Werken op hoogte

Werken op hoogte
Zowel vanuit ARBO-perspectief als uit Bijbels perspectief is het nodig om goede en voldoende maatregelen te nemen om letsel en ongevallen te voorkomen bij het werken op hoogte. Niet voor niets staat er in Deuteronomium 22 vers 8: “Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade, anders bent u aansprakelijk wanneer iemand er afvalt”.

Deze procedure beschrijft hoe er gehandeld moet worden als er in of op gebouwen van de Protestantse Gemeente De Open Hof op hoogte of op het dak gewerkt moet worden. Dit laat onverlet dat iedere persoon of ingehuurd bedrijf zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft bij het werken op hoogte.
De procedure is hier te lezen.
terug