Seniorenraad

Seniorenraad
De Seniorenraad
Deze raad ziet de ouderen als een wezenlijk onderdeel van de gemeente en de samenleving. De raad tracht diverse activiteiten overzichtelijk aan die groep te presenteren, zo nodig te organiseren of op andere wijze hun belangen te behartigen. De leden van de Seniorenraad zijn:
Naam Telefoonnummer Functie
Mevr. J. Boender 0186 69 34 06 secretaris
Mevr. G. Confurius 06 42 33 55 60 websitegegevens
Mevr. M.T. Schipper-de Vlaam 0186 61 66 85 seniorenouderling
Dhr. C.Q. Wisse 0186 61 64 51 voorzitter
Dhr.A.Berger 0186 61 30 13  
     
 
 
Seniorenpastoraat in de wijken
Tijdens de startzondag of Pinksterdiensten ziin gemotiveerde mensen voorgesteld aan de gemeente, die inmiddels bezig zijn met het bezoeken van gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Dit in overleg met predikanten en wijkteams.
Zij proberen de senioren in hun wijk zo goed mogelijk in het oog te houden. Maar niet altijd is ieder en alles waarneembaar. Daarom vragen wij u onderstaande gegevens te gebruiken of dat te laten doen om een gewenst contact tot stand te brengen.
 
  Naam (deel)wijk Contactpersoon Tel. Email
1 Zinkweg t/m West-Voorstraat vacant    
 
1
 
HBS laan t/m Koninginneweg
Marijke Schipper 61 66 85 mtschipper@12move.nl
2 Oosterse Gorzen Mieke van Veller 61 44 01 miekevanveller@gmail.com
3 Even Buiten, de Gravin Letta Krau 66 20 82 rakrau@gmail.com
3 Croonenburg Ineke Wisse 61 64 51 inekewisse47@gmail.com
3 Croonenburg Marijke Schipper 61 66 85  
mtschipper@12move.nl
4 Wijk Liedy van Putten 61 91 05 aputten@telfort.nl
4 Wijk en Egmontshof Truus Uijl 61 73 62 jo.uijl@planet.nl
5 Verzorgingshuizen Zoomhoek, De Open Waard Bram Kruit 61 49 97  kruittencate@hetnet.nl
5 Aanleunwoningen.O.W., Griendwerker, Zilvermeeuw,  Klipper  
Idem, zie hierboven
   
5 Winterkoning, Merel, Sigarenmaker Hanny Timmer 60 24 64  Hmtimmer@hotmail.com
6 West vacant    
6 Buitensluis Numansdorp      
6 Oost      
6 Huis ten Hoecke Puttershoek      
6 De Korenschoof Heinenoord      
6 Verzorgingshuis in Strijen Bram Kruit 61 49 97  kruittencate@hetnet.nl
7  Poortwijk Ria v.d. Merwe 61 36 14 b.merwevande@upcmail.nl
 
 
terug