Vanaf 12 jaar Jeugddiaconaat De Baanbrekers

Vanaf 12 jaar Jeugddiaconaat De Baanbrekers
Sinds januari 2013 zijn de Baanbrekers van start gegaan. Een groep enthousiaste jongeren vanaf 12 jaar die met elkaar inhoud geven aan het jeugddiaconaat.
Iedereen vanaf 12 jaar en iedereen die naar de Middelbare school gaat is van harte welkom. Er is geen eindleeftijd. In september krijgen de jongeren die dat schooljaar 13 jaar worden een persoonlijke uitnodiging.
 Baanbrekers zijn herkenbaar aan hun T-shirt met logo en naam.
 
Wat en waarom jeugddiaconaat
We vinden het leuk, leerzaam en goed om ons in te zetten voor verschillende groepen mensen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
We steken de handen uit de mouwen, organiseren acties voor een goed doel.
Met elkaar bedenken we steeds nieuwe dingen waar we ons voor in willen zetten.
Hier zijn foto's te zien van diverse acties en activiteiten.

 
Vergaderen
In overleg met elkaar komen we gemiddeld 1 keer in de 4 weken bij elkaar. We bespreken dan wat we willen gaan doen, waar we ons steentje aan bij kunnen dragen. We vergaderen meestal van 19.00 – 20.30 in de Open Hof.
 
Soms nodigen we iemand uit die ons iets meer kan vertellen over de stichting, activiteit waar we ons voor willen inzetten.
 
Wat doen we, hebben we gedaan
Flessendoppen verzameld voor hulphonden,
Posters gemaakt en opgehangen op scholen en verenigingen,
Helpen met taartverkoop voor de World Servants,
Collecteren voor World Servants,
Helpen bij de stamppotavond World Servants,
Actie voeren voor Stichting Twarne door chocolade te verkopen,
Spelletjes organiseren op het kersenfeest voor Stichting Twarne,
Pannenkoekenfeest voor het Odense huis,
Spelletjes doen in het Odensehuis,
Helpen bij voedselinzameling voor de voedselbank,
Bingo voor de soos organiseren,
Zipp your lipp of nacht zonder dak voor Pa en Zoon Helpen, Stichting Child en Kathy Langston,
Hand en span diensten verlenen daar waar nodig,
Enz, enz, enz
 
Informatie:
Daniëlle de Koning, 0186- 625555
of mail naar jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl.
 
terug