallen hem wel bij. De witte eustoma, dat goede mond betekent, vertelt van hun instemming (vers 35).
Trompetnarcissen, rozenbottels, mirte en magnolia staan voor trouw, die in dit geval betrekkelijk is.

2e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 25 februari 2024
Thema; Heer gaat u mijn voeten wassen?
Joh. 13 vers 1 – 15.
Links staat de witte orchidee die verwijst naar Jezus; de orchidee symboliseert een warmvoelend hart.
Daarbij staat een takje brem dat dienstbaarheid en nederigheid symboliseert, evenals de witte viooltjes.
Daarnaast zien we de kruik water met het bekken en een witte doek als verwijzing naar de voetwassing.
 
Rechts staat het rode bakje met rode en paarse bloemen.
De tulpen symboliseren het onstuimige karakter van Petrus.
De paarse anjertjes staan voor zijn spontaniteit.
De rechtop staande bladeren symboliseren de aanvankelijke afweer van Petrus tegen de voetwassing door Jezus.

1e Zondag in de Veertigdagentijd, zondag 18 februari 2024
Thema: Jij bent Petrus, de rots
Centraal staat de rots met daarachter een paradijsbloem met een rode tak; deze straalt kracht en toewijding uit van Petrus.
De witte lysianthes met vingerblad verwijst naar Jezus, die Petrus “aanwijst”: Jij bent de rots.
De sedum, die ook wel hemelsleutel wordt genoemd, staat op de rots en verwijst naar de hemelsleutels die Petrus ontvangen zal.
De zuidewindlelie aan de rechterkant symboliseert de wijsheid en de klimop Gods trouw.
Het rode gras vertelt dat over dit alles de glans van de hemel ligt, en dat Petrus eens met het vuur van de Geest zal spreken. 

Bekijk alle foto's
 
Expositie Charlotte van Hemert

Charlotte van Hemert heeft haar jeugd in Breda doorgebracht en toen wist ze al dat creativiteit voor haar heel belangrijk was. Een kunstacademie dat leek haar heel interessant, maar het liep anders. Het werd geen kunstacademie maar een baan op administratieve basis. Dat ging zo destijds, maar daar heeft ze geen spijt van.  Ze ontmoette later Herman, zijn getrouwd en in Rotterdam gaan wonen.
Al snel hadden ze besloten om in Numansdorp te gaan wonen en daar zijn hun twee zoons geboren.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want in haar vrije tijd heeft ze veel getekend en diverse cursussen aquarelleren gevolgd bij de Oud-Beijerlandse beeldend kunstenaar Ingrid Kruit . Het mooie resultaat hiervan was dat ze opdrachten kreeg van o.a. de Koninklijke Marine en container Maatschappij Cont-ship en privé-opdrachten zoals het sluisje van Domburg in Suriname.

Haar baan nam echter heel wat tijd in beslag en het tekenen en schilderen stond al snel op een laag pitje. Toen haar pensioennering in zicht kwam heeft ze het weer opgepakt. Ze volgde een cursus tekenen en schilderen bij Atelier Clara Miedema in Rotterdam waar ze veel leerde over materialen en diverse schilders. Later is ze overgestapt op het schilderen met olieverf en dat vindt ze fijn om mee te werken.

Weer later kwam ze per toeval beeldend kunstenaar Ernst Feekes tegen die haar heel erg graag de technieken voor portretschilderen wilde leren. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan en van de fouten heeft ze veel geleerd zoals ze zelf zegt. Bij hem zit ze op haar plek, het vult haar vrije tijd en ze vindt het heerlijk om gezichten te bestuderen, te ontrafelen om zo tot een mooi eindresultaat te komen.
Vanaf 2021 heeft ze zichzelf nog meer bekwaamd met het schilderen van portretten bij beeldend kunstenaar Debbie Nijland. Mede door haar heeft Charlotte haar eigen stijl kunnen ontwikkelen. Olieverf isnog steeds haar favoriete schildertechniek.

Sinds 2021 heeft ze diverse keren kunnen exposeren om zo haar schilderwerken aan mensen te laten zien, b.v. in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Grandcafé Gewoon te Numansdorp, Schoonheidssalon La Plus Belle te Numansdorp, Galerie Wind te Rotterdam, Openbare Bibliotheek te Nieuw-Beijerland, Nationaal Atelier, Evenementenhal te Gorinchem, Gallery ArtFra te Apeldoorn
Thuis in Numansdorp heeft ze een eigen atelier met materialen waar ze rustig kan schilderen.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikkingen Advent 2023

Liturgische bloemschikkingen in de Adventstijd

Gedurende de Adventsweken zal er iedere zondag weer een liturgische bloemschikking in de kerk staan die het verhaal van die zondag vertelt. Wilma en Wim van ’t Noordende verzorgen deze zeer zorgvuldig en het is zeker de moeite waard om na afloop van de dienst de schikkingen van dichtbij te bekijken of later thuis nog eens via deze website.

Kerstmorgen
Het kerststuk geeft de vreugde van Kerstmis weer, het Licht dat in de wereld gekomen is. Het staat bol van de symboliek met allemaal bloemen die horen bij Kerst. De witte amaryllis verbeeldt licht en schoonheid en de rode amaryllis verbeeldt de liefde van God; het lijken wel grote toeters die rond toeteren wat we allemaal moeten weten. De klimop vertelt over Gods trouw die hecht aan ons bestaan; de astroemeria staat voor daadkracht en de gerbera voor vreugde, de anjer voor toewijding; het gipskruid is het teken van de verbondenheid met elkaar met God. Ook hier weer de hulst met het altijd groene blad dat verwijst naar vreugde en licht en hopen op nieuw leven,

Kerstnacht
In deze schikking wordt de geboorte van Koning Jezus weergegeven met een kleine vooruitblik naar Golghota (het kruis op de kroon)
De mooie witte roos met een parel erop die uitsteekt boven een krans verbeeld Jezus, licht van de wereld, met al zijn liefde gekomen, gekroond als Koning van de Vrede, het koningskind wiens geboorte in deze kerstnacht wordt gevierd. Bovenop de kroon staat een kruis, want vanaf Kerst leven we toe naar Pasen. Aan het eind van zijn levensweg staat zijn kruis waardoor we het nieuwe leven hebben bij God.

In de witte rand zitten eustonia’s; eustoma betekent goede mond en dat refereert aan het gezang van de engelen die met hun goede mond een goede boodschap en goede nieuws brachten. Verder zien we nog hulst dat hoort bij Kerst omdat hulst met het altijd groene blad verwijst naar wat wij verwachten voorjaar, licht en goede tijden.

Vierde Advent
Op deze zondagmorgen vierden we het kinderkerstfeest met het Christelijk Theater Onwijz. Er was geen liturgische bloemschikking.

Derde Advent
De kleur van deze zondag is roze. Het licht breekt door.
Twee lelies, twee zwangere vrouwen: Maria en Elisabeth.
Hun ontmoeting wordt gesymboliseerd door de boog.
De katjes vertellen van het nieuwe leven dat in hen groeit.
Verder gaat het vandaag over vreugde en vrolijkheid (de gerbera’s) over verwachting en trouw (rozebottels) en natuurlijk over het Magnificat, de lofzang van Maria.

Uitgevoerd in rose → het licht breekt door
Rose lelies: rechts Elisabeth en links Maria beide vrouwen weerspiegelen zuiverheid.
De boog boven het stuk geeft de ontmoeting weer tussen beiden, de katjes weerspiegelen het nieuwe leven dat beide vrouwen in zich dragen.
Rose gerbera’s → levendigheid, vrolijkheid.
Rose rozen en hulst → vreugde en verwachting.
Rozebottels → trouw.
Naast schikking links → weergave van het Magnificat → muziekpapier en de rose eustoma staan voor charisma.

Tweede Advent
We lezen Lucas 1 vers 26-38, de aankondiging van Jezus’ geboorte.
De hoofdpersoon vandaag is Maria. Dat zie je meteen aan de kleur blauw en de witte lelie die haar zuiverheid verbeeldt.
De gebogen bremtakken laten zien hoe zij zich openstelde voor de boodschap van de engel.
Viooltjes zijn nederige bloemetjes. De lysianthes  en de alstroemeria symboliseren dankbaarheid en daadkracht.
Maria zal zwanger worden. Niet door een man maar omdat de kracht van God haar zal bedekken als een schaduw.
Dat geheimenis wordt gesymboliseerd door de witte voile.

Kleuren wit en blauw/paars → De Maria kleuren
Midden: Witte lelie → Maria
Gebogen bremtakken hebben een open vorm en staan voor de ontvankelijkheid van Maria en haar overgave aan de Heer.
De brem en de paarse viooltjes symboliseren nederigheid
Witte en blauw/paarse lysianthes geven dankbaarheid weer en de witte alstroemeria respect en daadkracht.
De witte voile symboliseert het mysterie, het verborgene van de bevruchting, de boodschap die de engel Gabriël verteld heeft.

Eerste Advent
Zacharias kan het bericht van de engel niet geloven.
Links verbeeldt de dichtgebonden protea dat hij met stomheid is geslagen. De witte stenen vertellen van zijn zwijgen en de rozebottels van de gebaren waarmeehij zich verstaanbaar maakt.
Rechts verbeelden de zuidewindlelies de wijsheid van de engel. Hij weet meer over de toekomst en dat Elisabeth een zoon zal baren. De bamboeboog geeft ons al zicht op wat er staat te gebeuren. De amaryllusbol herbergt het geheim van Elisabeths zwangerschap. De groene bladeren daar weer omheen accentueren dat Elisabeth vijf maanden binnen bleef.

Voorgrond rechts → De zuidewindlelies staan voor de engel Gabriël en betekenen wijsheid.
Voorgrond |links → Zacharias
De protea is dicht gebonden → door zijn ongeloof kon hij tot Johannes geboorte niet spreken.
Ook de witte stenen wijzen naar zijn zwijgen.
De rozebottels symboliseren de gebaren, het enige communicatie middel van Zacharias.
Gabriel verwijst naar hetgeen in de toekomst staat te gebeuren → Elisabeth zal zwanger worden.
De glazen stenen accentueren de weg daarheen
De bamboeboog geeft ons een doorkijkje → Elisabeth → de amaryllusbol staat voor haar zwangerschap die als het ware nog verborgen is → de groene bladeren er om heen. Zij bleef 5 maanden binnen.
 

Bekijk alle foto's
 
Duurzaamheidsdienst zondag 22 oktober 2023

Een druppel op een gloeiende plaat spettert ook.
Zondag 22 oktober jl. was er een speciale dienst over duurzaamheid. Op creatieve, narratieve wijze werd ons een spiegel voorgehouden door de profeten Joël en Micha. Joël, als onheilsprofeet oftewel de profeet met de waarschuwende vinger en Micha als de profeet van de hoop of de profeet met de vinger die richting wijst.
Joël vertelde dat hij een belangrijke reden had waarom hij als profeet aan het werk is. Hij wil zijn luisteraars waarschuwen, want hij is heel erg geschrokken door een ramp die het land getroffen heeft. Een grote groep sprinkhanen heeft alle planten vernietigd, zodat het bijna niet meer mogelijk is om in het land te leven.
Letterlijk zegt Joel: jullie zien toch ook wat ik zie: het klimaat verandert zo snel en alles wordt extremer. Zware regenbuien ontregelen het gewone leven. Maar ze zorgen elders op de wereld voor overstromingen, aardverschuivingen. De hitte is in sommige landen ondragelijk. Jullie zien toch ook dat we op verwoesting afstevenen! We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten. Dit alles komt door ons. Door onze manier van leven. Wij zijn de sprinkhanen die alles kaalvreten. Wij zijn de plaag voor de aarde!

Micha kwam daarna binnen en maakte korte metten met de argumenten om niets te doen.
Letterlijk zegt hij: Jullie vragen aan mij wat je moet doen? Jullie weten dat allang. Maar jullie doen het niet! Jullie vragen je af, “Waarom zou ik met de trein reizen als iedereen gewoon het vliegtuig pakt voor een stedentrip? Waarom zou ik die vieze zak plastic langs de straat hangen terwijl grote bedrijven nog steeds viezigheid blijven uitstoten?  Zijn jullie dan vergeten dat God ons de aarde heeft gegeven? Wat heeft Hij ons misdaan dat wij het naast ons neer leggen om rechtvaardig te zijn voor mens en dier? Luister: Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Vervolgens hield ds. Lyonne Verschoor een mooie overdenking over wat ieder van ons – als rentmeester van de aarde – kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld met respect voor Gods schepping. Natuurlijk weten we dat wat wij doen slechts een kleine druppel is op een gloeiende plaat, maar we mogen ook weten – zoals ds. zei – dat een druppel op een gloeiende plaat ook spettert. En vele druppels maken de plaat toch nat!

En als u wilt weten hoe u ook “een druppel” kan zijn, dan zou u kunnen besluiten om mee te doen met het invullen van de bucketlist duurzaamheid. Een aantal stichtingen, zoals de Groene kerken en Micha Nederland, hebben de handen ineen geslagen om 101 mogelijkheden aan te bieden om met duurzaamheid aan de slag te gaan. De vragenlijst gaat over duurzaam consumeren, vervoer, afval, energie, klimaat en werk. Het gaat ook over schepping en natuur, geloof en inspiratie.

De Duurzame Bucketlist kunt u vinden op  https://www.duurzamebucketlist.nl

Mocht u mee doen, dan graag - nadat u het heeft ingevuld en verstuurd - even doorgeven aan Bas Verschoor (lid werkgroep duurzaamheid), zodat uw reactie - anoniem - ook meegenomen kan worden bij de groep van De open Hof. Het mailadres van Bas is bas.verschoor@xs4all.nl. De resultaten van de bucketlist worden gepresenteerd op de volgende duurzaamheidsdienst, te weten op 19 november 2023. Voorganger is dan Rob Favier, een bekend zanger, verhalenverteller en theoloog. Het thema van die dienst is “Eco of Ego”.

Als u vragen heeft of aan wilt sluiten bij de werkgroep duurzaamheid, weet u welkom!

Peter van der Wel, Voorzitter werkgroep duurzaamheid
Mail@peterc.nl

Bekijk alle foto's
 
Ondertekening arbeidsovereenkomst met Jolanda Griesdoorn

Maandag 31 juli, een regenachtige middag maar in de huiskamer van De Open Hof hebben we even een feestje gevierd: de ondertekening van de arbeidsovereenkomst met onze nieuwe kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn-van der Pol. Zowel de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters als de voorzitter en scriba van de kerkenraad moesten diverse handtekeningen zetten en uiteraard Jolanda zelf ook. Voorzitter Marc benadrukte nog eens dat de kerkenraad, maar ook de gemeente erg blij en dankbaar is met de benoeming van Jolanda en uitkijkt naar een plezierige samenwerking met de kerkenraad, met ds. Lyonne en de gemeente. Marc bedankte ook Peter, als voorzitter van de sollicitatiecommissie, voor het vele en zorgvuldige werk dat de commissie verricht heeft. Na alle formaliteiten overhandigde Marc haar de arbeidsovereenkomst, vergezeld van een boeket bloemen. Daarna is er onder genot van een kleine traktatie nog wat nagepraat en vooruitgekeken. Op zondag 10 september zal Jolanda worden bevestigd.

Bekijk alle foto's
 
Expositie van Cor Zeger de Jong in De Open Hof

De Commissie Kunst in de Kerk organiseert permanent wisselende exposities in de Omloop van De Open Hof in Oud-Beijerland. Sinds kort is er weer een nieuwe expositie. Dit keer is het een expositie van de veelzijdige kunstenaar C.Z. de Jong. Deze van oorsprong Rotterdammer werkt al 30 jaar als graficus en schilder. Hiernaast maakt hij muziek en animatieclips, waarin hij ook onderdelen gebruikt van zijn schilderwerk.
Cor Zeger de Jong heeft zijn opleiding gevolgd aan de Vrije Academie in Den Haag.
Hij heeft zich de grafische techniek lithografie eigen gemaakt, waarna hij een aantal jaren aan deze academie verbonden is geweest als assistent leraar lithografie. Naast de lithografie heeft hij zich ook ontwikkeld als schilder. Hij werkt zowel op papier als op doek. Dit past meer bij zijn manier van werken.

Kunstenaar De Jong is al heel lang bezig in de kunst en na al die jaren is hij tot een manier van werken gekomen die het beste bij hem past: beginnen en al bezig zijnde het werkstuk laten ontstaan. Hoewel hij vaak begint met een bepaald idee komen er vaak al werkend totaal andere resultaten uit.
Het werken blijft voor hem een avontuur waarvan de afloop nooit zeker is en een mislukking van het werk zeker niet denkbeeldig is. Hij houdt van dit werkproces, het kijken, het veranderen, toevoegen of weglaten en elke techniek gebruiken die daarvoor nodig is: schilderen, schuren, plakken, snijden, drukken enz. Net zo lang tot er iets in hem zegt: nu is het af.
Hij houdt ervan om te werken met verschillende thema’s van abstract tot de grens van realisme.
De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op het bewerken van foto’s op de computer. Zijn werk is te zien op: www.czdejong.com

Naast het schilderen houdt hij zich ook bezig met het maken van muziek en animatieclips waarin hij ook onderdelen van zijn schilderwerk gebruikt. Deze zijn te zien op www.youtube.nl/czmusicart

De expositie is te bekijken maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en ook op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de Protestantse Gemeente De Open Hof, Willem van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland, 0186-612936.

Bekijk alle foto's
 
105 vakantietassen gedoneerd aan de Voedselbank

Kinderen krijgen vakantietas van De Open Hof
De vakantieperiode betekent niet voor alle kinderen dat ze vertrekken naar mooie en gezellige vakantiebestemmingen. Ook in de Hoeksche Waard zijn er gezinnen die zich dit niet kunnen veroorloven. Om de kinderen uit deze gezinnen toch een leuke tijd te geven heeft de diaconie van De Open Hof, in overleg met de Voedselbank, een actie opgezet om rugzakjes te vullen met leuke spulletjes en verrassingen.

Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland steunt de Voedselbank gedurende het hele jaar met diverse acties. Permanent staat er een krat in de Omloop waar houdbare artikelen in gedoneerd kunnen worden, zoals macaroni, spaghetti, rijst, pindakaas, koffie, thee enz. enz. Daarnaast wordt er regelmatig een collecte gehouden en zijn gemeenteleden actief bij de actie voor de kerstboodschappen.

Met de vakantieperiode in aantocht is de ‘Actie Vakantietas’ bedacht. Deze had als doel om kinderen uit kwetsbare gezinnen, die bekend zijn bij de Voedselbank, in de leeftijd van 4 tot 11 jaar te verrassen met een rugzakje dat gevuld is met allerlei leuke spulletjes en verrassingen. In overleg met de Voedselbank werd duidelijk dat er 105 rugzakjes gevuld zouden moeten worden om al deze kinderen te verrassen en een leuke tijd thuis te geven.

Aanvankelijk leek dit een grote uitdaging. De diaconie deed en oproep aan gemeenteleden om spulletjes te doneren, zoals stoepkrijt, bellenblaas, knutselspulletjes, buitenspeelgoed enz.. Er werd heel veel en enthousiast gedoneerd. Maar daar bleef het niet bij.
De huiskamer in De Open Hof is elke morgen geopend voor iedereen om gezellig een praatje te maken, een kopje koffie of thee te drinken of een spelletje te doen. Het is er vaak een gezellige drukte van belang.
Aangestoken door het enthousiasme van de huiskamer coördinatoren Jan Middelhoek en Marjan van der Meij, leverden ook vele bezoekers een bijdrage aan deze actie.
Sponsors zorgden ervoor dat het een echte zomervakantietas is geworden. Dankzij wethouder Paul Boogaard en Bres Accomodaties zit er in iedere tas een toegangskaartje voor het zwembad De Boogerd in Oud-Beijerland, Gebo Ijssalon zorgde voor een kaartje om een heerlijk ijsje te halen, en Boekhandel Edel gaf korting op vakantieknutselboeken en de Candyshop gaf korting op lekker snoep.

De diaconie van De Open Hof is heel blij en dankbaar dat dankzij al deze gulle giften 105 kinderen toch leuke dingen kunnen doen in de zomervakantie.
De Voedselbank is heel blij met deze actie. Vrijdag 7 juli, op de laatste schooldag voor de zomervakantie, heeft een delegatie van De Open Hof de 105 fleurige en gevulde rugzakjes bezorgd bij de Voedselbank waar ze dankbaar in ontvangst zijn genomen door voorzitter Eric l’Abee.
 

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk bij Pinksteren

De liturgische bloemschikking voor Pinksteren is gebaseerd op de uitstorting van de Heilige Geest. De kleuren spetteren er vanaf. Vurig rood, feestelijk oranje en het oplichtende geel. En het wit van ons geloof, van de opstanding.

De symboliek van de kleuren:
Rood is de kleur van de Geest
Wit is de kleur van  Geloof / feest
Oranje is de kleur van Warmte
Geel is de kleur van Licht / wijsheid

Symboliek verwerkte bloemen;
De bloemen spreken hun eigen taal en vertellen van liefde (rozen) en schoonheid en toewijding(anthurium), van opgewektheid en vreugde (gerbera) en toewijding en sterkte (anjer). Het trilgras laat zien hoe de Geest ons in beweging wil zetten.
De zeven gekleurde linten staan voor de zeven gaven van de Geest.
Er naast de duif die het neerdalen van de Geest symboliseert.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk bij Hemelvaartsdag

Als de Opgestane wordt Jezus, stralend en wit (lelie) aan het oog onttrokken door de wolk van gipskruid. Op de aarde (groene schaal) blijven zijn leerlingen, die nu apostelen heten, achter om het evangelie te verkondigen.
Waar hun hart vol van is zal hun mond van spreken. Eustoma betekent ‘goede mond’. Zij zullen daarvoor Gods Geest ontvangen. Als grassprieten door de wind zullen ze in beweging worden gezet. Aangestuurd door Tora en Profeten, verbeeld door de twee zuidewindlelies die ‘wijsheid’ betekenen.

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen

Zondag 2 april was het Palmpasen. Tevens was er aandacht voor het afscheid van ds. Frits Renes en het voorstellen van mw. Sity Smedinga die zijn taken overneemt totdat de vacature is ingevuld.

Bekijk alle foto's
 
Musical De Groeten van Paulus

Op 25 en 26 maart is de musical De groeten van Paulus opgevoerd door gemeenteleden en andere enthousiasate mensen. Het was een groots feest.

Bekijk alle foto's
 
Jubileumdienst

Zondag 26 maart vierden we in een feestelijke dienst het 12,5 jarig jubileum van ons mooie gebouw De Open Hof.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemschikkingen in de Veertigdagentijd

Dit jaar volgen we een iets ander concept voor wat betreft uitvoering en plaatsing. Het bloemstuk is nu gericht op 1 aspect van de schriftlezingen.

Paasmorgen, 9 april 2023
De lezing bij deze schikking is Lucas24 13-35
De schikking in de donkere bak symboliseert dat de nacht valt en dat we gaan van donker naar licht. Twee leerlingen gaan naar Emmaüs. Het is de dag van de opstanding maar dat is nog niet tot hen doorgedrongen. Ze zijn gedesillusioneerd en ontmoedigd als een kale kronkeltak. In de paars/roze Veronica bloemen schemert hun verdriet.
Maar in het breken van het brood herkennen ze Jezus en dringt het goede nieuws wél tot hun door: de kaars als teken van het Licht van Christus, het paaslicht en de matze, het brood dat Hij voor de maaltijd zelf gebroken heeft. De gele en witte gerbera’s vertellen van hun blijdschap en het opstaande groen van nieuw leven.
Diezelfde vreugde is verbeeld in het tweede stuk in de witte bak dat dit keer is uitgevoerd in voornamelijk gele tinten: het Licht en vrolijkheid van Pasen.

Paaswake, 8 april 2023
De rietpluimen in de bloemschikking laten de kwetsbaarheid van de mens zien.
Evenals het rieten mandje, waarin Mozes ternauwernood werd gered.
Door het water heen gered, in de doop, ontvangen wij nieuw en zuiver leven.
Daarvan vertellen de katjes en de witte lelie.
Het geheel wordt gedragen door vingerblad, Gods hand onder ons bestaan.
De witte rozen vertellen ons van Gods liefde.

Goede Vrijdag, 7 april 2023
De bloemen vertellen waar we geen woorden voor hebben: Verraden door een vriend (judaspenning), aan het kruis genageld en verwond (de kleine rode anjers en nagelbloempjes).
verraden (judaspenning) door een vriend,
aan het kruis genageld en verwond (rode anjers).
We zien een krans van touw met daarop de doornenkroon en in het midden het liggend kruis dat rust op een ondergrond van verdorde palmtakken: van ‘hosanna’ naar ‘kruisig hem’. Dat een mens wordt gemarteld en gedood: de geknakte rode roos, het afgebroken leven van Jezus.

Witte Donderdag, 6 april 2023
Deze avond gedenken we de voetwassing.
De witte doek vertelt daarvan.
De bloemen spreken hun eigen taal.
De kleine astertjes, bescheiden van kleur en omvang, vertellen van Jezus’ zachtmoedigheid en liefde. De zuidewindlelie, bloem van de wijsheid, wijst vooruit naar de Geest die Jezus zijn leerlingen belooft. De kornoeljetak heeft de V-vorm van vrede want Jezus zei: Mijn vrede geef ik jullie. In die vrede ligt besloten dat zijn leerlingen niet bang hoeven zijn en moedig zullen zijn op hun geloofsweg. (de liggende rozen)
De eustoma, de witte bloemen aan de rand, staan voor de dankbaarheid.
De bloemschikking biedt een doorkijkje naar de hemelse vrede.

6e Zondag in de Veertigdagentijd, Palmpasen,2 april 2023
Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Hij wordt toegezongen als een koning maar zijn houding is nederig en zijn weg loopt uit in lijden. Daarvan vertellen de jute ondergrond en het koninklijke rood.
De mensen in al hun kleurrijkheid (gekleurde bloemen) juichen hem toe, palmtakken in hun hand. Maar er klinkt ook weerstand. Iemand vraagt: Wie is Hij? Het gipskruid staat voor verwarring en vragen.
Op de weg zien we de poort waardoor Jezus de stad binnenrijdt. Deze biedt een doorkijk naar het kruis. Zo wordt ook zichtbaar dat het hosannagezang om zal slaan in het geroep ‘kruisig hem’.


5e Zondag in de Veertigdagentijd, 26 maart 2023
Twee strelitzia’s vormen het huis en het dak, het onderdak van de gemeente.
Deze bloem heet ook wel Paradijsvogelbloem. Onder dit dak vinden veel mensen even een plaats.
Het is een bont gezelschap.
Ook de veelkleurige bloemen en linten laten die verscheidenheid aan mensen zien.
Belangrijke woorden en waarden voor De Open Hof zijn:
dankbaarheid, voor Gods trouw en elke nieuwe dag (lysianthes)
toewijding, omzien naar elkaar en elkaar steunen
(gerbera en solidago, duizendschoon)
Daarbij kunnen we niet zonder Gods draagkracht (vingerblad)
en zijn heilige Geest die ons in beweging zet (rode goudmispel en gras)

4e Zondag in de Veertigdagentijd, 19 maart 2023
De lezing gaat over brood.
We zien een breekbrood. Brood dat is bedoeld om te delen, net zoals Jezus heeft gedeeld. Hij deelde van zijn woorden uit, hij deelde brood, hij deelde wijsheid, hij deelde liefde, en hij deelde zelfs zijn lichaam.
De roze en witte bloemen van de eustoma komen oorspronkelijk voor in de Amerikaanse woestijn en prairiegebieden. De kleuren wit en roze vertellen al iets over het doorbrekende licht van Pasen. Er valt al iets van te zien. De bloemen vertellen dat in de woestijn, ook in moeilijke tijden, leven mogelijk is door Gods zorg voor mensen.
Verder betekent de naam van de bloem eustoma goede mond. Dat verwijst naar de vorm van de bloem maar in dit verband ook naar onze eigen mond. Daarmee eten we van het brood, daarmee hebben we deel aan Jezus.

3e Zondag in de Veertigagentijd, 12 maart 2023
De vrouw wordt een zondares genoemd.
Is rood de kleur die past bij haar beroep of is het toch de liefde die zij toont aan Jezus als zij huilend bij hem neer knielt en zijn voeten afdroogt met haar haren.
De kronkeltakken maken een verbinding tussen haar en Jezus.
Erbij staat het kruikje waarin zij kostbare olie bij zich droeg.
De rozemarijn ruikt ook heerlijk en verbeeldt herinnering.

2e Zondag in de Veertigdagentijd, 5 maart 2023
Uit de Bijbel: Marcus 4: 35-41
Er is op verschillende manieren sprake van tegenwind in deze lezing.
Letterlijk, als de storm opsteekt; dit wordt verbeeld door de grassen en takjes links.
Maar ook geestelijk, als Jezus’ leerlingen, na alles wat ze inmiddels hebben geleerd, niet alleen bang zijn in de storm maar ook schrik hebben van Jezus’ macht.
Jezus’ macht tegenover de chaos wordt verbeeld door de gebogen orchidee -die er tegenin gaat- op het ‘schip’ van schors.

1e Zondag in de Veertigdagentijd, 26 februari 2023
Uit de Bijbel: Marcus 6: 1-6a Dat wij onszelf gewonnen ge
‘Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is?’ De mensen in Jezus’ vaderstad kunnen er niet over uit. De zeven zuidewindlelies verbeelden Jezus’ wijsheid en onderricht in de synagoge. Maar anders dan op andere plaatsen stuit hij op vragen. De wirwar van het gipskruid staat voor de verwarring, hij is toch die timmerman?. De stenen vertellen van de weerstand die hij oproept. Door de hardheid en het ongeloof van de mensen kan Hij geen enkel wonder doen.

Bekijk alle foto's
 
Jubileumactie De Baanbrekers

De Baanbrekers bestonden op zaterdag 28 januari 10 jaar! Daarom hebben ze op zondag 29 januari na afloop van de dienst getrakteerd op iets lekkers bij de koffie en dat was voor iedereen gratis.Voor diegenen die toch iets wilden doneren stond er een collectebus en was er een QR code met als doel: Onderzoek naar Log Covid. Dit doel hebben de Baanbrekers gekozen omdat Ruben van Gameren hierdoor ziek is.

Bekijk alle foto's
 
Succesvol ‘Aan tafel’ met nieuwe Nederlanders in De Open Hof

De gezamenlijke maaltijd voor en met nieuwe Nederlanders op donderdag 19 januari was en groot succes in De Open Hof. De huiskamer geurde naar stamppotten en Syrische gerechten en nog veel meer.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is ‘Aan tafel’. De Open Hof in Oud-Beijerland laat dit thema zeer regelmatig terugkomen in activiteiten en diensten.
Op donderdag 19 januari zette De Open Hof haar deuren open voor gemeenteleden en gasten die via Vluchtelingen Werk waren uitgenodigd. Het betrof hier mensen die al langere tijd in Oud-Beijerland en omgeving wonen en statushouders zijn.
De diaconie organiseerde een gezamenlijke maaltijd, waarbij er gerechten gedeeld werden vanuit de hele wereld. Van stamppotten tot ’s Gravendeelse seuters, van Franse quiches, Italiaanse pasta’s, tot Syrische en Montenegrijnse specialiteiten, het was er allemaal.
Er was een grote opkomst van gemeenteleden en nieuwe Nederlanders en daardoor barstte de huiskamer en de omloop uit zijn voegen van de activiteiten voor jong en oud. Het was enorm gezellig en er werden mooie contacten gelegd.

De mensen werden verwelkomd met een lekker drankje en na de opening door de voorzitter van de diaconie was het buffet geopend. Dankzij de inzet van een groot aantal gemeenteleden was de maaltijd heel geslaagd. Er werden voor de kinderen heerlijke frietjes gebakken van Hoeksche Waardse aardappels, geleverd door een betrokken gemeentelid. De kinderen (en sommige volwassenen) werden geschminkt en er werden leuke activiteiten voor hen georganiseerd, zoals spelletjes en knutselwerkjes maken.
Het was fijn om elkaar te ontmoeten en elkaars gerechten te proeven. Zeker na een periode waarin dit allemaal niet zo vanzelfsprekend was door Corona, werd dit door veel mensen gewaardeerd.

Iedere donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur is er sowieso een koffie-ochtend voor nieuwe Nederlanders. Iedereen is hierbij van harte welkom. De Open Hof blijft verbinding zoeken binnen en buiten de muren
 

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemschikking in Adventstijd en met Kerst

Kerstmorgen, 25 december 2022
De schikking van deze morgen is uitgewerkt met de focus op de wijze mannen die de nieuwe Koning verwachten en de lezing uit Mattheus 2 vers 1 t/m 12.

Links:
3 zuidewindlelies  staan voor wijsheid.
De bloemknoppen wijzen omhoog naar de sterrenhemel.
De bandwilgtak geeft de “baan “ aan van de grote, bijzondere ster.

In het midden:
Koning Herodes → het gipskruid is de verwarring van Herodes(vers 3).
De roze hanenkam  staat voor huichelarij (vers 8).

De grote ster wijst de plaats aan waar het Koningskind is geboren →De rode bokaal met kerstroos en daarop de koningskroon.
De grote witte roos verwijst naar de Messias die naar Golgotha zal gaan evenals het kruisje boven op de kroon.
Voor deze rode bokaal staan weer 3 zuidewindlelies maar nu “geknield” om de Koning te aanbidden(vers11).

Het ronde zilveren bakje met bloemschikking geeft de vreugde van het Kerstgebeuren weer.

4e Advent, 18 december 2022

Centraal staan Simeon en Hanna, die uitgezien hebben naar de vervulling van Gods belofte.
Links worden Simeon en Hanna verbeeld met goudkleurige chrysanten; de chrysanten verwijzen naar ouderdom en de rozebottels naar een doorleefd leven. Ze kijken blij en dankbaar uit naar het moment dat ze de beloofde Messias mogen ontvangen.
De gerbera’s → geven blijdschap weer
De Lysianthes → dankbaarheid
De hulst → vooruit zien
Rechts verbeeldt de schikking Jozef en Maria met het kindje Jezus (vers 27)
De oranje anjer → Jozef
Het lysianthestakje → Kindje Jezus
De witte anjer → Maria
En er achter verwijst de aloëtak naar het zwaard wat door haar ziel snijdt om wat Simeon voorspelt.
Het gipskruid geeft haar verwarring  over deze boodschap weer(vers 35)
In het midden zien we een doorkijk naar de toekoms; een oog verbeeldt wat een blik op de toekomst werpt (vers 30)
De witte roos vertelt dat Jezus voorspoedig zal opgroeien en dat de wijsheid van de Geest (zuidewindlelie) op hem zal rusten.
Hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd en zich mogen koesteren in Gods liefde, verbeeldt door de rode roos en het vingerblad (vers 40).

3e Advent, 11 december 2022
De schikking van deze zondag is gebaseerd op de lezing van vandaag Matheus 1 vers 18 – 24 .

Centraal staat Jozef.
De paars/roze anjer verbeeldt Jozef
Gipskruid staat voor verwarring en verbeeldt een uitééngespatte droom van Jozef, zijn hart ligt nog bij Maria.
De magnolia staat voor zijn trouw aan haar en hij wil zich terugtrekken om haar te sparen. Zijn nederigheid wordt verbeeld door de brem.
Het zilveren vaasje met de anthurium en de hulst verbeelden de engel die al vooruit ziet(vers 20).
De roze lelie verbeeldt de engel die Jozef op andere gedachten brengt en hem leert met andere ogen te kijken; de spiegel en de hulst ervoor staan voor een vooruitziende blik.
We zien ook de boomschors met:

 • roze anjer → Jozefs toewijding
 • Rozebottels → Jozefs trouw
 • Varenblad → Jozefs oprechtheid
Alle roze accenten laten zien dat het licht begint door te breken.

2e Advent, 4 december 2022
Omdat Maria centraal staat zijn de kleuren van de schikking blauw/wit → kleuren passen bij Maria.
Links  zien we bij de kleine schikking een witte lelie “bedekt” met witte voile als verbeelding van de  Engel Gabriel  → Het mysterie van de verwekking van de Zoon bij Maria: vers 34 en 35.
Rechts zien we bij de kleine schikking met de alstroemeria, een aster en anjers: zij verbeelden Maria en Elisabeth en dat ze toegewijd zijn.
Het granaatappeltje staat voor vruchtbaar zijn: vers 36
Midden: de twee Amaryllisbollen symboliseren de zwangerschappen van beiden → er is al een groen puntje zichtbaar.
De bollen worden gedragen door Gods hand → het vingerblad.
Ondanks de aanvankelijke verwarring → gipskruid: vers 29
De naar elkaar toegebogen orchideeën   symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
De orchideeën symboliseren warm voelende harten.
Achteraan staat een kleine schikking die de lofzang van Maria weergeeft: vers 46.
Witte lelie → zuiverheid
Witte gerbera’s → vreugde
Rozebottels → liefde
Klimop → teken van Gods trouw

1e Advent, 27 november 2022
Er is gekozen voor het beeld van de boer, die geduldig wacht op de opbrengst van het land tot de regen is gevallen.
Aan het “dorre” kale land op de voorgrond is op het eerste gezicht nog niet veel te zien.
Er ligt droge kale grond, met was mos maar als je goed kijkt zie je ertussen toch minieme puntjes groen, als teken dat er werking in de grond zit.
De karaf water symboliseert de regen (Jacobus 5 vers 7) die nodig is om de nieuwe plantjes te laten groeien.
De alstroemeria en de asters in de vaasjes, staan voor de boer en wijzelf die geduldig moeten wachten (Jacobus 5 vers 8).
Dat kost best moeite, maar als we goed kijken zien we achteraan een teken van Gods trouw → Klimop.
En de belofte van de komst van Jezus → Magnolia in de knop en het duurt heel lang voordat deze open gaat.

Bekijk alle foto's
 
Avond over duurzaamheid met Kees Posthumus

Wie gelooft gaat voor groen met Kees Posthumus
De werkgroep Duurzaamheid organiseerde op 3 november 2022 een korte workshop van anderhalf uur met Kees Posthumus. Dit n.a.v. het recent uitgekomen boek van hem, getiteld ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.
Kort samengevat gaat het makkelijk leesbaar boekje erover dat veel kerken en kerkleden op zoek zijn naar een meer duurzame manier van leven. De weg naar een duurzame wereld vraagt om een lange adem, om geloof en hoop, theologie, inspiratie en om navolgbare voorbeelden. In dit boekje vind je het allemaal. In de vorm van reportages en interviews, recepten en verhalen, gebeden en praktische tips. Het boekje stimuleert om niet alleen je eigen leven, maar ook je kerk te verduurzamen.
De werkgroep Duurzaamheid heeft Kees uitgenodigd voor het houden van een workshop. Kees Posthumus is verhalenverteller, theatermaker en kerkjournalist en organiseert workshop en voorstellingen.
Kees heeft deze avond een aantal scheppingsverhalen verteld en heeft samen met de aanwezigen ‘Soep van Tante Carmen’ gekookt en hij ging in gesprek over geloof en duurzaamheid.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemschikking Allerzielen 2022

In het midden worden twee mensen verbeeld, mens en medemens. Soms lijkt het wel alsof iemand door God is gestuurd – een engel - om even met je mee te lopen, iets van jouw last mee te dragen. Beide zijn in Gods hand. Dat wordt verbeeld door de witte roos en het vingerblad. De witte voile verwijst naar de opstanding en nieuw leven.
Ik bescherm je voor de wind,
Ik loop naast je als trouwe engel,
We gaan samen, heel je leven lang,

Het bloemstukje vertelt van het vergankelijke leven van de mens (witte chrysanten). De rode alstroemeria staat voor respect en begrip. Er is verdriet (de donkere en verkleurde afhangende takken), er zijn donkere momenten (glas en distel) maar er is ook vreugde en leven (witte anjers en roos). De hemelsleutel en de klimop (Gods trouw die zich aan alles hecht) geven het leven perspectief. 

De glazen vaas vertelt van gedenken. Wij plukken de vruchten van de liefde die wij hebben gekend. De rozebottels zijn rood als die liefde. De herinneringen aan wie we missen houden we levend in onze gedachten. Dat vertellen de leeuwenbekjes en de glazen bollen. Wanneer wij namen noemen en gedenken doen wij dat vol vertrouwen dat wie gestorven is leeft in God licht, en gekend zal zijn met een nieuwe naam. Daarnaar verwijst de witte steen. In Openbaring 2:17 staat te lezen dat wie overwint een steen met een nieuwe naam zal ontvangen.

Tijdens de dienst werd voor alle overleden gemeenteleden een kaars aangestoken.

Bekijk alle foto's
 
Afsluitingsfeest voor Ontspanningsvereniging Krooswijk

De Baanbrekers van De Open Hof organiseerden mooi afscheidsfeest

Mooi afsluitingsfeest voor Krooswijk
Ontspanningsvereniging Krooswijk is helaas ter ziele, maar deze bijzondere tijd is afgesloten met een daverend afsluitingsfeest in De Open Hof in Oud-Beijerland. Er werd heerlijk gegeten, gezongen met karaoke en gedanst.
Aan het eind ontving iedereen een hart van chocola, een oorkonde en een geldbedragje om zelf iets moois te kunnen kopen.
De leden mogen ook allemaal hun instrument zelf houden. De Baanbrekers van De Open Hof hebben hard gewerkt in de voorbereidingen en op de avond zelf om er een mooi feest van te maken.

Zaterdag 24 september was het een groot feest voor alle leden, begeleiding en bestuur van Ontspanningsvereniging Krooswijk in De Open Hof in Oud-Beijerland. De aanleiding was minder feestelijk want Ontspanningsvereniging Krooswijk stopt. De reden is dat de huidige bestuursleden vanwege hun leeftijd, al voordat Corona in het land was, hadden besloten om m.i.v  september 2023 te stoppen. Helaas stonden er nog geen opvolgers te wachten, maar er was nog hoop.
Helaas kwam Corona en toen kon er twee en half jaar lang niet gerepeteerd worden. Vervolgens werd bekend dat het gebouw van de voormalige WHW, waar ook hun oefenruimte was, verbouwd moest worden. Dit betekende dat in het laatste jaar van het bestaan van Ontspanningsvereniging Krooswijk nog slechts een half jaar gerepeteerd kon worden. Toen is besloten om, nadat alle Corona maatregelen waren opgeheven, niet meer op te starten en toe te werken naar een goede, maar ook feestelijke afsluiting.

Ontspanningsvereniging Krooswijk trad altijd gemiddeld tien keer per jaar op, o.a. in kerkdiensten en in verzorgingshuizen. De leden hebben allemaal een beperking, maar bovenal een groot talent om met elkaar gezellig muziek te maken en er tijdens optredens altijd een mooi feestje van te maken. Bijna alle leden kregen tijdens de oefenavonden en uitvoeringen één op één begeleiding door één van de vele vrijwilligers. Dat betekende altijd een intensieve organisatie. Dit was echter in goede handen van bestuurslid en grote inspirator Piet Gootjes.

Krooswijk trad jaarlijks op tijdens een kerkdienst in de Protestantse Gemeente De Open Hof, de kerk waar Piet Gootjes en zijn vrouw Jeannet betrokken leden zijn. Piet benaderde de Baanbrekers van De Open Hof, een groep jongeren tussen de 12 en 16 jaar die zich inzetten voor diaconale goede doelen, met de vraag of zij iets wilden doen voor het afsluitingsfeest. Met veel enthousiasme gingen de jongelui aan de slag om gemeenteleden te vragen iets lekkers te maken voor een feestelijk buffet; het toetje werd gesponsord door Albert Heijn in Oud-Beijerland.. Op de dag zelf richtten de Baanbrekers de kerkzaal in, versierden alles, zetten het buffet gereed, schonken drankjes enz. enz. Het werd een groot en succesvol afsluitingsfeest dat later afgelopen was dan gepland. Iedereen ging moe, maar voldaan en met mooie herinneringen huiswaarts.

Bekijk alle foto's
 
Bevestigen en afscheid van ambts- en taakdragers

Zondag 11 september werd tijdens de dienst afscheid genomen van een aantal mensen dat een taak neerlegt, Riet Vermaas als pastoraal bezoeker, Siska Wijma als diaken en Ina in 't Veld-Rentier als ouderling met bijzondere opdracht voorzitter kerkenraad. Anderen hebben een taak op zich genomen, Janny Los en Marijke Strijder als pastoraal bezoeker en Peter van der Wel werd bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
Willy Gerlof werd herbevestigd als diaken.
Verder was er de wisseling van de wacht: Marc Bijl wordt voorzitter van de kerkenraad en Nico den Boer neemt zijn taak over als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Atie Middelhoek werd verrast met mooi boeket bloemen omdat zij al 25 jaar de weekbrief verzorgt.
Ina in 't Veld werd extra in het zonnetje gezet: na ruim 37 jaar diverse functies te hebben vervuld in het kerkelijk bestuur legt zij haar taken neer. Hiervoor ontving zij de Erepenning van de PKN met bijbehorende oorkonde.

Bekijk alle foto's
 
Gemeentebezoek partnergemeente Burg

In het weekend van 2, 3 en 4 september bracht een delegatie uit onze partnergemeente Burg een gemeentebezoek aan De Open Hof.
Op het programma stonden o.a. een bezoek aan Gouda, een heerlijke barbecue en vooral goede gsprekken met elkaar.

Bekijk alle foto's
 
Zomerfeest als afsluiting van het seizoen

Op zaterdag 2 juli hebben we als gemeente het seizoen 2021-2022 met een gezellig zomerfeest afgesloten. Het was een geweldig Zomerfeest met muziek en zang van het Shantykoor Hoeksche Waard en een heerlijke barbeque. 

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst kinderkerk en uitzwaaien World Servants

Klaar voor de start?! Dit was het thema van de dienst op zondag 19 juni. We vierden een belangrijk drempelmoment in het leven van Eswin, Feike, Frederike, Hannelore, Jori, Naomi, Robine en Sophie; zij gaan de basisschool verlaten en gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent ook dat zij afscheid namen van de kinderdienst en welkom werden geheten door de tienerdienst. Ook hebben we alvast de jonge mensen uitgezwaaid die meegaan met een project van World Servants: Altina naar Malawi en Farah, Jeroen en Stijn naar Zambia. We wensten hen Gods zegen. Uit de Bijbel lazen we een gedeelte van Paulus waarin hij het leven van een gelovig mens vergelijkt met topsport.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikking Pinksteren

De Pinksterschikking is gebaseerd op Handelingen 2.
 
Achtergrond:
De witte duif met de calla en het “gras”.
Duif → is Heilige Geest.
Witte calla staat voor zuiverheid en is naar de hemel gericht.
Goudkleurig gras → de adem van de Geest.
De rode vaas symboliseert het Pinkstervuur, hout en vurige “tongen” met de Korenaren → de opdracht om vrucht te dragen in de wereld.
De ronde rode cirkel symboliseert verbondenheid met de H.Geest en de “stralen” geven licht en warmte weer.
 
Het grote bloemstuk symboliseert de apostelen die in vuur en vlam staan → rode gladiolen, ook wel apostelbloemen genoemd → bemoediging.
Rode anthuriums staan voor toewijding.
Rode gerbera’s voor blijdschap.
Gras staat voor beweging.
 
Het kleine bloemstuk symboliseert de toehoorders.
Gekleurde bloemen → mensen uit alle windstreken
Rode en gekleurde linten → veelkleurigheid maar toch verbonden door de Geest.

Bekijk alle foto's
 
Koninklijke onderscheidingen Leen Vermaas en Cor Quist

Op 26 april ontvingen Leen Vermaas en Cor Quist een Koninklijke Onderscheiding. Hierbij een aantal foto's.
Koninklijke Onderscheiding voor Leen Vermaas en Cor Quist
Leen Vermaas
Dinsdag 26 april werd ons gemeentelid Leen Vermaas benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze eer en waardering viel hem te beurt o.a. vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij gedurende een groot aantal jaren voor De Open Hof gedaan heeft en nog steeds doet. Uit de lange opsomming van activiteiten van hem noemen we het vele werk dat hij als diaken en penningmeester van de diaconie heeft gedaan; in deze functies heeft hij vele nevenactiviteiten gedaan die veelal onzichtbaar zijn maar van onschatbare waarde. Daarnaast is zijn inzet onmisbaar voor het beamerteam, zowel tijdens de zondagse kerkdiensten, als ook bij rouw- en trouwdiensten of tijdens evenementen in de kerkzaal.
Daarnaast is Leen actief voor de Wereldwinkel in Oud-Beijerland als Penningmeester/financiële administratie, verkoopmedewerker, inkoop, inrichting en onderhoud winkelpand, beheer website.
Kortom zeer terecht en zo enorm verdiend dat Leen deze mooie eervolle onderscheiding heeft ontvangen.
Wij feliciteren hem hiermee van harte en uiteraard deelt zijn vrouw Riet hierin mee.

Cor Quist
Ons gemeentelid de heer Cor Quist werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Cor Quist is sinds 1996 actief als vrijwilliger bij de Stichting Vesting Hoek van Holland, die het  Atlantikwallmuseum beheert en exploiteert. Hij heeft een zeer grote rol gespeeld bij het behouden van dit stukje erfgoed. Door zijn inspanningen wees de provincie de Atlantikwall in 2013 aan als een van de erfgoedlijnen waarin geïnvesteerd zou worden. Hij zette zich in voor het behoud van het militair erfgoed en in 2019 plaatste de gemeente Rotterdam alle bunkers in het Voorduin in Hoek van Holland op de gemeentelijke monumentenlijst. Hierdoor werd de sloop afgewend.
Ook de heer Cor Quist feliciteren we van harte met deze prachtige en welverdiende onderscheiding die hem in Rotterdam werd opgespeld door burgemeester Aboutaleb.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemschikkingen in de Veertigdagentijd

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd

Pasen, 17 april 2022
Op de achtergrond het “open” graf en de stralende weergave van de opstanding. -De kruikjes met geurige olie verwijzen naar: Lucas 24: 1. -2 witte Anthuriums staan voor de engelen bij het lege graf (Lucas 24: 4) -Rozemarijn verwijst naar het ‘herinneren’ (Lucas 24: 6 en 8) -Op de “weg” de schikking met de 3 gele gerbera’s staan voor de 3 Maria’s + ook nog andere vrouwen (Lucas 24: 10) -De witte roos met het palmblad verwijst naar Jezus als overwinnaar van de dood en nieuw leven. Het stukje met de anthuriums is een weergave van de opstanding. Anthuriums staan voor toewijding en schoonheid Alsstroemeria staat voor respect en Lysianthes voor dankbaarheid.

Paaswake, 16 april 2022
De “weg “ met het “lege” kruis
De witte gebogen roos → Jezus die als graan in de aarde is gezaaid
Het blauwe vaasje → water van de doop, waardoor nieuw leven → witte roosjes
Achtergrond de regenboog → Gods eeuwig durend verbond
De Kaars → Jezus, het licht der wereld.

Goede Vrijdag, 15 april 2022
De “weg “naar Golgotha.
Het kruis met de doornenkroon
De geknakte witte roos → Jezus
Vaasje met 3 anjers → de 3 vrouwen die tot het eind bleven – Anjers = toewijding
Kaars → Jezus uitspraak Ik ben het. En ook: ”Het Licht der wereld”.
Op de “weg” vraagteken van steentjes →Joh. 18 vers 38 : wat is waarheid?
De achtergrond geeft het lijden en de verlatenheid weer.

Witte Donderdag, 14 april 2022
De schikking met als thema: De voetwassing.
De wijnstok met de witte doek, brem en schaal met water.
De brem verwijst naar nederigheid, door Jezus voorgedaan en tevens onze opdracht.
 
De witte roos → Jezus
Vaasje lysianthes→ Apostelen
Zwarte kronkeltak→ Duivel
Zwart gemaakte rode roos → de duivel heeft Judas in bezit genomen en aangezet tot verraad – vers 26
Judaspenning → Zilverlingen, verradersloon
‘Schaal matzes → maaltijd – vers 26
Kaars → Jezus is de weg
Kruis → Jezus komende kruisdood

6e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 10 april 2022, Palmzondag
De lezing van deze zondag is Lucas 23 vers 44 – 49  en 1 Petrus 1 vers 18 – 19. Deze is als volgt uitgewerkt in de bloemschikking
 
Het bloemstuk met 3 rode anthuriums verbeeldt de Vader / Zoon / Geest.
De anthurium beneden verbeeldt Jezus en de alstroemeria verbeeldt zijn vergoten bloed.
 
Het doornenkruis en de zwarte kronkeltak verwijzen naar Jezus’ kruisdood en de zwarte distels naar afwijzing.
De paarse anthurium + zwarte bloem zijn een verwijzing naar het lijden, duisternis en verlatenheid vers 44 – 45.
 
Als achtergrond is gekozen voor de weergave van Christa Rossier van Psalm 22 vers 2.
Mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten?
Het oude verbond → de ark met verzoendeksel waarop 2 cherubs en het Lam Gods, zonder smet of gebrek →1 Petrus 1 vers 19.
Hij draagt alle schuld en vervult de wet.
 
Het nieuwe verbond → het lijden en sterven van Christus
De adelaar = God  en de duif = Geest.
Zij kunnen de zonden die op het Lam gelegd zijn niet langer aanzien, zij stijgen op en verlaten de Zoon.
De Zoon draagt alle schuld alleen, en heeft alles volbracht.
 
Daardoor
Omdat die schuld betaald is, zullen de Vader en de Geest ons nooit meer verlaten.
Symboliek bloemen:
Anthurium = toewijding.
Alstroemeria = geduld en daadkracht.

5e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 3 april 2022
De lezing van deze zondag is Lucas 22  verzen 7 – 8 en 14 – 20. De verzen 14 t/m 20 zijn als volgt uitgewerkt in de bloemschikking.
 
De viering van het Pesachmaal van Jezus met zijn apostelen zien we terug in de de kruik met de druiven en de matze.
De kleine vaasjes met witte bloemen verbeelden de apostelen.
In de grote vaas zien we een witte roos en rode anemonen.
De witte roos verbeeldt Jezus.
De rode anemonen verbeelden Jezus die Zijn bloed voor ons allen heeft vergoten.
Omdat de viering van Pesachmaaltijd van Jezus met de discipelen gaat, staat de witte roos dit keer voor Jezus zelf,
mede doordat het samen in 1 vaas staat met de rode anemonen, die zijn vergoten bloed symboliseren.
Op de achtergrond zien we een druiventak die verwijst naar Jezus als: Ik ben de wijnstok; de paarse doek verwijst naar zijn lijden.

4e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 27 maart 2022
De lezing van deze zondag is Deuteronomium 8 vers 7 – 18. Deze is als volgt uitgewerkt in de bloemschikking. Thema: Beloofd land in zicht.

Midden: Zicht op goed land.
Vers 7 en volgende
Raamwerk met vruchten van het beloofde land o.a.; tarwe, druiven, honing /dadels
Samen met klimop → Gods belofte en trouw

Links: Witte roos → God
Steen met de 10 geboden → naleven van de geboden en weten → vers 11

Rechts: Terugdenken aan wat de Heer heeft gedaan in de woestijn → o.a. water uit de rotsen → vers 15

De roze bloemen en roze accenten →Het licht van Pasen breekt door.
Anjer → Vrijheid
Violier → Aandacht
Gerbera → Alles wordt mooier
Lysianthes → Dankbaarheid

3e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 20 maart 2022

De lezing van deze zondag is Exodus 14 vers 5 – 22. Deze is als volgt verwerkt in de bloemschikking.
Doortocht van de Israëlieten door de Rode of Rietzee.
De Rietzee met de muren van water en het midden het droge pad waar de Israëlieten naar de overkant kunnen lopen → roze anjers
Vooraan de staf van Mozes uitgestoken boven het water.
Voorgrond het volk Israël op weg naar de vrijheid → roze anjers  (één van de betekenissen van anjers is vrijheid)
 Achtervolging door Farao →de pauwenveer = trots
Rode alstroemeria  → daadkracht
De oranje/rode bloemen en takjes → boosheid
De wolkkolom die zich tussen Israël en Farao heeft geplaatst heeft aan Israëls kant een oranje bloem → het vuur wat de nacht verlicht voor Israël.(vuurkolom)
De andere kant is donker/paars →duisternis voor de Egyptenaren.
Middenin de zuidewindlelie als teken van Gods aanwezigheid en wijsheid.
 De weg tussen het dorre riet is ook een verwijzing van onze doortocht naar Pasen.

2e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 13 maart 2022
De lezing van deze zondag is Exodus 13 vers 3 – 10. Deze is als volgt verwerkt in de bloemschikking
Vers 3 + 9
Bevrijding uit Egypte door Gods Sterke hand.

 • Witte roos → God
 • De “hand”  van God  → verbeeld door vingerblad + “mes” →snijdt het touw van de slavernij door.
Het lemmet is van Aloë → genezende werking.
Vers 5
 • Boog met klimop → Gods belofte en trouw.
 • Er onder melkkan + honingraat → Beloofd land.
Vers 6 en 7
 • Matzes → ongedesemd brood.
 • Gele violen → vooruitzicht van licht en leven.
Vers 8
 • Rozemarijn + vergeet me niet + blauwe violen → staan voor herinneringen en niet vergeten.
1e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 6 maart 2022

De lezing van deze zondag is: Exodus 12: 21 t/m 31 en 37 t/m 42.
Bij de verbeelding is uitgegaan van de visie van rabbijn S. Ph. De Vries als volgt verbeeld;

Deurpost, aan de binnenkant rode takken, het teken voor de Israëlieten zelf, en verwijzing naar het bloed van Jezus, het Paaslam.

Voorbij de “deur” de Iris in het zwarte vaasje links. De engel des doods vers 23 →. Iris = boodschapper van God tussen Hemel en aarde.

Binnen de “deur” Gele gerbera’s → Israëlieten staan bij het “vuur” te eten geroosterd lam + ongedesemd brood → matzes (vers 39).
Betekenis Gerbera = alles wordt mooier → toekomst.

Rechts gemengde bloemen → Israëlieten + vreemdelingen + vee op weg (vers 41).

Witte roos + klimopblad → Gods trouw → God waakte (vers 42).

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 19 december

Zondag 19 december legden John en Denise Neuteboom belijdenis van hun geloof af en werden zij gedoopt, evenals hun kinderen Nighel en Lois.
Ook werd Julie Uittenbroek gedoopt.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst

In de periode van Advent en Kerst staat er iedere zondag weer een liturgisch bloemstuk dat past bij de lezing en het thema van de dienst.

1e Kerstdag 25 december 2021
Uitgaande van het thema: iedereen waardevol voor God, en uitgewerkt n.a.v. het gedicht “Schilder” van Ds. A.F. Troost uit Licht dat leven doet.

Links: de rode roos → God met het schilderspalet met penselen.
In het midden: het “Schilderij” → De gekleurde bloemen verbeelden allerlei typen mensen o.a.
Anjer                      Toegewijde mensen
Hulst                      Stekelige mensen
Paarse lysianthes   Verdrietige mensen
Duizendschoon       Helpende mensen
Echinacea              Prikkelbare mensen
Verlepte roos          Geknakte mensen
Gele Gerbera         Boze mensen
Oranje Gerbera      Vrolijke mensen
De witte roos steekt boven de mensheid uit: dit verbeeldt Jezus de volmaakte mens.
De muzieknoten slaan op het laatste vers van het gedicht.
De achtergrond: Het Licht der wereld is nu stralend opgegaan → Kerst, maar het laat ook in de verte een stukje Pasen zien → Het Kruis.

Schilder
Luister mensen, allemaal!
Hoor dit wondermooi verhaal:
op zijn grote schilderij
schildert God ook mij erbij!

Blond of zwart of geel of rood,
klein of juist een reus zo groot,
mooi of lelijk, knap of dom
hier is alles andersom:

recht van leden, kerngezond,
hoe mismaakt of zwaargewond,
ben je rijk of juist heel arm?
Van Gods liefde word je warm!

Groen in bloei, of bleek verlept,
stoer of zwaar gehandicapt,
donkerbruin of hagelwit,
of je mooi of moeilijk bidt,

jong of oud, gezond of ziek-
ook voor jou klinkt als muziek:
op zijn grote schilderij,
schildert God ook jou erbij !

Uit de bundel: Licht dat Leven doet van ds. A.F. Troost.

Kerstnacht, 24 december 2021
Grote ronde spiegel met centraal de schikking.
De witte roos staat voor de geboorte van Jezus geaccentueerd door de gouden ster, de parel en “gedragen” door het vingerblad →Gods dragende hand,
Er om heen stro, doeken en licht.
Op de spiegel staat het “engelenkoor” allerlei kleuren, blank – zwart – transparant - bruin.

4e Advent, 19 december2021
Uit Jesaja.
Aan de linkerkant:
Stukboom met wortels symboliseert Jesaja 52 vers 7
De witte roos symboliseert de vreugde bode die over de bergen komt aangesneld.
De olijftakjes in V-vorm symboliseren het opheffen van handen = vreugde en verzoening.
De amaryllusbol symboliseert Jesaja 53 vers 2 :Als een loot schoot hij op , als een scheut uit dorre grond → dor blad.
De bremtakjes verwijzen naar vers 5:  zijn striemen gaven ons genezing (volgens overlevering werd Jezus waarschijnlijk gegeseld met bremtakken)

Het rechter bloemstuk heeft betrekking op de doop en is opgebouwd uit merendeels witte bloemen → kleur van de vreugde.
Groene anjers → groei, verwachting, toekomst.
De rode gerbera staat voor inspiratie en werking van de Heilige Geest evenals de rode linten.
De andere gekleurde linten symboliseren de dopelingen.

3e Advent, 12 december 2021
De symbolische schikkingen bij Marcus 9 vers 33 – 37.
De beide vazen “kleuren” van dieppaars naar lila naar rose.
Links kleine schikking: naar vers 33 – 34
Geruzie van de apostelen over de vraag wie het belangrijkste is. Weergegeven als volgt:

 • In het midden een vraagteken
 • Er om heen fel gekleurde bloemen geaccentueerd door roze rode accenten.
Rechts: grote schikking: naar vers 35
Dit is verbeeld in de kring met 12 roze bloemen. De bloemen zijn allemaal roze maar verschillend van soort.
Het zijn allemaal apostelen/mensen maar ieder naar eigen aard en talenten. Jezus houdt voor dat wie de meeste wil zijn ieders dienaar moet zijn.
 • De anjer staat voor toewijding
 • Bouvardia staat voor enthousiasme, veelzijdigheid
 • Gerbera staat voor ieder in zijn waarde laten
 • Eustomia staat voor goede mond en waardering
 • Er tussen staan takjes brem die staan voor nederigheid
Naar vers 36: Jezus pakte een kind op en zette dat in het midden, sloeg zijn arm er om heen.
 • Dit is verbeeld in het kleine vaasje in het midden.
 • Grote roos verbeeldt Jezus
 • Kleine roos verbeeldt het kind
 • Er omheen gevouwen een klimopblad, dit verbeeldt de trouwe arm van Jezus om het “kind” heen.
Bij de achtergrond is te zien dat het “Licht” steeds groter en zichtbaarder wordt.
4 Adventskaarsen waarvan er 3 branden voor de aanvang van de dienst.


2e Advent, 5 december 2021
De schikking symboliseert: de aankondiging door de engel Gabriël, n.a.v. Lucas 1 vers 26 – 56.
 • De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth → vers 39 – 45
 • De lofzang van Maria → Magnificat → vers 46 – 56
De achtergrond laat zien dat het “licht “ al wat meer zichtbaar wordt → de witte cirkel wordt groter.
 • Groen is de kleur van verwachting toekomst en hoop.
 • De engel Gabriel spreekt voor zich
 • De granaat appels → teken van vruchtbaarheid
 • Maria en Elisabeth → groene Anthurium → die staan voor toewijding
 • Het gebogen gras → de ontmoeting
 • De rode roos in het midden → het ontvangen van Gods Geest
 • De lofzang van Maria → de lysianthes geeft dankbaarheid weer
 • De klimop Gods trouw
 • Muziekpapier →weergave Magnificat
De tekst van Lyonne bij de bloemschikking tijdens de dienst,
De schikking verbeeldt de aankondiging van Jezus’ geboorte door de engel Gabriel.
Maria zal het kind dragen. De granaatappels vertellen van vruchtbaarheid.
Zij ontmoet (gebogen gras) haar nicht Elisabeth.
Maria mag zich koesteren in de schaduw van de Allerhoogste; de Geest zal over haar komen.
Dat vertelt de rode roos. Vol vreugde zingt zij haar lofzang: God is trouw en barmhartig (klimop).

1e Advent, 28 november 2021
De achtergrond verbeeldt de Adventsgedachte →Verwachting van het komende licht van Gods genade, de geboorte van zijn Zoon.
Dit blijft t/m Kerst staan, iedere week wordt het “licht” meer zichtbaar.

Dan de symbolische schikking n.a.v. Lucas 2.
Het schaakbord verbeeldt het wereldtoneel.
De rode roos verbeeldt God → Hij overziet het wereldgebeuren en werkt Zijn plan uit met de mensen tot Zijn einddoel.
Hij verzet de “pionnen” om Zijn plan ten uitvoering te brengen.
De klimop → Gods trouw aan de mensen.
De “pionnen”:
De goudgele chrysant → Keizer Augustus→ straalt macht en verhevenheid uit. Hij beveelt de volkstelling.
Witte Lelie →staat voor zuiverheid en verbeeldt Maria.
Groene anjer →staat voor toewijding en verbeeldt Jozef.
Maria en Jozef op weg naar Bethlehem op bevel van Augustus maar uiteindelijk voor de vervulling van de Schrift, door de profeten al voorzegd dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, de invulling van Gods plan.
Gekleurde bloemen in de kleine vaasjes verbeeldt de mensheid, ieder in zijn/haar “rol” in Gods plan.
4 Advents kaarsen waarvan er 1 brandt.

Bekijk alle foto's
 
Tentoonstelling kerststallen

Vanaf eerste advent, 28 november, is er een kerststallententoonstelling in de omloop. Deze is tot derde advent tijdens de opening van de kerk/huiskamer in de omloop te bezichtigen. De kerststallen zijn beschikbaar gesteld door gemeenteleden. Met de kinderen wordt er tijdens de kindernevendienst op 28 november een kerststal gemaakt en ook die zal tentoon worden gesteld.
HIerbij een link naar de foto's van goede kwaliteit van alle kerststallen.
https://photos.app.goo.gl/yrGs5hjXRYp5YJ5Y8

Bekijk alle foto's
 
Informatieavond Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Op 18 november 2021  gaf Gerda, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard  aan de hand van een powerpoint presentatie een goed beeld waarom mensen vluchten en hoe de asielperiode verloopt. Redenen om te vluchten: oorlog, geloof,  sexuele geaardheid. Als we er onderzoek naar zouden doen, zouden we vinden dat  onze (verre) voorouders vaak ook wel vluchteling zijn geweest.
Tijdens deze avond heeft Kiflai,  gevlucht uit Eritrea  zijn  levensverhaal verteld. Kiflai, afgestudeerd als bouwkundige, had een goed leven in Eritrea, samen met zijn vrouw en twee kinderen. Hij vertelde over zijn land en waar hij woonde.  
Hij had de supervisie over bouwprojecten, kerken en huizen. Hij had een salaris waar zijn gezin goed van rond kon komen en twee auto’s voor de deur.
Totdat in 1997 de oorlog begon en hij deel moest gaan nemen aan het leger en alles op moest geven.
Zijn broer werd opgepakt en van hem is tot op heden niets meer vernomen.
Omdat de levensverwachting steeds slechter werd en hij gezondheidsproblemen had, is het gezin naar Soedan gevlucht, waar zij drie jaar hebben gewoond in een opvangkamp. Hier zijn twee zoons van hem geboren.
Uiteindelijk heeft hij een visum voor Europa gekregen en met financiële hulp van vrienden in Amerika en door het verkopen van alles wat hij nog had. Zo kon hij zijn ticket naar Nederland betalen. In Amsterdam zag hij voor het eerst een trein.
Na 3 maanden in Ter Apel en enige tijd in Aalten, woont hij sinds 2015  in Numansdorp.
In de periode dat hij in Ter Apel zat,  zijn zijn beide ouders overleden. Pas veel later hoorde hij dat. Dat was heel pijnlijk.
In Soedan moest hij drie keer per week aan de nierdialyse. In Nederland heeft hij na een wachttijd van  3 jaar een nieuwe nier gekregen.
Nu is hij dankbaar dat hij in Numansdorp woont met zijn gezin. Hij werkt als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en loopt stage bij een bouwbedrijf.
Hierbij een link naar de foto's in hoge resolutie.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst Teun van Dijk en oogstdienst 7 november 2021

Op zondag 7 november 2021 is gedoopt Teun Johannes van Dijk. Via deze link kunt u de foto's bekijken in hoge resolutie. Doopdienst/oogstdienst 7 november 2071 - Google Foto's

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk oogstdienst 7 november 2021

Uitleg bij liturgisch bloemstuk Oogstdienst 7 november 2021

Pompoen met bloemen o.a.
Hortensia  en  Lysianthes → symbool voor dankbaarheid
Gerbera → blijdschap
Brood + korenaren → welvaart 
 
Emmer met aardappelen / groenten en cyclaam →levenskracht
 
Mandje met fruit
Peren → goedheid
Druiven → vreugde

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk Allerzielen 31 oktober 2021

De schikking is gebaseerd op een liedregel van Rob Favier:
‘Als er een roos bloeit, dan komt de dood nog maar tot Pasen.
Dan hebben kil en namaak niet het laatste woord.’
Centraal in de schikking zien we dan ook het kruis
dat met witte roos en palmblad de overwinning op de dood verbeeldt.
Ons leven zal voor altijd geborgen zijn in de Gods hand.
Hij is onze Schepper, ons begin. Hij is de Alpha.
Daarvan vertellen het vingerblad, de agapanthes (liefdesbloem) en de anjer (trouw)
Ons leven is kwetsbaar en we worden niet gespaard voor verlies en verdriet.
Dat lezen we af aan de chrysant (vergankelijkheid) en de glasscherven en zwarte takjes.
Maar we mogen altijd vertrouwen dat ons leven ook terugkeert naar die dragende  hand van God.
Hij is onze bestemming, de Omega. De paradijsbloem doet ons dromen van het Eeuwige leven.

2 thema’s staan centraal: Handen + troost vanwege Pasen

Links
Alfa                                  het begin van een mensenleven
1 vingerblad rechtop         Gods scheppende hand
Anjer                                Toewijding
Agapanthes                      Liefdesbloem
Chrysant                          Vergankelijkheid, omdat de dood in ieders mensenleven aanwezig is
De glasscherven + zwarte takjes staan voor rouw en verdriet
Het liggende vingerblad     Maar toch gedragen door Gods hand

Midden
Uit een liedje van Rob Favier:
Als er een Roos bloeit, dan komt de dood nog maar tot Pasen
Dan hebben kil en namaak niet het laatste woord
Als ik denk ………Jezus
Roos op de weg laat mij leven, Roos zijn.
Kruis                                Pasen
Witte Roos                       Jezus
Palmblad                          Jezus overwinning

Rechts
Omega
Witte lelie                         Zuiverheid
Anjer                                Toewijding
Witte roosjes                    Vreugde
Zuidenwind                       Wijsheid
Ook in dit stukje de hand van God → Het vingerblad “omvat” de bloemen → Gods beschermende hand
Er achter een paradijsbloem → Gods belofte van Eeuwig leven.
De steentjes verbinden → Begin en Einde

Bekijk alle foto's
 
Allerzielen zondag 31 oktober 2021

Zondag 31 oktober 2021 gedenken we wie ons voorgingen in de dood. We noemen hun namen en er wordt een licht ontstoken aan de paaskaars. We gedenken om niet te vergeten en om in dankbaarheid te omarmen wat we in hen hebben ontvangen en hebben mogen geven. We gedenken in Gods licht omdat we vertrouwen dat ons leven niet alleen begint in hem maar daar ook eindigt. De orde van dienst kunt u hier terugvinden.
De foto's kunt u hier terugvinden in een hoge resolutie.Zondag van gedenken 31 oktober 2021 - Google Foto's

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk roze viering 17 oktober 2021

Rechts uitgebeeld     Het ontstaan van het leven van ieder mens, in het “verborgene”.
Het “bolletje” is daarom ook versluierd.

In het Midden            Het labyrint.
Het kleine zwarte figuurtje (kind) groeit op zoek naar z’n identiteit.
Het middelgrote figuurtje met vraagteken → wie ben ik echt?
De weg door het labyrint komt tenslotte uit bij het geheim → de roze anjer →dit ben ik.

Links het grote stuk
Het grote figuurtje heeft zijn bestemming gevonden → mag zijn wie hij/zij is.
De roze en witte rozen vormen samen één hart → liefde kent meerdere kleuren.
De grote witte roos achterin staat voor God en het hart van rode rozen is Zijn alles omvattende liefde, die boven alle aardse liefde uitstijgt.
Klimop staat voor Gods trouw
Het vingerblad → Gods dragende handen.
De regenboog tenslotte is Gods belofte van ontferming en Zijn altoosdurende aanwezigheid met alle mensen.

 

Bekijk alle foto's
 
Roze viering

Zondag 17 oktober hadden we de eerste roze viering in De Open Hof. Anna den Boer ontving de zegen over haar nieuwe naam. Tevens bevestigden Anna en Marielle hun huwelijksbelofte en ontvingen ze de zegen over hun ringen.

Bekijk alle foto's
 
Opening expositie God van de regenboog

Maandag 11 oktober was het Coming Out Day. 's Avonds werd de expositie God van de regenboog geopend door wethouder Harry van Waveren. Tijdens de korte bijeenkomst vooraf vertelde fotografe Yentl Slik haar motivatie voor deze expositie, het prachtige gedicht 'Je hoeft niet bang te zijn' van Ennio Drost werd voorgedragen door Anna den Boer.en we luisterden naar zang en muziek. De expositie is te bezichtigen t/m 12 november op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en op woensdag de hele dag.

Bekijk alle foto's
 
Jubileum cantor-organist Leo Lommers

Zondag 10 oktober was er een feestelijke viering omdat Leo Lommers 25 jaar als cantor-organist verbonden was aan onze gemeente. In totaal is al 44 jaar cantor-organist. Hij ontving ter gelegenheid hiervan de erepenning van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Bekijk alle foto's
 
Bevestigen en afscheid ambts- en taakdragers

Zondag 12 september werd afscheid genomen van een aantal ambts- en taakdragers. Gelukkig stonden er nieuwe mensen op zoals Carina Meeldijk als jeugdouderling, Peter van der Wel als taakdrager bij het College van Kerkrentmeesters en Cobi Crucq werd herbevestigd als ouderling met speciale opdracht scriba.
Er werd ook afscheid genomen van ds. Frits Renes die tijdelijk onze gemeente heeft ondersteund in het pastoraat in de vacaturetijd; de beroepingscommissie werd ontbonden en bedankt.
En tot slot werden Tjalling Nobels en Bas Schelling in het zonnetje gezet en zij ontvingen.
Tjalling ontving het draaginsgine in goud van de VKB en een oorkonde vanwege het vervullen van de functie van ledenadministrateur gedurende 34 jaar.
Bas Schelling ontving eveneens het draaginsigne in goud van de VKB en een oorkonde vanwege het vervullen van de functie van  kerkrentmeester en VVB administratie gedurende 35 jaar.

Bekijk alle foto's
 
Intrededienst ds. Marjo den Bakker 29 augustus 2021

Zondag 29 augustus is tijdens een feestelijke dienst ds Marjo den Bakker verbonden aan onze gemeente.
Er was een prachtig liturgisch bloemstuk, gemaakt door Wim en Wilma van 't Noordende.
Na afloop van de dienst waren er toespraken door Ina in 't Veld-Rentier, voorzitter van de kerkenraad, de heer Bram van Hemmen, burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard en ds. Van den Berg namens de werkgemeenschap.

De orde van dienst kunt u hier lezen en de dienst is terug te kijken via kerkdienst gemist.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk bij intrededienst 29 augustus 2021

Uitgangspunt van het liturgisch bloemstuk is de schriftlezing:
Joh. 15: vs. 1 – 8, Wijnstok / Ranken / Vruchtdragen.
In het bloemstuk zijn de volgende bloemen verwerkt:
Centraal een symbolische wijnstok met druiven – vruchtdragen.
3 Witte rozen           Vader / Zoon / Geest
Rode anjers             Toewijding
Rode gerbera           Vreugde
Rode alstroemeria    Meeleven
Rode gladiolen         Bemoediging
Rode geranium        Blij dat je er bent
Zuidewindlelie         Wijsheid
Leeuwenbek            Geheim bewaren
Lysianthes              Dankbaarheid
Mirte                      Trouw
Gras                       Beweeglijkheid
Vingerblad              Gedragen door God
Linten in de kleuren van het kerkelijk jaar

De touwladder verbindt twee bloemstukken tot één geheel.


 

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst 4 juli 2021

Zondag 5 juli 2021 maakten de kinderen van groep 8 van de basisschool de overstap van kinderdienst naar de tienerdienst. Het was een vrolijke dienst met als thema 'Kleurrijk'. We lazen over Noach en de regenboog. Iedere overstapper had een eigen kleur gekregen. We wensen hen toe dat zij zichzelf mogen zijn en en dat zij altijd mogen weten dat mensen elkaar aanvullen met hun talenten en eigenschappen zoals de kleuren met elkaar de regenboog vormen. Dominee Lyonne droeg op deze zondag voor het eerst haar prachtige Regenboog stola.

Bekijk alle foto's
 
De Open Hof Quizz 19 juni 2021

Zaterdagavond 19 juni werd de kennis getest met een spannende quiz. Onderwerpen als: Hoeveel weet jij over de Hoeksche Waard? Hoe is jouw kennis van de Bijbel en wat weet jij allemaal (nog) van De Open Hof? De vragenrondes werden afgewisseld met optredens van gemeenteleden. Met een team van minimaal 2 en maximaal 4 personen was deelname mogelijk. Deelname was € 15,- per team. Wat doen we met de opbrengst? De kerkenraad heeft in de vergadering van april groen licht gegeven voor het vervangen van de apparatuur in de kerkzaal. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat we ook de mensen thuis goed kunnen laten meeleven met de diensten. Daarvoor is o.a. een investering in nieuwe camera's en nieuwe software achter de desk nodig. Ook in de kerk zoeken we naar verbetering. Door de lichtval is het scherm niet altijd goed te lezen. Een LED-scherm zou een enorme verbetering zijn. Vanuit acties als deze hopen we een deel van deze investering bij elkaar te kunnen krijgen.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikking Pinksteren

In de bloemschikking van Pinksteren staan 2 aspecten centraal n.l. vuur en de woorden die verband houden met de vruchten van de Geest.
Om te beginnen vuur;
Vuur - Verwarmt
Vuur - Verlicht
Vuur - Zet in beweging

De grote schikking symboliseert het vuur.
Het hout onderaan is de basis, het Woord vanwaar uit het vuur kan gaan branden.
De rabarberstelen symboliseren de vlammen.
De gele bloemen symboliseren licht
De oranje bloemen warmte.
Het trilgras symboliseert beweging en inspiratie door de Geest.
De rode draad verbindt beweging met daden weergegeven door de kleine bloemschikking.
De duif staat voor de inspiratie van de Geest met als resultaat vruchtdragen.

Vruchten zijn o.a.
Daadkracht - Alstroemeria
Liefde - Rozen
Vreugde - Gerbera
Vrede - Olijftakjes
Vingerblad - Alles gedragen door Gods Geest

De granaatappel bevat naar men zegt 365 zaden/pitjes.
Het symboliseert dat wij 365 dagen per jaar de vruchten van de Geest kunnen uitdragen.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikkingen in de veertigdagentijd

De bloemschikkingen zullen in de weken op weg naar Pasen in het teken staan van de zeven werken van barmhartigheid. Ze slaan dus niet terug op onze lezingen maar steeds op een van de goede werken. Vandaar ook de plaats van de uitleg van de bloemschikking: op het moment dat wij het in de kerkdienst hebben over onze dienstbaarheid aan de wereld, in onze gebeden en in de collecte.
Over de werken van barmhartigheid zegt Jezus: alles wat je doet voor iemand anders, doe je ook voor mij.

Pasen, 4 april 2021
We zien de Paastuin met het geopende graf dat de  vorm heeft van de Ichtus-vis met de opgerolde doeken. De letters van ICHTUS, Grieks voor vis, staan voor Jezus Christus Zoon van God Redder.
Het palmblad en de witte roos, verbeelden dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het palmblad roept victorie. Nooit was Jezus van God los. Ook in de dood werd Hij gedragen door God, gesymboliseerd door het vingerblad. De zuidewindlelie (wijsheid) en het mos (zachtheid en liefde) vertellen hoe Hij heeft geleefd.
Het stukje links is allemaal Paasvreugde en geeft nieuw leven en blijdschap weer.

Goede Vrijdag, 2 april 2021: Het kruis staat centraal
De rode roos symboliseert Jezus, terwijl de rode anemoon vertelt over zijn lijden, zijn bloed. Geel is de kleur van de haat, de gele roos symboliseert de mens die toekijkt zonder te helpen. In Jezus moeilijke momenten laat de mens het afweten.
De Judaspenning symboliseert wat er vooraf gegaan is aan deze val, verraad, verloochening, de zilverlingen als bloedgeld. De witte magnolia bloeit nog voor zij bladeren krijgt en vertelt dat God, ook als er nog geen teken van leven is, trouw blijft.

Witte Donderdag, 1 april 2021
Vandaag: Mattheus 26 vers 20-29.
Als Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen drukt hij hen op het hart om hem te gedenken. Maar niet alleen hém. Ook waar hij voor heeft geleefd en waarvoor hij is gestorven. Als wij Jezus gedenken, herinneren wij ons ook weer dat wíj zijn lichaam op aarde zijn.
Bij de schikking: de schikking symboliseert dat laatste avondmaal van Jezus met de discipelen, met als uitgangspunt de woorden van Jezus bij de Pesachmaaltlijd. De anjer is de bloem van de toewijding; we zien witte en zachtrose anjers die Jezus vrienden, de discipelen, symboliseren rondom die ene witte roos: Jezus. Er is een afwijkende anjer (oranje), een afwijkende leerling, en dat is Judas. De brem staat voor de nederigheid waarmee Jezus van de tafel opstond om zijn leerlingen de voeten te wassen. Als een blijvend voorbeeld van dienstbaarheid. De gebroken matzes symboliseren het breken en delen; de druiven en het glas wijn verwijzen naar de instellingswoorden van Jezus.

6e zondag in de Veertigdagentijd, 28 maart 2021
Vandaag: De doden begraven ‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ - Tobit 2:7. Wie Matteüs 25 leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Volgens sommigen om op zeven werken uit te komen.
Volgens anderen omdat het begraven van de doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan om he te begraven in Kanaän.  En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Onze doden zijn ons voorgegaan en samen met hen kijken we uit naar het nieuwe leven.

Bij de schikking:
In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp symboliseert ook het gebed. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, het symbool voor de herinnering aan het leven. De klimop verbeeldt Gods trouw.
Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, zaad dat ontkiemt, in afwachting van de grote dag (graankorrels). En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. We zijn verdrietig om hun heengaan, de gebogen takjes symboliseren rouw en verdriet, maar samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven. Gods barmhartigheid schept toekomst, midden in het land van de dood. De witte roos verwijst al naar het licht het Licht van Pasen. Het licht breekt ondanks alle verdriet door, hoopvol uitzicht naar het nieuwe leven, gesymboliseerd door de witte roos.

5e zondag in de Veertigdagentijd, 21 maart 2021
Vandaag: De hongerige te eten geven, ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ - Mattheus 25 : 35.

Bij de schikking: Brood om te leven, brood om te delen. De basis daarvan wordt gevormd door de aren van koren en gerst. De witte en bruine bonen en de ontkiemde tuinkers vertellen over kiemkracht en groei die nodig is om te kunnen (over)leven.
De schikking links is gebaseerd op Jezus’ opdracht ‘geven en delen’ en het lied: “Handen heb je om te geven van je eigen overvloed”. De handen zijn geopend om te geven en de duizendschoon die in de handen staat is het symbool van helpende handen. De korenaren symboliseren het delen van het brood . De bundeltjes gras zijn als vier windstreken die vertellen dat mensen wereldwijd, in alle veelkleurigheid (de kleine vaasjes met gekleurde roosjes) recht hebben op brood.

‘Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?’ Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te leven!
De basale nood van het menselijke bestaan, eigenlijk meer een plicht als een werk van barmhartigheid.  
Jezus zelf gaf het voorbeeld door brood te delen:
 o.a. spijziging van de 5000 en de instelling van het avondmaal richting Pasen
 brood dat Jezus deelt, maar ook zichzelf gedeeld heeft.
 
4e zondag in de Veertigdagentijd, 14 maart 2021
Vandaag: De naakten kleden, ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ - Matteüs 25:36
Voor deze schikking zijn de glazen ‘warm’ bekleedt. In de glazen staan bloeiende bloesems,  zij staan voor veelkleurig en feestelijkheid van kleding. De brem (duurzaamheid) en de bloesems vormen samen een ’luchtig geweven kleed’. De meidoorn symboliseert voorzichtigheid.
De katoenbollen zijn al ver voor Christus basis voor kleding. De kleine schikking links laat Jezus’ opdracht zien: anderen in hun waarde laten (gerbera) en toegewijd zijn (anjer). Anjers worden ook geassocieerd met Sint Maarten die zijn mantel deelde met een bedelaar.
De kleur is roze, omdat het witte licht van Pasen al door het paars van de veertigdagentijd heen schemert.
Naakt betekent niet alleen zonder kleren zijn, maar ook geen plek in de gemeenschap hebben, er buiten staan, werkloos in alle opzichten, geen waardigheid meer bezitten.
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht

3e zondag in de Veertigdagentijd, 7 maart 2021
Vandaag: De vreemdeling onderdak bieden. ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Matteüs 25:35.
De vogelnestjes bieden en veilige plaats voor mensen die onderdak nodig hebben. Net als de bladeren van de schoenlappersplant, die beschutten tegen regen, zon en wind.

Het kwetsbare viooltje -de vreemdeling- mag schuilen in al die geborgenheid. Het pad van stenen verwijst naar de kilheid en hardheid die de vreemdeling op zijn tocht tegenkomt. Ook de eucalyptus staat voor bescherming. In het Oude Testament wordt zorg breder getrokken dan alleen vreemdelingen, ook armen, verdrukten, weduwen en wezen, kortom mensen die anders zijn dan de groep en niet mee kunnen komen in de maatschappij. Links is te zien hoe belangrijk het is dat mensen zich naar elkaar toebuigen (gras), om met elkaar mee te leven en respect te hebben voor elkaar (alstroemeria). De figuren van de beeldengroep staan daarom in de vorm van een hart.

2e zondag in de Veertigdagentijd, 28 januari 2021
Vandaag: De dorstigen laven, ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken Mattheus 25 vers 35
Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.

Dorst laven kan op 2 manieren.
Letterlijk: Zorgen dat wereldwijd voor ieder mens water beschikbaar is.
Symboliek: De glazen met water en drijvende blauwe bloempjes van de hyacint symboliseren de verbinding tussen hemel en aarde.
De Ketting van de hyacint bloempjes accentueert het open hart.

Figuurlijk: Bron van levend water zoals Jezus zichzelf noemt o.a. in Johannes 4 gesprek met de Samaritaanse vrouw.
Symboliek: De stenen symboliseren Jezus als rots waaruit het levend water ontspringt, de bron van levend water.
De orchidee-tak symboliseert de liefde en het warmvoelende hart van Jezus.
In navolging van Hem kunnen wij dat doorgeven.


1e zondag in de Veertigdagentijd, 21 januari 2021
Vandaag: de zieken bezoeken: Matteüs 25: 36-37. De PKN werkt alleen dit thema uit maar het vers vervolgt nog; de gevangenen bezoeken. Wij hebben er voor gekozen beide thema’s uit te lichten.
De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Wie ziek was stond aan de rand en deed niet meer mee. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij en geeft hen hun plaats te midden van mensen weer terug.
De basis van de schikking wordt gevormd door een open hart (dit keert terug in barmhartigheid).
Het hart dat open staat voor een ander, de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.
Als je zo naar je medemens in nood omkijkt, heb je begrepen waar het God werkelijk om te doen is.
Zorgen voor elkaar uit liefde.
Als achtergrond hebben wij toegevoegd een boomstronk die wel min of meer de vorm van een gaffelkruis heeft deze blijft iedere week staan
Met als ondergrond een spiegel zien we in de glazen vaasjes geneeskrachtige kruiden staan met o.a. lavendel, rozemarijn en munt. De paarse anemonen staan voor zorgzaamheid, gezondheid en de roep om niet alleen gelaten te worden. De anjers staan voor de toewijding en de hypericum voor geneeskracht; deze bloemen symboliseren de medemens die de zieken bezoekt.
Links achter staat een oliekruikje.
Het thema gevangene bezoeken:
Rechtsachter zien we een “Kooi”, de gevangenis met hierin een Chrysant, deze symboliseert ondeugd, de gevangen medemens.
Er naast staan sneeuwklokjes → De weg maar de ander → Troost
Het vaasje met Alstroemeria symboliseert meeleven en begrip. Deze bloemen naast de gevangenis symboliseren de medemens die de gevangenen bezoekt.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 14 maart 2021

Doopdienst van Olivier van der Meer op zondag 14 maart 2021, de 4e zondag in de Veertigdagentijd.

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst 2020

Op deze pagina ziet u de foto's van de liturgische bloemschikken in de Advents- en Kersttijd. 
Dit jaar is voor de liturgische bloemschikkingen tijdens de Advents- en Kerstdiensten gekozen voor de schikkingen van de PKN.

Kerst

We lezen van links naar rechts:
het kleine stuk vertelt het goede nieuws dat Jezus is geboren. Wie goed kijkt, ziet ook een doorkijkje naar het kruis. We weten dat Jezus’ kribbe uitloopt op het kruis. We mogen er ook in lezen dat Hij nabij is in alle lijden. Zijn licht schijnt in de duisternis. De amaryllisbol barst van het leven. Als hij bloeit toetert hij van vreugde en schoonheid.

Het rechterstuk laat de bloemen vertellen welke betekenis Jezus had voor de wereld.
Lysianthes              → Charisma
Zuidewindlelies       → Wijsheid
Wilgenkatjes           → Nieuw leven
Groene pinus          → Hoop
Kl. witte roosjes      →Geluk

Tekst viering:
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest
Van Gods licht voor heel de wereld
Oost, West, Noord en Zuid

Hemel en aarde zijn nu verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In Jezus, de Zoon, onze Heer
Woord van leven, levend woord
Het Goede Leven, doorgebroken,
Voor iedereen!

4e Advent
Deze schikking heeft betrekking op Lucas 1: 26 -38.
De engel die Maria bezoekt, haar zwangerschap aankondigt en vertelt dat zij een zoon zal krijgen die ze Jezus moet noemen.
De Amaryllusbol met de knop is vol van wat er komen gaat en symboliseert dat er iets mooi in aantocht is voor de hele wereld.

Tekst bij de viering:
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Noorden
Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd
Herkennen elkaar
In het teken van de bloembol;
Nieuw leven breekt door , hoe klein ook het begin.3e Advent
Tekst o.a. uit Johannes 3: 22 – 30
Verwijzing naar Johannes de Doper de wegbereider naar een betere toekomst.
Het groene mos → symboliseert groei.
Groen is de kleur van het goede leven. De weg naar het goede leven die je af moet leggen zal voor iedereen anders zijn.
De dennenappels symboliseren de weg door het leven
Ook de wilgenkatjes staan symbool voor nieuw leven.
De roze accenten verwijzen naar het licht dat voorzichtig doorkomt op weg naar Kerst →Hoop

Tekst bij de viering:
Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven met blijdschap
Hul mij in geuren en kleuren van zacht mos
Ontsteek het derde licht
Dat buigt naar het Noorden

Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In teken van zachte knoppen,
Het goede leven breekt door,
Hoe ieders weg ook loopt.

2e Advent
In de lezingen uit Jesaja 40 / Psalm 80 / 2 Petrus 3 en Johannes 1 wordt gesproken over de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid is gesymboliseerd door de kleur wit → Berkenschors en witte kerstroos
Ook de rechte tak staat voor gerechtigheid
De kronkeltak → Wat krom is zal recht worden.
 
Tekst bij de viering:
Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven met verlangen
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit
Ontsteek het tweede licht dat rijkt naar het westen……
 
Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In het teken van witte bloesem
Gerechtigheid breekt door,
Hoe kronkelig de weg ook is


1e Advent
Schikking o.a. uit Marcus 13 : 24 – 37 → “Leer van de vijgenboom  deze les”.
De vijgentak staat voor het goede leven dat in aantocht is, niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
Het getal 3 is symbool voor verbinding tussen het Goddelijke , de mens en de ander daar tegenover.
De schaal is opgebouwd uit drie hoekjes, waar het getal 3 in terugkomt.
Het getal 4 → staat voor 4 Adventszondagen → maar ook 4 windrichtingen een goed leven voor ieder mens waar je ook geboren bent→ 4 kaarsen en 4 pijlers die de schaal dragen.
 
De open schaal → symbool voor plek waar jouw wieg/kribbe heeft gestaan.
Basis waaruit je het goede leven mag ervaren door de komst van Jezus Christus en tot bloei mag komen in Gods licht.
De open vorm → waar je ook vandaan komt, het goede leven ervaren is voor iedereen mogelijk.
De grijs groene kleur van de nobilis op 1 van de “pijlers” stemt tot nadenken.
 
Tekst voor de viering;
Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven met verwachting
Heel mij in kleuren
En geuren van groene hoop
Ontsteek het eerste licht
Dat daagt in het Oosten
Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In het teken van de vijgenboom
Nieuw leven breekt door
Kome wat komt.
 

Bekijk alle foto's
 
Allerzielen zondag 1 november 2020

Zondag 1 november worden de overleden gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en er wordt een kaars aangestoken aan de Paaskaars.
De bloemen in de kerk vertellen hun eigen verhaal:
Centraal staat vandaag de troost. In onze aandacht voor elkaars verdriet is God liefdevol aanwezig. Onze tranen om wat wij missen zijn als kristallen. De mensen met wie wij leefden hebben hun sporen nagelaten (papaver en zaad) en zijn dingen begonnen die wij mogen voortzetten. Verdrietig zijn wij om leven dat voorbij is (onderbroken cirkel en glasscherven). Dankbaar (lysanthes) verzamelen wij wat wij hebben ontvangen (toewijding en wijsheid, anjer en zuidewindlelie). Onze herinneringen zijn als parels.
Het licht, de klimop (trouw) de beschutting van de bandwilg en het vingerblad, de Alfa en Omega en de drie rozen zijn verwijzingen naar God, die als een liefdevolle Vader, Zoon en Geest ons leven draagt van begin tot einde.
Hoe het hierna zal zijn, dat weten wij niet. Het blijft een raadsel, alsof wij in een wazige spiegel kijken. Maar ons vermoeden en vertrouwen is dat onze namen bij God bewaard blijven voor altijd (witte steentjes).

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 27 september 2020

Op zondag 27 september 2020 werd Lars Benjamin de Vrij gedoopt. 

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst 5 juli 2020

Zondag 5 juli 2020 maakten 10 kinderen de overstap van de kinderdienst naar de tienerdienst. Ondanks de Corona maatregelen werd het een feestelijke dienst.

Bekijk alle foto's
 
De Open Hof Coronaproef maken

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren - liturgisch bloemstuk

Vandaag is rood! De rode anthuriums verbeelden  de vuurtongen die zich neerzetten op de leerlingen. Wat kan er allemaal niet gebeuren als mensen  in vuur en vlam staan voor het goede nieuws  dat God bij de mensen wil zijn. Door Gods geestkracht worden mensen  uit hun wanhoop en moedeloosheid getild.  Ze worden zo geraakt dat ze levendig en vrolijk zijn (gerbera’s) en gericht zijn op het goede voor mensen  (rozen en anjers). Gods Geest zet mensen in beweging  zoals de wind het gras doet bewegen. De zeven roosjes in het kleinere stuk rechts  verbeelden de zeven gaven van de Geest. Het tere bloempje in het midden is een akelei.  In bloementaal is dat vrede, de vrede  die Christus beloofde in zijn Geest.

Bekijk alle foto's
 
Krans van 4 mei

Bij de viering van zondag 3 mei vieren we 75 jaar vrede en vrijheid!  We staan daarmee stil bij een stuk verleden. We doen dat met het oog op het heden, want als we zeggen  ‘dat nooit meer’ heeft dat consequenties voor wij vandaag met elkaar leven. Maar ook de toekomst doet mee in ons gedenken. De waarden van vrijheid, vrede en recht willen we doorgeven aan de komende generaties.  Wim en Wilma hebben een prachtige krans gemaakt en deze wordt op 4 mei op enig moment bij het monument VRIJ in de Laning gelegd.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd

Tijdens de weken van de Veertigdagentijd lezen we teksten uit o.a. de Bergrede.  Jezus houdt ons het leven voor zoals God dat heeft bedoeld:  het koninkrijk van de hemel. Om in beweging te komen en  Jezus te volgen is voor de meeste mensen een doel nodig;  het hebben van een stip op de horizon helpt. 

Paasmorgen 12 april 2020
Het raamwerk geeft een doorkijkje,  perspectief op nieuw leven.  De gerbera’s en parels vertellen van de vreugde van het lege graf. Jezus is opgestaan, vertelt de witte roos. De doeken zijn er stille getuigen van.  Hij gaat ons voor in nieuw, eeuwig leven,  vertelt de buxus. 
We begrijpen het niet maar vertrouwen  dat het waar is.  Die hoopvolle vreugde of vreugdevolle hoop wordt verbeeld door de amaryllis en de fresia’s. Evenals de glinsterende steentjes.  De wilgenkatjes vertellen ook weer van leven  dat ongedacht verder gaat.  Het is in Gods hand, die niet loslaat  wat Hij is begonnen, vertelt de klimop. 

Goede Vrijdag
Rond het kruis wordt het verdriet duidelijk:  de Judaspennilgenkatjes vertellen ook weer van leven  dat ongedacht verder gaat.  Het is in Gods hand, die niet loslaat  wat Hij is begonnen, vertelt de klimop. 
ingen vertellen van het verraad,  de geknakte korenaren van de gebrokenheid  van de wereld en Jezus’ gebroken lichaam  en de zwarte takjes vertellen van verlatenheid.  Dat kruis, dat spreekt van zoveel lijden,  tot op vandaag, is tegelijkertijd hét beeld  van de hoop die wij koesteren in Jezus Christus.  De hoop dat er een doorkomen aan is.  De witte steentjes vertellen van ons persoonlijke verdriet dat wij mogen neerleggen bij God.  Hij omarmt het met zijn trouw. 

Witte Donderdag
Jezus drukt zijn leerlingen op het hart hoe zij met elkaar moeten omgaan als Hij er niet meer zal zijn. Laten ze nederig zijn en trouw naar elkaar,  zoals Hij dat hen in alles heeft voorgedaan. Daarvan vertellen de witte violen.  De klimop, die zich vasthecht aan alles, symboliseert Gods trouw die in Jezus  openbaar wordt.


6e Zondag in de Veertigdagentijd - Palmzondag 5 april 2020
Palmzondag: Jezus doet intocht in Jeruzalem. Mensen halen hem feestelijk in: de gele steentjes met gekleurde bloemen ertussen.  Zij verwachten een koning (rode steentjes)  maar het is de vraag (vraagteken) of zij echt wel begrijpen hoe Jezus hun koning zal zijn.  Koninklijk zal hij zijn lijden dragen.  Zijn trouw en toewijding aan de mensen (paradijsbloem) blijven tot het einde toe overeind. 

5e Zondag in de Veertigdagentijd – 29 maart 2020
In tijden van onzekerheid zoeken we een plek waar we veilig zijn. De rots staat voor alles dat ons grond onder  de voeten geeft; ons geloof, mensen op wie we kunnen bouwen, de hoop dat het goed komt. En daarachter  zien we het vingerblad; Gods beschermende handen. De bloemen op de rots vertellen over de eigenschappen  die een wijs mens heeft: de anjer staat voor toewijding,  de eustomia voor charisma, de zijdewindlelie voor wijsheid  en de kleuren wit en groen vertellen van geloof en hoop.  Aan de linkerkant zien we tussen de brokken de blauwe druifjes komen. Ze vertellen dat we mogen hopen dat ook dit voorbij gaat. Ook de bloeiende magnolia vertelt dat er met God  een doorkomen aan is. Zoals de lente zich niet laat stoppen,  zo zal ook het leven met God doorgang vinden.

4e Zondag in de Veertigdagentijd – 22 maart 2020
“Roze Zondag” in de Kerk. Thema: Het Onze Vader. We staan voor een wereldwijde crisis.  Maar overal op die wereld zijn mensen die hun vertrouwen uitspreken in Onze Vader,  die de wereld in zijn handen houdt. Onze handen, Zijn handen, de handen van God zijn in het stuk te zien.  De verscheidenheid en veelkleurigheid aan mensen wordt verbeeld door de gekleurde rozen en het gras dat in alle windrichtingen waait.  We zien ook de kleur roze, de kleur van deze zondag, zondag laetare. We mogen weten dat het licht van Pasen door zal breken.

3e Zondag in de Veertigdagentijd – 15 maart 2020
Dit was de eerste zondag dat er geen kerkdiensten meer konden plaatsvinden vanwege het Coronavirus. De schikking was al klaar en gaat over Math. 5; 43 – 48: Houden van mensen om je heen maar ook van je vijanden. In de schikking zien weer het hart, dat spreekt voor zich. De bloemen vertellen ons het volgende: de anjer staat voor de toewijding, de gerbera wil ons zeggen dat we anderen in hun waarde moeten laten, de eustoma staat voor charisma. Het hart rust op twee rode stokken en dit verbeeldt de kracht vanuit de basis. Verankerd in het mos zien we witte rozen: het verbeeldt de liefde en navolging van Christus.

2e Zondag in de Veertigdagentijd – 8 maart 2020
Jezus opent het perspectief op Gods nieuwe wereld.
Hoe wij daaraan kunnen bijdragen vertelt hij met de beelden zout en licht.
Die boodschap, verbeeld door de iris, doet ons in beweging komen; de beweging is verbeeld door het gras. We vertrouwen erop dat Hij er zijn zegen aan zal geven, verbeeld door de kersenbloesem. Paulus noemt de christenen in zijn brief aan Efeze een voorbeeld van God. Als wij Christus willen navolgen, gesymboliseerd door de witte rozen, zullen de mensen zien hoe God is.

1e Zondag in de Veertigdagentijd – 1 maart 2020
In de schikking van deze eerste zondag, 1 maart, is die stip een open ruimte: we zijn allemaal vrij om in beweging  te komen op onze eigen manier. In de schikking hangt een hart van buxus. Aan het begin van de Veertigdagentijd (Aswoensdag) halen sommige christenen een askruisje als zichtbaar teken van hun geloof. Die as komt van de buxustakjes (van Palmzondag het jaar ervoor) die zijn verbrand. Het hart verwijst ook naar Jezus’ oproep om gerechtigheid  niet te bedrijven om ervoor geprezen te worden  of er iets voor terug te krijgen. Dat doe je met je hart.    De 40-dagentijd is tijd om te bezinnen of herbezinnen op wat belangrijk is. We leven toe naar Pasen. Sommige mensen doen dat door deze dagen te vasten; ze onthouden zich van snoep, vlees of wijn,  geen social media of televisie kan natuurlijk ook.

 

Bekijk alle foto's
 
Multicultureel diner in de huiskamer

De huiskamer van De Open Hof in Oud-Beijerland verandert regelmatig in een ‘restaurant’. Op donderdag 23 januari was er een etentje met nieuwe Nederlanders.
De diaconie van De Open Hof organiseerde voor de tweede keer in samenwerking met Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard en het Taalhuis een een gezamenlijke maaltijd met en voor mensen die sinds kort of al langere tijd in Nederland wonen. Het was de bedoeling dat iedereen een kenmerkend gerecht uit zijn/haar eigen land van herkomst maakte en meebracht. En dat was een groot succes. Zo waren er heerlijke gerechten uit bijvoorbeeld Syrië, Somalië of Eritrea, maar was er ook Hollandse erwtensoep (met halalworst) of boerenkool
De gedachte achter deze maaltijd is, dat je door met elkaar te eten met elkaar in gesprek komt, kennis maakt met elkaar, elkaars gerechten en culturen. Zodoende leer je elkaar beter kennen en verdwijnen vooroordelen. De 85 mensen die een bijdrage hebben geleverd aan dit etentje, hebben daar een beginnetje meegemaakt.
“We moeten dat vaker doen!”, werd veel gehoord, die avond. Gelukkig gebeurt dat ook, want ook andere kerken in Oud-Beijerland en omstreken organiseren zulke avonden.
 

Bekijk alle foto's
 
Overstap 4- en 5 jarigen naar de Kinderdienst

Op 12 januari hebben we de kinderen die vier en vijf zijn geworden welkom  geheten in het midden van de vierende gemeente. Zij horen erbij. Bovendien zijn ze nu groot genoeg voor de kinderdienst  en ook daar zijn ze van harte welkom.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemschikken tijdens Advent en Kerst

In de Adventstijd worden er prachtige liturgische bloemstukken gemaakt die het verhaal van de zondag vertellen.
25 december, 1e Kerstdag
De schikking is geïnspireerd door een gedicht van Hildebrand Rozema. De bloemen verbeelden de eigenschappen van Jozef: Orchidee, Jozef met warmvoelend hart; Leeuwenbek , geheim bewaren; Anthurium en anjers, toewijding, trouw; Zuidewindlelie, wijsheid; Alstroemeria, daadkracht en begrip; Gerbera, levendigheid; Eucalyptus, bescherming. Er achter staat een houtstronk even standvastig als Jozef. De boog van berengras die de ene met de andere schikking verbindt is als Jozefs beschermende houding over Maria (crèmekleurige roos) en Jezus (witte roos met parel). Rechts staat een vrij bloemstuk dat de vreugde van Kerst verbeeldt, een gouden kroon wijst op de geboorte van het Koningskind; er achter de verlichte ster.
Gedicht van Hildebrand Rozema
Hier staat het nog maar eens!
In gebeitelde woorden, eeuwenoud.
De vader van Jezus was een man
uit één stuk. Een timmerman.
Hij zwijgt de hele bijbel lang.
 
Hij is Maria’s stille geluk.
Toen zijn vrouw ermee kwam,
met wat haar overvleugeld had,
Of beter: Wie, ging hij zwijgend
zijn kamer in. Hij bleef. Kostwinner.
 
Gouden vent. Karakter van eikenhout.
Nooit verliet hij zijn gezin.
Jozef was geen prater, maar
Een luisteraar. Een monument
van een vent. De schutspatroon
 
Van alle stille, noeste zwijgers
en doeners. Immanuël! Voor nu
blijft onbekend wat Jozef zoal zei.
Maar Maria hoefde niks te vragen.
Jozef wás de trouw. Jozef bleef erbij.
 
24 december, Kerstnacht
Het witte bloemstuk met de roos en de parel naast het kerststalletje vertellen van de hoge komaf van dit kind. De witte fresia verbeeldt de vreugde en op de achtergrond de stronk van een druivenplant met de lysianthes verbeelden de dankbaarheid. De engel die omhoog kijkt naar en de verlichte ster vertellen hun verhaal. Net als de kaars met de afbeelding van het Lam van God. Het kind in de kribbe wordt een man met een roeping; de kribbe wordt een kruis. Dit kind zal de zonde van de wereld wegdragen; het geeft al doorzicht naar Pasen.
Zondag 22 december, 4e Advent
Op deze 4e Advent lezen we over de jonge Koning Josia. Hij  neemt het besluit om de bouwvallige tempel (verbeeld door de brokstukken) te renoveren. Als er een Thorarol wordt gevonden (de opengeslagen bijbel) scheurt hij zijn kleren; dit wordt verbeeld door de jute. Hij beseft dat God boos zal zijn omdat het volk zich niet aan de wet heeft gehouden; dit wordt verbeeld door de bremtakken als teken van inkeer. Het bloemstuk in de feestkleuren wit en magenta barst van de goede eigenschappen die Josia heeft. Hij is een voorafschaduwing van de Vredekoning die wordt verwacht:
Hyacint: Verzoening;
Gerbera: Vrolijkheid, levendigheid;
Lysianthes: Dankbaarheid
Anjers: Toewijding;
Zuidewindlelie: Wijsheid;
Eustoma: Charisma.
De wilgenkatjes verbeelden de hoop op nieuw leven. In ons verwachtingsvol leven worden wij gedragen door God, gesymboliseerd door het vingerblad.
Zondag 15 december 3e Advent
Op 3e Advent verkleurt paars al heel voorzicht naar roze. Op de voorgrond staat een bloemstukje met in het midden een roos: deze verbeeldt David. Rondom deze roos zien we allerlei bloemen die de goede eigenschappen van David verbeelden: Anthurium → Toewijding; Alstroemeria → Daadkracht; Gerbera’s → Levendigheid; Zuidewindlelie → Wijsheid; Veronica → Staande blijven; Eucalyptus → Bescherming; Brem → Nederigheid; Eustonia → Dankbaarheid; Knop van Echinacea → Kracht. Ernaast zien we zuidewindlelie: de profeet Natan komt God’s boodschap overbrengen aan David en het vingerblad dat David’s handen laat opgeheven in gebed. De boomstronk met de nieuwe spruiten vertelt van het eerste rijsje uit de tronk van Isai, David. Hij is een belangrijke voorvader van Jezus. Over hem zingen we: Davids Zoon, lang verwacht. Verder zien we de glasscherf die het verdriet verbeelden. Er achter de amaryllusbol, een bron van vreugde die de toekomst weerspiegelt en het beginnende leven laat zien en de geboorte van Jezus die wij verwachten. Het roze koord is bedoeld als leidraad in de tijd. Verder 3 brandende kaarsen en de ster.
Zondag 8 december, 2e Advent
Van de schikking lezen we liefde en levensvreugde af in de kleuren rood en wit. De liefdesband en de toewijding tussen Ruth en Naomi en Ruth en Boaz worden verbeeld door de rode en witte rozen en het gevlochten gras; de anjers staan voor toewijding. De witte alstroemeria verbeeldt het respect waarmee Boaz handelt; respect voor de Thora en voor Ruth. De korenaren en de eucalyptus (bescherming) roepen wat hiervoor gebeurde in herinnering: Ruth die aren raapt op de akker van Boaz (Ruth 2:19) en het beroep van Ruth op Boaz om haar te helpen. (3:9). Het vlechtbrood en de klimop verbeelden God’s verstrengeling en trouw met de mensen en de grote rode roos verbeeldt Gods’liefde. De korenaren verbeelden het brood des levens. Het kind dat geboren wordt zal als een zoon voor Naomi zijn. Dat vertelt het plantje ‘kindje op moeders schoot’.
Zondag 1 december, 1e Advent
Het bloemstuk heeft betrekking op Genesis 49 vers 8 – 12.  De figuur van Juda staat centraal en wordt gesymboliseerd door de paradijsbloem; deze staat voor trouw en toewijding, net zoals Juda borg stond en opkwam voor Jozef en Benjamin. Juda beging ook misstappen in zijn leven, maar betuigde openlijk spijt.  Mede daardoor ontving hij de zegen voor de toekomst, gesymboliseerd door het gipskruid en de astromeria die staan voor nederigheid.
Het palmblad als teken van overwinning symboliseert dat hij zal heersen over zijn broers. De gebogen Gerbera’s  symboliseren de broers die voor hem buigen.
De scepter verwijst indirect naar de Vredekoning waarop wij wachten.
De ster is als een licht in de nacht.
 

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 2019

Op Kerstavond 24 december was er weer een geweldig Kinderkerstfeest.Vele kinderen, ouders en grootouders genoten van het kerstspel in een modern jasje. Thema was : "wie zal de wereld redden". Vele helden kwamen voorbij zoals Freek Vonk, Bob de Bouwer, Mega Mindy  enz.
Aan het eind welke echte grote held de wereld kan redden ......

Bekijk alle foto's
 
Doop en belijdenis 22 december 2019

Zondag 22 december 2019, 4e Advent, deden Sandra Udema en Farah Bijl geloofsbelijdenis en werd Farah eveneens gedoopt.

Bekijk alle foto's
 
Isoleren pastorie

De muren van de pastorie aan de Admiraal de Ruyterstraat zijn geisoleerd. Dit alles in het kader van duurzaamheid.
Klik hier voor meer informatie.

Bekijk alle foto's
 
Wijnproeverij

Hier vindt u een aantal foto's van de wijnproeverij van zondag 10 november.

Bekijk alle foto's
 
Zondag van Gedenken 3 november 2019

3 november 2019, Zondag van Gedenken
Op deze zondag hebben we onze gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden.  Hiervoor was een prachtig liturgisch bloemstuk gemaakt.
Het bloemstuk is opgebouwd rond de Alpha en de Omega.
Zo wordt God genoemd in Openbaring 21: God is de eerste en de laatste. Daarbinnen, binnen de Alpha en de Omega, beweegt zich de levensweg van een mens van geboorte tot levenseinde.
De geboorte wordt zichtbaar gemaakt met een bloem met een vingerblad in een holte verwerkt. De Alpha laat zien dat God de Eerste is en de Eeuwige en als rode draad door het hele leven verweven is.
In het bloemstuk mogen we de mens tot bloei zien komen waarbij God de dragende grond blijft, het vingerblad.
In het beeld is ruimte voor blijdschap en dankbaarheid (lycianthies en fresia’s),
mogen we groeien in wijsheid (zuidewindlelie)
en raakt ook het verdriet ons leven (gras en spiegelglas).
De rode draad loopt erdoorheen naar een stuk boomschors. Het verwijst naar de ouder wordende mens.
Het bloemstuk is opklimmend waarmee het klimmen der jaren wordt verbeeld.
Tot slot de cedum, ook wel hemelsleutel genoemd. Aan de top zien we drie rozen het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, samen bij de letter de Omega.
Als troostend beeld zien we de afhangende klimop. Gods trouw stuurt engelen of mensen die troost brengen voor wie verdrietig achterblijft.
 

Bekijk alle foto's
 
Opening dubbele expositie in de Omloop

Dubbele expositie in De Open Hof van Pameijer en ‘de Willem’
In de Omloop van De Open Hof zijn er regelmatig exposities. Op dit moment is er een dubbele expositie van enerzijds Pameijer Inloop en anderzijds van de kunstklas van CSG Willem van Oranje.
Pameijer Inloop
De werken van van Pameijer Inloop zijn tot stand gekomen tijdens de creatieve workshops die in De Open Hof worden gegeven. In januari 2019 is Pameijer Inloop op de woensdagochtend gestart met creatieve activiteiten. Iedereen kan daar, tegen een kleine vergoeding, bij aansluiten en meedoen.
Pameijer Inloop is in samenwerking met De Open Hof tot stand gekomen en is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek, een praatje, wat gezelligheid of een activiteit, uiteraard onder het genot van een kopje koffie/thee. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat ook de mogelijkheid om een spel te doen met elkaar, samen muziek te maken of aan te sluiten bij een creatieve activiteit.
De creatieve workshops worden op de woensdagen gegeven door Mirjam van den Bos van Pameijer Inloop van 10.30 uur – 12.15 uur in De Open Hof.
Pameijer Inloop is iedere woensdag van 09.30 uur tot 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom; er is ook een mogelijkheid om gezellig samen te lunchen of ’s avonds een warme maaltijd te gebruiken. De bijdrage voor de lunch is € 2,50 en voor de warme maaltijd € 5,--. Voor de lunch en warme maaltijd graag van tevoren aanmelden per mail huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl of tel. 0186 612936
Kunstklas CSG Willem van Oranje
Naast de expositie van Pameijer is er ook een expositie van de kunstklas van CSG Willem van Oranje.  De leerlingen hebben boomhutten gemaakt vanuit de gedachte dat materialen uit de natuur gecombineerd kunnen worden met materialen die gerecycled worden.
Nederland wordt steeds voller en ook daaraan is gedacht. De leerlingen maakten hun woningen en hutten een paar meter hoger dan gebruikelijk, zo ontstond de boomhut. Onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen was het uitgangspunt. De woningen zijn creatief, kleurrijk en vol grappige accenten.Het is zeker de moeite waard om ook deze kunstwerken te komen bekijken.
De expositie is te zien in de omloop van De Open Hof,  W. van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland op maandag t/m vrijdag van 09:30-11.30 uur en op maandagmiddag 14:30-16.30 uur en op woensdag van 09.30-19.00 uur.

Bekijk alle foto's
 
De Bergrede

De Open Hof in Oud-Beijerland was zaterdag 12 oktober 2019 het toneel voor een bijzondere première. In aanwezigheid van grote en minder bekende namen werd een eigentijdse versie van De Bergrede live uitgevoerd door zangers, een spreker, strijkers en een projectkoor.
 
Er is door alle tijden heen veel gesproken, gezongen, geschilderd en gebeeldhouwd over De Bergrede. De initiatiefnemers zien dit project als een aanzet tot nieuwe kerkmuziek. De Bergrede leent zich uitstekend om met een hedendaagse blik naar de tekst van Jezus te kijken.
 
De klassieke woorden van barmhartigheid zijn nog steeds actueel en worden helaas alleen maar actueler. De Bergrede roept op om goed te zijn voor je naasten, hen te respecteren, hen niet te veroordelen en goed te zijn voor jezelf.
Opkomen voor anderen die dit niet voor henzelf kunnen doen. Iemand die verdriet heeft, troost je! Iemand die honger heeft, geef je te eten! Doe voor een ander wat je wilt dat zij voor jou zouden doen! Een leefregel uit het grote levensboek dat elke religie overstijgt. Doe iets voor een ander, maar cijfer jezelf niet weg. Je moet ook goed zijn voor jezelf. Alleen mensen, die stevig in hun schoenen staan, kunnen een stootje hebben. De Bergrede laat zich daarom lezen als handboek voor de moderne mens, de Wegenwacht onder de reizigers, de tafelgenoot onder de gasten, de liefste onder de aardigen, de rijkste onder de armen.
Deze woorden van Jezus zijn nog steeds actueel.
De Bergrede is daardoor ook een gebed van een mens met vragen.
Stijn van de Loo heeft nieuwe muziek en teksten gecomponeerd en bestaande muziek speciaal voor dit project opnieuw gearrangeerd.
Ds. Gertjan Robbemond heeft meditatieve teksten geschreven die verbinden en die aanzetten tot denken.
De solozang was van Stijn van der Loo en Claire Porter, omgeven door koorzang met verszegels. Dit alles werd gedragen door prachtige muziek van het strijkkwartet o.l.v. Emma Breedveld. Het Bergrede projectkoor stond o.l.v. Rico Sanders.
Van dit project zijn CD-opnames gemaakt en dat is samen met een tekstboekje uitgebracht. Van de première is een live-registratie gemaakt.
 

Bekijk alle foto's
 
Doop Mai Lan Vermaas 29 september 2019

Zondag 29 september 2019 werd Mai Lan Vermaas gedoopt.

Bekijk alle foto's
 
Startdienst 2019

Zondag 15 september 2019 was de Startdienst van het seizoen. Tevens werd er afscheid genomen van ambtsdragers die hun taak neerleggen en werden er nieuwe ambtsdragers bevestigd. Het combo Eljakim verleende medewerking aan deze dienst.

Bekijk alle foto's
 
Persoonlijk bloemstuk bij het afscheid van ds. Gertjan en Karin Robbemond

Toelichting bij het persoonlijke symbolische bloemstuk
t.g.v. het afscheid van Gertjan en Karin Robbemond
Ontworpen door Wilma van ’t Noordende met steun van haar man Wim

De Open Hof, 8 september 2019
Thema: een hartelijk bloemstuk
Het stuk bestaat uit meerdere harten : hiermee willen we uitdrukking geven dat we spreken vanuit ons hart en om jullie hartelijk te bedanken.
Ieder hart vertelt ons iets over het leven en werken van Gertjan en Karin in onze gemeente en soms met een relatie naar hun privé leven.
Het grote hart symboliseert Gods hart dat naar ons allemaal uitgaat, Zijn trouwe en liefdevolle aandacht.
Voor het grote hart zien we de paradijsbloem die staat voor trouw en toewijding.
De 3 grote witte rozen zijn het symbool van Vader, Zoon en Geest.
Het hart rechts staat voor de zeer recente geboorte van kleinzoon Damian Jon, gesymboliseerd met een blauwe geboorte bloem.
Het hart in het midden symboliseert de passie van Gertjan: de World Servants en de passie van Karin: Zip your Lip.
Het hart links bestaat uit 2 kleuren dat de gemengde gevoelens van onze gemeente weergeeft: Donker met paarse parels staan voor het verdriet om jullie vertrek
en
Licht met “Gouden parels” symboliseren dat we jullie een goede toekomst toewensen.
Aan de linkerkant zien we de herdersstaf met 9 rode rozen die staan voor de 9 passievolle jaren van Gertjan als herder in onze gemeente.
Rode Alstroemeria          → Gezin
Witte zuidewindlelie       → Wijsheid
Witte lysianthes               → Dankbaarheid
Rode Fresia’s                    → Blijdschap delen
Gekleurde bloemen        → Gemeente
Anjers en Myrtetakjes    → Heil en zegen voor de toekomst
De sierui, witte bessen en de rozebottels             → Trouw en vrucht dragen, het hele jaar door te zien aan de kleuren van het kerkelijk jaar op de voorgrond.
Tenslotte de vingerbladen die bijna altijd terugkomen in de symbolische bloemstukken omdat zij symboliseren dat we ons heel ons leven gedragen mogen weten door Gods liefdevolle handen.
 

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds Gertjan en Karin Robbemond middagprogramma

Zondagmiddag 8 september 2019 hebben gemeenteleden en ds. Gertjan en Karin Robbemond tijdens een informele bijeenkomst afscheid van elkaar genomen. Er was een afscheidslied, een spel, sketches en een afscheidsboek gemaakt door gemeenteleden. Na een ritje door de kerk met een Tuk Tuk werden ze uitgezwaaid.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemstuk zondag 8 september

Liturgisch bloemstuk behorende bij de lezing over de storm op het meer, tijdens de afscheidsdienst van ds. Gertjan Robbemond
De achtergrond is het schip “boordevol” symboliek:
De mast bestaat uit rode takken als een beeld van Kracht,
3 rode rozen verbeelden de aanwezigheid en liefde van de Drie-enige,
Het zeil is gevormd door klimop als beeld van eeuwige trouw,
Driehoek boven aan de mast is de vlag van Geloof, Hoop en Liefde,
Onderaan mast  zien we het vingerblad als symbool Gods dragende hand,
Aan de rechterkant van het “schip” zien we 11 rode gerbera’s als symbool van de apostelen, de gerbera’s zijn enigszins gebogen omdat ze angstig zijn,
Er achter staan 2 rode anthuriums met de punt omlaag: ook wij kunnen angstig zijn net als de apostelen,
Het gipskruid is het symbool van samen als verbinding tussen ons en de apostelen
Op de voorgrond zien we het water van het woelige meer, met daarbij de rode gerbera die Petrus verbeeldt: hij zinkt weg in de golven,
De witte gebogen gerbera verbeeldt Jezus, Hij komt Petrus te hulp en strekt zijn hand uit (het vingerblad) als teken redding,
Bij de linkerkant van het schip staat een witte gerbera : deze verbeeldt Jezus aan het roer,
Onder zijn hoede komen wij tot ons recht en kunnen we vrucht dragen; dat is verbeeldt in o.a. de rozebottels als teken van trouw,
De rode anthurium staat dit keer omhoog, opkijkend naar de Eeuwige,
Er onder een 10 gebodenblad ter verbeelding van de richtlijn voor ons leven,
De witte lysianthes zijn de tekenen van dankbaarheid,
De zuidewindlelie staat voor wijsheid,
De rode alstroemeria verbeeldt vriendelijkheid,
De rode fresia staat voor de blijdschap delen,
De witte dahlia staat voor de vrijheid delen.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Gertjan en Karin Robbemond kerkdienst

Tijdens de eredienst van zondag 8 september 2019 werd ds. Gertjan Robbemond losgemaakt van onze gemeente. De kinderen van de kinderdienst hadden mooie cadeau's voor hem. De tienerdienst verrastte met een flasbomb en cadeau's. Na afloop hield de voorzitter van de kerkenraad, Ina in 't Veld-Rentier een toespraak en werden er cadeau's overhandigd namens de gemeente.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Gertjan Robbemond

Op zondag 15 juni kondigde ds. Gertjan Robbemond aan dat hij het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk in Woerden heeft aangenomen. Wij feliciteren hem van harte en gunnen het hem zeer dat hij de gelegenheid krijgt om in een nieuwe gemeente aan de slag te gaan met voor hem weer nieuwe uitdagingen. Wij vinden het natuurlijk ook jammer dat Gertjan en Karin - na ruim 9 jaar - Oud-Beijerland verlaten.
Daarom verdienen zij een mooi afscheid.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 8 september a.s. om 10.00 uur. Aansluitend is er een informeel samenzijn waar gelegenheid is om afscheid te nemen. Diverse geledingen van onze gemeente zullen dit gedeelte luister bijzetten met b.v. een lied of een sketch.

Bekijk alle foto's
 
Uitzwaaidienst World Servants

Zondag 7 juli hebben we de World Servants uitgezwaaid: Anne Mae, Noëlle, Nienke, Farah, Frank en Gertjan. (Nienke was afwezig vanwege vakantie).
Anne Mae en Noëlle vertrekken naar Bolivia, tegen het Andesgebergte aan. Ze gaan aan de slag om de lokale kliniek te verbeteren zodat de gezondheidszorg in die arme regio kan verbeteren.
Frank gaat naar het platteland van Zambia om te bouwen aan nieuwe klaslokalen zodat meer kinderen naar school kunnen. Frank heeft als bijzondere taak dat hij het kinderwerk mag coordineren. 
Farah en Nienke gaan naar een dorpje op het platteland in het noorden van Malawi. Ze gaan daar bouwen aan nieuwe klaslokalen en latrines.
Gertjan gaat naar Myanmar. Daar is zal verder worden gebouwd aan de verbetering van het Lepraziekenhuis in Mawlamyine; ze gaan werken aan een nieuiwe etage voor de verpleging, want goede woninigen zijn van belang om goed en voldoende personeel aan te trekken.

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst van kinderkerk naar tienerdienst

Zondag 23 juni maakten drie jongeren de overstap van de kinderkerk naar de tienerdienst met als thema "Ik ga op reis en neem mee"

Bekijk alle foto's
 
Baanbrekers overhandigen cheque

Tijdens de Pinksterdienst overhandigden de Baanbrekers een symbolische cheque aan John Ceesay  en Jorinde Bijl voor hun Stichting Education gives hope in Sierra Leone.
Zij hadden dit geld opgehaald door zich te laten sponsoren voor de Actie Zipp your Lip. De baanbrekers hebben 24 uur lang niets gegeten en alleen maar thee of water gedronken.

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk met Pinksteren

Vanwege het Pinksterfeest hadden Wim en Wilma weer een prachtig liturgisch bloemstuk gemaakt. De toelichting is als volgt:
Achtergrond
We zien een cirkel met transparant perspex; dit verbeeldt het  venster naar de wereld. Hierop is een kruisvorm van hout bevestigd dat het Kruis van Christus verbeeld; aan de uiteinden zien we 4  anthuriums met trilgras; zij verbeelden de wind die naar de 4 windstreken van de aarde blaast, oftewel de Geest komt uit God en uit Christus en zet ons in beweging met Christus als voorbeeld.
In het midden de symbolisering  van de Geest d.m.v. de duif : logo PKN.
 
Zijkant
We zien een schikking met 7 rode anthuriums die de gaven van de Geest verbeelden en weer het trilgras: de Geest waait waarheen hij wil.
Aan de voet liggen stukjes hout die het vuur verbeelden.
Vanuit het midden van de schikking zijn 7 linten bevestigd die naar beneden hangen, op het lint staat een vaasje met een bloem in dezelfde kleur als het lint op de tafel : Gods Geest raakt alle mensen.
 

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren en Belijdenis

Op 1e Pinksterdag stond er weer een prachtig liturgisch bloemstuk.
Het was een mooie dienst waarin Patricia Barendregt en Tamar Robbemond belijdenis deden.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Henk en Niesje van den Heuvel

Ds. Henk van den Heuvel en zijn echgenote Niesje verruilen Oud-Beijerland voor Gouda. Ds. Henk van den Heuvel van predikant van onze gemeente van 1991 tot 2005, dus ca 14 jaar. Na deze periode ging hij met emeritaat. De gemeente wilde het toch niet ongemerkt voorbij laten gaan dat zij Oud-Beijerland gaan verlaten. Daarom was er op zondag 2 juni toepasselijke muziek voor hen en woorden van afscheid met een attentie.

Bekijk alle foto's
 
Musical Sara

De twee uitvoeringen van de Musical Sara in De Open Hof trokken een bomvolle kerkzaal. Het publiek was vol lof over de voorstelling van dit eeuwenoude verhaal over Sara, de vrouw van aartsvader Abraham. Maandenlang hadden gemeenteleden, variërend in de leeftijd van 7½ tot 72 jaar, geoefend op hun teksten, liederen, spel, presentatie enz. om het verhaal zo krachtig mogelijk neer te zetten. Daarnaast werden ook nog eens alle kostuums, decors en rekwisieten zelf gemaakt.
 

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2019

Tijdens de dienst van Palmpasen hebben de kinderen weer mooie palmpasenstokken gemaakt. In een vrolijke en kleurrijke optocht liepen ze een rondje door de kerk.

Bekijk alle foto's
 
Paaswake Tienerdienst

Op de avond van Stille Zaterdag hebben de jongeren van de tienerdienst op hun eigen manier zich bezig gehouden met de Paaswake.

Bekijk alle foto's
 
40dagen tijd op weg naar Pasen

Thema en liturgisch bloemschikken in de 40dagen tijd
Op woensdag 6 maart, Aswoensdag, is de 40dagen tijd begonnen, de periode waarin we ons bezinnen op de betekenis van Pasen.
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: i de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan de kinderen oefenen; ze doen dingen die nodig zijn om een nieuwe begin te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnersdiploma’ waarop een vaardigheid staat.
Ook staat er elke zondag een prachtig liturgisch bloemstuk, gemaakt door Wilma en Wim van ’t Noordende. Op deze pagina zullen iedere week foto’s worden geplaatst met de toelichting. 
 
Zondag 10 maart 2019, eerste zondag van de 40dagen tijd.
Bij het liturgisch bloemstuk zien we op 3 cilinders vol zand de beproevingen verbeeld: de bol met de steen is de verleiding om onze fysieke honger snel te kunnen stillen;  de bol met Judaspenning is de verleiding van het geld en het verlangen naar steeds meer; de bol met het goud en lood is de verleiding van de macht en het succes; we willen gezien worden. De takken zijn een stille vooruitwijzing naar het kruis van Jezus en de jute staat voor inkeer en nederigheid. Op de voorgrond staan de tulpen voor het gebed  en de anemonen voor de zorgzaamheid van engelen. 

Zondag 17 maart 2019, tweede zondag van de 40dagen tijd.
Centraal staat de boomstronk, die de berg verbeeld, omwikkeld met klimop, waarvan het uiteinde omhoog wijst naar de hemel. De boomstronk is een verwijzing naar de ontmoeting met God tussen hemel en aarde. Op de berg staan twee kleine bloemschikkingen: zij verbeelden Mozes en Elia die vanuit de hemel kwamen om met Jezus te praten en hem te bemoedigen. Er zijn diverse bloemen te zien met een betekenis: de alstroemeria staat voor medeleven, begrip, respect en daadkracht, de duizendschoon verbeeldt de helpende handen. Een witte orchidee verbeeldt Jezus en staat voor spiritualiteit en zuiverheid. Onderaan de berg zien we drie gekleurde bloemen: dat zijn Petrus, Jakobus en Johannes diep in slaap. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee te maken.


 Zondag 24 maart 2019, derde zondag van de 40dagen tijd.
Naar aanleiding van Lucas 13 vers 1 t/m 5: Het lijden in de wereld weergegeven door takken zonder blad en hiertussen kleine paarse bloemstukjes met o.a.: blauwe distels die het Lijden verbeelden, zwarte takjes verbeelden het verdriet, wat (glas)scherven staan voor de dieptepunten. Ondanks het lijden worden we toch door Gods hand gedragen, verbeeld door de vingerplantblad en een klimoprank staat voor Gods trouw. De jute en katjes staan voor inkeer en boete.
Naar aanleiding van Lucas 13 vers 6 t/m 9: De gelijkenis van de vijgenboom is weergegeven door vijgentak zonder vrucht, staande in vruchtbare aarde; het vergt geduld om vrucht te gaan dragen. Refererend aan zondag Oculi zien we 2 paarse primula’s (de gele harten lijken op ogen) staan voor Hoop.
 

Zondag 31 maart 2019, vierde zondag van de 40dagen tijd.
In het liturgische bloemstuk is op deze zondag het verhaal van Lucas 15 terug te vinden: we zien de vader en zijn twee zonen, ieder met hun eigen houding en hun eigen kleur. De bloemen en planten vertellen het verhaal.  Ook de kleur roze is te zien, de kleur van zondag Laetare. Voorzichtig breekt het licht van Pasen binnen,  de liefde van de Vader die alles anders kleurt.
Deze zondag lezen we de gelijkenis van de verloren zoon
In het midden zien we een witte roos met vingerplantblad: dit verbeeldt de vader met zijn uitgestoken hand.
Rechts zien we de “verloren” zoon die huiswaarts keert: de gebogen bloem laat zien dat hij berouw heeft en de witte steentjes vormen de weg naar huis.
Links zien we de oudste zoon: hij is boos en star; de gele rechte bloem met er achter stokjes verbeelden alsof hij zich afsluit.
De achtergrond zet ons aan het denken of wij zelf ook zo hard kunnen zijn: dit is verbeeld in een “muur” met stokken , rode bloemen →(hier de negatieve kant van rood) → hardheid en zwarte takjes→ boosheid.
Maar het licht begint door te breken  met de roze anjers, hypericum en lisianthes: zij staan voor dankbaarheid.
Uiteindelijk wordt alles gedragen door de trouw van de hemelse Vader: als teken daarvan zien we de klimop.
 
Zondag 7 april 2019, vijfde zondag van de veertigdagen tijd.
Dit keer een eenvoudige schikking naar de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters uit Lucas 20.
We zien een poort van klimop en druivenranken; zij geven de wijngaard weer.
Links staat een kruikje met druiven: dit verbeeldt de oogst van de wijngaard, maar van wie is de oogst?
Rechts zien we een stenen muurtje: dit verbeeldt Jezus als de hoeksteen.
Een witte roos verbeeldt Jezus , Zoon van God.
 
Zondag 14 april 2019, zesde zondag van de veertigdagen tijd.
De “rode loper” ligt uit om de Koning feestelijk binnen te halen met aan weerszijden stenen; zij verbeelden de weg naar Jeruzalem en we zien  een “poort” van palmtakken. De trompetnarcissen verbeelden de mensen, ze jubelen het uit dat de Koning komt. Palmtakken onderstrepen het  Hosanna. Gekleurde stukjes stof verbeelden de mantels van de leerlingen die ze neerleggen voor de koning. De witte roos in het midden verbeeld Jezus. De kristallen tussen de stenen verbeelden de tranen van vreugde en verdriet, deze liggen dichtbij elkaar.

Witte Donderdag 18 april 2019
We zien een tableau met 12 gerbera’s : zij verbeelden de 12 apostelen. De witte roos in het midden is Jezus. Verder zien het Pesach maal met bij behorende kan, de beker, de druiven en de matzes. De kan met korenaren waarvan er enkele gebroken zijn verbeelden Jezus die voor ons “gebroken’ werd. De schaal water met doek verbeelden de voetwassing.

Goede Vrijdag 19 april 2019
Op de achtergrond zien we een reproductie van Christa Rosier met daarop een afbeelding van  het intense verdriet van Maria, de moeder met haar dode Zoon Jezus. De bloemschikking met o.a. rode anemonen staat voor het lijden van Jezus aan het Kruis en ervoor liggen de “tranen”  van Maria.
 
Stille Zaterdag 20 april 2019
Op deze dag is er een sobere schikking. Op de achtergrond zien we de “steen” van het gesloten graf. Op de voorgrond de geknakte witte roos en geknakte bamboe en gras; zij verbeelden het afgebroken leven van Jezus. De twee witte calla’s verbeelden de zuiverheid van Jezus. Het kaarsje verbeeldt dat het leven in Christus nooit wordt gedoofd.

Eerste Paasdag 21 april 2019
Op de achtergrond zien we een schilderij van Christa Rosier voor Paasmorgen. Daarvoor is het geopende graaf geplaatst, we zien dat de steen is weggerold.
Het bloemstuk ervoor verbeeldt de ‘tuin’ van Pasen met gebogen gras als accent voor de opstanding, de parels geven het feestelijk geheel aan en de opgerolde windsels liggen ernaast. De grote witte roos met parel verbeeldt Jezus en de 2 kleine witte roosjes verbeelden de engelen. De kristallen op de voorgrond zijn de tranen van Maria. Het grotere bloemstuk links laat de vreugde van Pasen en een nieuw leven zien.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 17 maart 2019

Foto's van de doopdienst van:
Benjamin van der Meer
Bibi Sipkema
Bram van den Berg

Bekijk alle foto's
 
Jubileum ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Voor ds.Lyonne Verschoor-Schuijer is het op 30 januari 2019 25 jaar geleden dat zij in het ambt werd bevestigd. Tijdens de eredienst op zondag 27 januari 2019 werd aandacht besteed aan haar jubileum. Mooie woorden en een zegenbede door de voorzitter van de kerkenraad Ina in 't Veld-Rentier en dit ging gepaard met een cadeau, uit handen van gemeenteleden ontving zij 25 rode rozen en ook de kinderdienst en de tienderdienst hadden hun best gedaan om een mooi cadeau te overhandigen.
Tot slot werd zij toegezongen door de gemeente met het lied "10.000 redenen voor dankbaarheid".

Bekijk alle foto's
 
Diner met vluchtelingenwerk

Op donderdag 17 januari jl. was het een drukte van belang in de kerk van de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland. Daar kwamen ca. 60 mensen van diverse culturen met elkaar eten.

Bekijk alle foto's
 
1e Kerstdag

In de Kerstviering op eerste Kerstdag kwam het oude bekende verhaal van Lucas op een verassende wijze bij ons. We lieten ons meenemen in en aanspreken door het Kerstoratorium  ‘Het Licht is geboren’ van Gera van der Linden.

Bekijk alle foto's
 
Kerstnachtdienst

Het thema van de Kerstnachtdienst was Stille Nacht, Heilige Nacht. Het is verbazingwekkend dat zo’n oud lied (het viert zijn 200e verjaardag) nog steeds mensen aanspreekt. Nog verbazingwekkender is het dat een verhaal over een stille, heilige nacht (al ruim 2000 jaar oud) mensen samenbrengt en verbindt.
Interkerkelijk koor Rejoice verleende medewerking aan deze dienst.
Dichter van de Hoeksche Waard de heer Kievit, en tevens gemeentelid van De Open Hof, las een door hem geschreven gedicht voor en we zongen zijn nieuwe tekst van het lied Stille Nacht op de aloude melodie.

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest bij Hotel Toekan in Bethlehem.
Dit jaar was er een musical gebaseerd op het kinderboek ‘Hotel Toekan’ van Bram Kasse.
Het verhaal gaat over Hannes die in Bethlehem woont. Als hij hoort dat er veel reizigers naar de stad komen vanwege een volkstelling, bedenkt hij een plan waarmee hij veel geld denkt te gaan verdienen.  Vele reizigers, waaronder ook alle aanwezige kinderen komen bij hem langs.
Aan het eind kwamen Jozef en Maria, maar Hannes had geen plaats meer, behalve in de stal. En daar werd die nacht Jezus geboren.

 

Bekijk alle foto's
 
Met een lege stoel een kind omarmen

INLIA heeft een landelijke oproep gedaan aan alle kerken in Nederland  om symbolisch vijf stoelen leeg te laten tijdens de diensten rondom kerst en op die lege stoelen, speelgoed of knuffels neer te leggen. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat we begaan zijn met het lot van de 400 kinderen  die nog steeds geen kinderpardon hebben gekregen.  De kerkenraad heeft besloten hieraan gehoor te geven.  Tijdens de kerkdienst op zondag 23 december zal hieraan aandacht worden besteed en de stoelen blijven leeg, maar wel gevuld met speelgoed, t/m de dienst van 1e kerstdag.
 

Bekijk alle foto's
 
Advent

Tijdens de Adventsperiode mogen we iedere zondag weer genieten van een prachtig liturgisch bloemstuk.

1e Kerstdag
De bloemstukken van 1 e Kerstdag zijn een “explosie” van witte bloemen : zij zijn het symbool van geloof.
De witte rozen verbeeldende vreugde, navolging van Christus, de lysianthes de dankbaarheid en de amaryllus de bron van vreugde.
De zijdewindlelie staat voor wijsheid en de katjes  verbeelden het nieuw leven.
De calla’s hebben meerdere betekenissen maar 1 ervan is uit de oudheid is :Kelken om te klinken op het leven.
De ster is de wegwijzer.
 
Kerstnacht
Het geheel symboliseert de geboorte van het Christenkind in de stal van Bethlehem  → Stro en doeken. De witte roos wijst op Jezus.
De ster hierboven → hier is het koningskind te vinden
De calla’s hebben meerder betekenissen maar één er van uit de Romeinse tijd → Kelken als drinkbekers om te toasten op het leven.
Hulst → Vreugde en licht.
Zuidewindlelie  → Wijsheid
De boog van gras is versierd met parels en buigt over het hele stukje → Een Koninklijk Kind is vanuit de hemel op aarde gekomen.

4e Advent
De schikking sluit aan bij de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De achtergrond is de weergave van de Hebreeuwse letter Bèt. Het is als een huis met zicht op de toekomst. Je kunt het huis verlaten en het leven en het licht tegemoet gaan. De schikking bestaat uit 2 bloemstukjes die naar elkaar toestaan. De witte roos hierin duidt op de vrucht in de schoot van beide vrouwen, gedragen door Gods handen (Vingerblad). De gebogen grassen geven de ontmoeting weer. De klimop laat de verbinding tussen God en de mensen zien. 2 Granaatappels op de voorgrond bevatten ieder 365 zaden en zijn daarmee het symbool van de vruchtbaarheid.
Op de vierde Adventszondag komt de profeet Micha langs. Hij vertelt van een hoopvol nieuw begin, in een kind.  Klein en kwetsbaar maar ook vol dromen en beloften.  Maria zingt er van wanneer zij bij Elisabeth is.  In haar zingen komen oude verlangens tot leven.  Verlangens en dromen die nog net zo goed bij ons leven.

3e Advent
De kleur voor zondag ‘Gaudete’ is roze. We zien dat terugkomen in de roze accenten. Voorzichtig begint het licht van Christus  door te breken. Daarvan vertellen de witte rozen. We lezen over Johannes die de mensen oproept zich te bekeren. Die inkeer wordt verbeeld door de gedraaide takken en de jute. De nieuwe manier van leven wordt verbeeld door het blad van de rodekool. Het is de bedoeling dat ons leven vrucht draagt (korenaren). Zo leven wij verwachtingsvol de komst van de Messias tegemoet. Johannes geeft richting aan de nieuwe levenswijze door de mensen op te roepen  met elkaar te delen: de stukjes stof en het brood.

2e Advent
De weg door de woestijn: De weg begint gebogen met stenen en stekelige planten zoals groene hulst en distels  als teken van verlatenheid en obstakels die de weg naar God toe blokkeren. Als de mens zich naar God toekeert wordt de weg effen en recht.
Er begint al iets te bloeien → kleine paarse bloemstukjes
met lisianthes, is prairiegentiaan die groeit in rivierbeddingen
in de woestijn, staat voor charisma.
Veronica → symboliseert: staande blijven.
De weg eindigt in een groter bloemstuk met lila en witte lisianthes → als je goed kijkt wordt het al minder donker.
De net ontluikende witte hyacintbol staat voor hemels verlangen en vrede en wijst naar het nieuwe wat gaat beginnen.Dit alles wordt ondersteund door de klimop, als teken van Gods eeuwige trouw.
 
1e Advent
Het is geen dode tak, zie ook de bode van de lente, blijf niet bij winter donker hangen, verheug je op het licht, tel af, verlies de hoop niet
De hoopvolle verwachting van Advent wordt verbeeld door de magnoliatakken met hun dikke knoppen. Advent is een tijd van voorbereiding op het feest, van bezinning. Dat vertelt het paars van de callicarpa, de flox en de trachelia. We hebben reden om hoopvol te zijn: God heeft altijd laten zien dat hij mensen trouw blijf en hen met zijn liefde wil omringen. Dat vertrouwen licht op in de eerste kaars die brandt en in het wit van de tere fresia’s.

Bekijk alle foto's
 
Oogstdienst

Zondag 11 november vierden we de oogstdienst in De Open Hof.Duidelijk zichtbaar waren de vele mooie producten van de oogst, incl. een echt kalfje van 3 weken met de naam Gonda. Met elkaar hebben we veel gegeven om weer te delen met anderen.
Na afloop van de dienst was de jaarlijkse wijnproeverij. De opbrengst hiervan is bestemd voor Stichting Pa en Zoon helpen.

Bekijk alle foto's
 
Allerzielen 4 november 2018

Zondag 4 november 2018 zijn de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestigen ambtsdragers

Afscheid en bevestigen van ambtsdragers op 9 september 2018.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2 september 2018

Zondag 2 september 2018 was de Startzondag met als thema "Een goed gesprek". Alles was net iets anders dan op andere zondagen maar daarom niet minder waardevol. In tegendeel, er vonden mooie en boeiende gesprekken plaats, zowel voor, tijdens als na de dienst.

Bekijk alle foto's
 
Uitzwaaidienst World Servants

Zondag 8 juli was de Uitzwaaidienst voor de 7 World Servants die deze zomer aan de slag gaan.
Waar gaan onze World Servants heen?
Anne Mae Ensering, Martijn Robbemond en Gertjan Robbemond gaan naar Kantheska in Malawi.
Zij vertrekken op vrijdag 13 juli.
Altina Verhorst gaat naar Lunsar in Sierra Leone.
Zij vertrekt op vrijdag 13 juli.
Frank Robbertsen, Evita Stultiens en Madelon Hobbel  gaan naar Mawlamyine in Myanmar.
Zij vertrekken op dinsdag 7 augustus.

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst kinderkerk-tienerdienst

Zondag 17 juni was de zogenaamde overstapdienst voor de kinderen uit groep 8. Zij maakten op deze zondag de overstap van de kinderdienst naar de tienerdienst.

Bekijk alle foto's
 
Actie zonnepanelen

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst Pinksteren 2018

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Ger van Eersel als organist

Bekijk alle foto's
 
Gemeentebezoek van partnergemeente uit Burg

Van 5 t/m 8 april 2018 vond het gemeentebezoek plaats met onze partnergemeente uit Burg. Er was een gezamenlijk bezoek aan Den Haag en Scheveningen, een gemeenteavond en uiteraard de kerkdienst op zondagmorgen. Daarnaast waren er veel persoonlijke en individuele gesprekken en ontmoetingen.
Hier een aantal foto's gemaakt door Gonnie Confurius.

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 1e Paasdag

Zondag 1 april 2018 Pasen
Aan de dienst wordt meegewerkt door het combo Eljakim uit Hoogvliet
Voorganger: ds. Gertjan Robbemond
Muzikale leiding: dhr. Leo Lommers

Bekijk alle foto's
 
Paasontbijt 2018

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2018

Bekijk alle foto's
 
40dagentijd op weg naar Pasen

Op woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema is: Ik zorg voor jou.
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.
Hier kunt u in het fotoalbum de liturgische bloemstukken terugvinden met de omschrijving erbij.

De liturgische kleur is in deze tijd paars. Dat is te zien aan de antependia, de stola van de predikant en de kaars in de kandelaar van de kinderkerk.
Iedere vrijdag zijn Wim en Wilma van 't Noordende druk in de weer om het liturgisch bloemstuk in het kader van de Veertigdagentijd voor de volgende zondag te maken. Samen met de predikanten en de denktank, bestaande uit Jeanet Boender, Marijke Edelman, Wim en Wilma van 't Noordende is nagedacht over de vormgeving van de bloestukken aan de hand van de lezingen.

18 februari 2018. Het symbolische bloemstuk van deze zondag staat voor de verzoeking van Jezus in de woestijn, waarbij de witte roos de gestalte van Jezus weergeeft. De kronkeltak staat voor de duivel, de stenen voor de woestijn, daarboven de boog met klimop als verwijzing naar Gods trouw en de grote bladeren als Gods dragende handen en de calla’s voor zijn geopende oor: zondag invocabit. De bloemen van Aloë Vera staan voor de zorg van engelen voor Jezus en ook voor ons. 

25 februari:   In het liturgisch bloemstuk van deze zondag staat de berg centraal waar Jezus, Mozes en Elia bij elkaar zijn; dit is te zien aan de drie witte rozen die er hoog bovenuit steken. De 3 apostelen die erbij waren wilden dat heerlijke moment vasthouden maar ze moesten terug voor hun taak op aarde; dit is de te zien aan de orchidee die een beetje omlaag hangt.

 4 maart:   In de liturgische bloemschikking van deze zondag zien we het vingerblad gevouwen als een dak van God, het huis van de Vader. Achteraan staat een geopende bijbel, maar deze is nog niet goed zichtbaar, hij is versluierd. Er is ook een bezem te zien die voornamelijk gemaakt is van bremtakken; deze verwijst naar Jezus die de bezem haalt door de tempel, Hij ruimt op. Wij hebben dat nodig om ruimte te maken voor God. De jute symboliseert de schone en goede weg van boete en inkeer die wij mogen gaan om de weg te vinden naar God en weer zien we de paarse bloemen als teken dat we op weg zijn naar Pasen.

Zondag 11 maart is de vierde zondag van de Veertigdagen tijd; we zijn op de helft op weg naar Pasen. In de totale bloemschikking van deze zondag is de kleur rose te zien als teken dat het licht van Pasen doorbreekt. Het gaat deze zondag over delen en ontvangen, ook in ons eigen leven. 5 broden en 2 vissen dat is genoeg om te delen. Dit is weergegeven in vijf licht-rose Gerbera’s voor de vijf broden en twee donker-rose gerbera’s voor de twee vissen. De vingeplanten symboliseren de gevende handen van God waaruit wij mogen ontvangen. De klimop is het teken van trouw en vertrouwen.

18 maart: In het liturgisch bloemstuk van deze zondag is de tekst van Johannes 12 vers 20-33 verwerkt. Er is een kruis van korenaren met daaronder rode anemonen; dit is een verwijzing naar het lijden van Jezus. Ook nu weer zien we de twee vingerbladen als teken van Gods dragende handen; Hij is er altijd bij. De aarde met de graankorrels en gebroken korenaren verwijzen naar Johannes 12 vers 24. De bundel korenaren staat voor vrucht dragen, ook in ons eigen leven.

25 maart: Palmpasen, we zien nog steeds het paars dat hoort bij de voorbereiding van Pasen, de kleur van de inkeer. Er is jute toegevoegd, als symbool van nederigheid, de nederigheid van de Koning die binnenrijdt, maar ook onze eigen nederigheid als we beseffen wat mensen elkaar nog altijd aandoen. Een boomtak, boomschors met stenen. Het is geen makkelijke weg die Jezus moet gaan. De kleur rood verwijst naar de koninklijke manier waarop hij zijn weg is gegaan. Zijn roeping heeft willen volbrengen. Er staan trompetnarcissen die horen bij Pasen, trompet zo klinkt al, zij zingen en toeteren het goede nieuws rond. In het verhaal van vandaag horen we hoe de mensen zingen, en rond toeteren: gezegend is de Koning die komt in de naam van de Heer.

29 maart: Witte Donderdag, Als symbool van de voetwassing zien we een kruik, een schaal water en een witte doek. Er staat een kring van 12 witte rozen, de discipelen, en 1 rode roos in het midden, Jezus als middelpunt. De schaal met het kruikje wijn en de beker, de druiven en de gebroken matzen verbeelden het gedachtenismaal op deze avond. Ook de klimop is weer te zien als teken van Gods trouw.

30 maart: Goede Vrijdag. Op deze avond staat het kruis centraal, op een paarse basis met jute als teken van onze schuld van vandaag. Hierop ligt "de weg" naar het kruis. Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad en een doornenkroon als teken van het lijden van Jezus. Aan de voet van het kruis staat een kan rode anemonen; dit symboliseert Jezus kreet: "Vader neem deze beker van mij weg". Aan de voet van het kruis liggen witte stenen voor het persoonlijk verdriet en pijn van een mens, die hij/zij alleen weet het wordt daar neergelegd ..... en God weet ervan.

31 maart: Stille Zaterdag. We zien een kleine sobere schikking met 3 witte calla's; zij verbeelden de drie dagen. De witte rozen geven alvast een vooruitblik naar Pasen. Dit alles is gedragen door het vingerblad als teken van Gods dragende hand en ook de klimop is te zien als teken van Gods eeuwige trouw.

1 april: Eerste Paasdag! De steen is weg. We zien nog wel wat stenen liggen bij de bloemschikking, maar die liggen ter zijde. Want de nieuwe schepping is geboren, uitbundig mogen we dit ook zien in het bloemstuk. Het leven gaat open als was het de eerste dag en er was licht en het licht was goed. Er zijn veel bloemen die verwijzen naar God, naar Jezus, naar het leven, naar de Schepping en naar alles wat opnieuw begint en bloeit. En zo mogen we het leven weer omarmen want de Heer is waarlijk opgestaan!
        

Bekijk alle foto's
 
Activiteiten de Baanbrekers 2017-2018

Bekijk alle foto's
 
World Servants

De World Servants Oud-Beijerland hebben regelmatig acties om geld in te zamelen voor hun reis naar hun project.

Bekijk alle foto's
 
Pa en Zoon Helpen

Bekijk alle foto's
 
Groene Kerk

De Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland doet veel aan duurzaamheid. Vanaf zondag 8 oktober is dit ook daadwerkelijk zichtbaar. Wethouder Piet van Leenen zal na afloop van de kerkdienst het bordje “Wij zijn een GROENE KERK” onthullen. Daarmee is De Open Hof één van de ruim 140 kerken of andere geloofsgemeenschappen in Nederland die het predicaat Groene Kerk hebben ontvangen. De Open Hof is de eerste Groene Kerk in de Hoeksche Waard.

klik hier voor het artikel in het Kompas.

Bekijk alle foto's
 
Verhuur

De kerkzaal van De Open Hof en de vergaderzalen worden per dagdeel verhuurd. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor verhuur door de week en in het weekend. Ook is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld internet en/of de vleugel te huren. Voor meer informatie, zie verhuur.

Bekijk alle foto's
 
Stamppotavond World Servants 3 februari 2018

Zaterdagavond 3 februari 2018 was de kerkzaal omgebouwd tot stamppotcafé in verband met de jaarlijkse stamppot avond ten behoeve van de World Servants. Diverse sponsors schonken ingrediënten die door veel gemeenteleden werden omgetoverd tot heerlijke stamppotten. 120 mensen van jong tot oud, genoten van al dit heerlijks, uiteraard tegen betaling. De Baanbrekers assisteerden weer bij het vele werk dat deze avond werd verzet.
Dit leverde het mooie bedrag van ruim 1500 euro op!

 

Bekijk alle foto's
 
Viering 1e lustrum De Baanbrekers 26 januari 2018

Bekijk alle foto's
 
Activiteiten van de Baanbrekers 2016-2017

Bekijk alle foto's