Afscheid ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Afscheid ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
Interview in het Kompas van 6 maart 2024 
‘Geloven doe je niet achter gesloten deuren’
 
Oud-Beijerland - ‘Waar liefde is en vriendschap, daar is God’. Dat is een belangrijke boodschap die ds. Lyonne Verschoor-Schuijer graag in haar preken verwerkt. “Als predikant wil je iets van God zichtbaar maken en daarvoor moeten wij bij onszelf beginnen.’’
Na bijna negen jaar verlaat Lyonne Verschoor Oud-Beijerland voor een predikantsplaats in Scherpenzeel. Zondag 10 maart (aanvang 10.00 uur) neemt zij in een bijzondere dienst in De Open Hof afscheid.

 ‘’De Open Hof is een gemeente waar veel kan en die een enorme betrokkenheid heeft van zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente’’, blikt de scheidende predikant terug. ‘’Dat is het mooie van De Open Hof. Geloven doe je niet achter gesloten deuren.’’ Bij haar komst in 2015 deelde ds. Verschoor tot 2019 het werk in de gemeente met ds. Gertjan Robbemond. “Ik heb hier veel mogen bouwen, uitproberen en opzetten. Een kerkelijke trend is helaas de daling van het aantal leden. De Open Hof volgt weliswaar die ontwikkeling, maar is wel een gezonde gemeente. De betrokkenheid van vrijwilligers is groot, maar doopdiensten komen steeds minder voor.’’ 
Van betekenis kunnen zijn
Het ambt van predikant noemt ds. Verschoor zwaar en moeilijk. ‘’Als dominee sta je nooit ‘uit’ maar altijd ‘aan’. Maar dit ambt kent ook zijn rijkdom. Je mag even dicht bij mensen zijn met hetgeen ze je toevertrouwen en delen. Je bent betrokken bij huwelijken, rouw en geboorte. Het is enorm veelzijdig. Ik heb voor dit ambt gekozen vanuit de wens om van betekenis voor mensen te kunnen zijn.’’
Al jong wist Lyonne Verschoor dat zij theoloog wilde worden. ‘’Met mijn schoolkeuzes heb ik daar altijd rekening mee gehouden. Ik ging naar het Gymnasium A. Tijdens een open dag van de Rijksuniversiteit Groningen wist ik het zeker: ik ga theologie studeren. Aan de Rijksuniversiteit in Leiden rondde ik de studie af met een kerkelijke opleiding.’’ In 1994 aanvaardde ze een beroep als hervormd predikant in Oudenhoorn. In 1999 volgde Arnhem en in 2007 vertrok ze naar Harderwijk. Nu, na bijna 9 jaar Oud-Beijerland, maakt ze de overstap naar de Protestantse Gemeente De Achthoek in Scherpenzeel.
Wervend filmpje
De Achthoek typeert ds. Verschoor als een rijkgeschakeerde gemeente met niet alleen ouderen, maar ook jonge gezinnen. De gemeente telt 1300 leden bij een gemeentelijk inwonertal van 10.000. De Open Hof heeft 1600 leden, maar Oud-Beijerland telt meer dan het dubbele aantal inwoners. ‘’Scherpenzeel is een heel kerkelijk dorp.’’ Voor De Open Hof in Oud-Beijerland werd Verschoor destijds gebeld met de vraag of ze kennis wilde nemen van de vacature. Voor de kerkelijke functie in Scherpenzeel reageerde ze op een wervend filmpje. ‘’Er was direct een klik. Het waren leuke, positieve gesprekken. Dat is ook de winst van internet, want ik ben daardoor erg zichtbaar. Voordat ik werd uitgenodigd voor een gesprek had men van mij genoeg kunnen zien.’’ Plezierig voor echtgenoot Bas is dat Scherpenzeel dichter bij zijn werk ligt.
Regenboogweek
Bijzonder van De Open Hof vindt Verschoor dat de gemeente daadwerkelijk een open hof is. ‘’De Huiskamer is niet alleen praktisch door het voorzien van koffie en maaltijden, maar ook inhoudelijk met het aanbieden van Huiskameravonden. Deze avonden zijn zowel voor mensen van binnen als buiten de kerk van betekenis. 
Van veel belang vindt Verschoor ook de aandacht die De Open Hof geeft aan de LHBTI-gemeenschap. ‘’Met het houden van een Coming Out Day en een Regenboogweek heb ik getracht op positieve manier te benadrukken dat iedereen welkom is. Zolang velen in de wereld tegen LHBTI zijn en er geen sprake is van algemene acceptatie, is dat nodig. Jaarlijks hijsen wij als signaal de Regenboogvlag, maar het liefst deden wij dat natuurlijk niet.’’
Verschoor vertrekt niet uit onvrede uit Oud-Beijerland. ‘’Ik vind dat je weg moet gaan als het een beetje pijn doet. Ik zal het missen. De hartelijkheid, de ‘recht voor zijn raap’ mentaliteit en de maatschappelijke betrokkenheid van de mensen in deze gemeenschap. Ik laat hier erg veel achter.’’
(tekst: Sieka Romeijn-Hedmann)
terug