Rolstoelen en scooters

Rolstoelen en scooters
Plekken voor rolstoelers, scootmobielers en rollators
 
Voor rolstoelers, scootmobielers en rollators zijn in de kerkzaal plaatsen beschikbaar waar ze te midden van de aanwezigen een goede en veilige plak hebben.
 
Voor rolstoelers zijn de volgende plekken beschikbaar: 1) de inhammen aan de rechterzijde van het linkervak; 2) de inhammen aan de rechterzijde van het rechtervak (tegen de westgevel).  Scootmobielers kunnen eveneens plaatsnemen in de inhammen aan de rechterzijde van het rechtervak.
 
Uiteraard kunnen zowel rolstoelers als scootmobielers ook aansluiten achter de achterste rij van het middenvak en het linkervak. 
 
In specifieke gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Als een rolstoelers of scootmobieler een taak heeft te vervullen waarvoor een andere plek is geëigend of gewenst dan kan een plaats worden vrijgemaakt op of nabij die geëigende/gewenste plek. 
 
Indien de begeleider van een rolstoeler dienst heeft als ambtsdrager of taakdrager en gebonden is aan een specifieke plek en de rolstoeler niet voldoende zelfredzaam is, dan kan voor de rolstoeler een plaats worden vrijgemaakt nabij deze specifieke plek. Een scootmobieler wordt als voldoende zelfredzaam beschouwd.
 
Begeleiders van rolstoelers en scootmobielers en familieleden of vrienden wordt de gelegenheid gegeven om gebruik te maken van de stoel(en) naast de opstelplaats van de rolstoel of scootmobiel. Personen die deze stoel(en) reeds hebben bezet zullen bereid zijn deze plaats(en) vrij te maken, b.v. door op te schuiven.
 
Mensen met een rollator worden geacht zoveel mogelijk aan de uiteinde van een rij plaats te nemen. De rollators kunnen langs de gevels worden geplaatst in de zones tussen en dichtbij de betonnen kolommen. 
 
We hopen dat op deze wijze betrokkenen zich volwaardig weten opgenomen.
 
College van Kerkrentmeesters
terug