Over ons

Over ons
Wij zijn een veelkleurige gemeente in Oud-Beijerland. Als Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland, geven we op eigen, kleurrijke wijze inhoud aan onze missie:
 
•    In vrijheid en veelkleurigheid samen zoeken naar de betekenis van het evangelie van Gods liefde;
•    aan deze verbondenheid gestalte geven door elkaar te aanvaarden, naar elkaar om te zien en elkaar ruimte te bieden en te laten;
•    ons geroepen weten om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te staan en dienstbaar te zijn aan mensen in de knel.
 
De Open Hof gemeente staat middenin de samenleving. Een samenleving die verandert; zekerheden vallen weg. Zorg voor mensen is niet vanzelfsprekend meer een overheidstaak. Dit biedt onze gemeente kansen én uitdagingen. Kansen om onze roeping van zorgzame kerk in de praktijk te brengen. Maar ook uitdagingen om mee te werken aan een samenleving waar mensen meer naar elkaar omzien.
Mensen kunnen niet zonder elkaar en wij willen daaraan handen en voeten geven. Door betekenisvol te zijn in de samenleving. Samenwerking te zoeken. Onze deuren open te stellen en in de wijken, het dorp en ver daarbuiten, om te zien naar elkaar.
 
We geven inhoud aan het ‘gemeente-zijn’ door er in vrijheid en openheid voor elkaar te zijn. Hierbij zien we het als onze opdracht om God te dienen en onze naaste lief te hebben als onszelf. In het samenzijn met God en met elkaar, zoeken we naar verdieping. Onze daden in kerk en samenleving moeten dat weerspiegelen.
 
Zoveel stemmen, zoveel mensen, die op een of andere wijze meebouwen aan Gods gemeente. Een plek waar God de ruimte krijgt en mensen thuis zijn. Uitdragen wat Jezus Christus ons heeft voorgeleefd. Dat is en blijft onze kracht.
terug