Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau
Op het kerkelijk bureau wordt de ledenadministratie en de VB administratie bijgehouden.  Het kerkelijk bureau is in principe elke dinsdagmorgen van 9 tot 12 uur open. We zijn gehuisvest in één van de zalen in de Open Hof. Om het kerkelijk bedrijf goed te laten functioneren, is het van belang dat alle mutaties verwerkt worden in de ledenadministratie. Veel mutaties krijgen we binnen van de landelijke administratie.  Daarnaast vragen wij uw medewerking om mutaties door te geven aan het kerkelijk bureau.

De mutaties die in de ledenadministratie verwerkt worden zijn:
Geboorte
Doop
Belijdenis
Echtscheiding
Verhuizing
Huwelijk of andere samenlevingsvormen
Nieuw ingekomen
Uitschrijvingen
Vertrek
Overlijden

Wilt u weten welke gegevens van u in de administratie staan, neem dan even contact op met het kerkelijk bureau. Eventuele foutjes kunnen dan rechtgezet worden.

U kunt het kerkelijk bureau via e-mail bereiken op het adres: kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl
of op dinsdagmorgen via het telefoonnummer 0186 612 936.
terug