zondag 30 juni 2024

Kinderdienst 30 juni

Datum: 
 zondag 30 juni 2024
Tijdstip: 
 10.00 uur
Locatie: 
 De Open Hof

Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Mattheüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man.
Het verhaal over de rijke man en zijn drie dienaren staat opnieuw in de context van Jezus’ toespraak over het einde van de wereld (net als het verhaal over de tien meisjes, zie Bijbel Basics – Het voorbeeld van de tien meisjes). De rijke man in dit verhaal is Jezus. Het verhaal staat symbool voor Jezus’ vertrek van de aarde naar de hemel. De dienaren die achterblijven staan voor zijn leerlingen. Ook hier is sprake van lang wachten tot de Mensenzoon terug zal komen, net als in het verhaal over de tien meisjes. En het geld dat de dienaren krijgen staat symbool voor al Gods goede gaven (je talenten, de dingen waar je goed in bent).
Kom je ook weer gezellig luisteren naar het verhaal en misschien gaan we wel iets leuks knutselen.

terug