Jeugddienst Jeugddienst
Een aantal keren per jaar worden vieringen voorbereid die specifiek op kinderen en jongeren zijn afgestemd.
Ook de dienst op de startzondag heeft vaak een jeugdig tintje en de overstapdienst waarin de kinderen van groep 8 overstappen naar de tienerdienst, is speciaal op deze groep afgestemd.
 
De voorbereiding en uitvoering vindt op uiteenlopende wijze plaats. Zo mogelijk gebeurt dat in samenwerking met jeugd en vrijwilligers in het jeugdwerk.

Vaak wordt een bepaalde club of kerkelijke activiteit (zoals de tienerdienst of catechese) benaderd om samen met de predikant een dienst voor te bereiden.
Niet altijd willen kinderen of jongeren ook daadwerkelijk iets in de dienst zelf doen, dat geeft ook niet. Het belangrijkste is dat deze vieringen ruimte bieden aan de initiatieven van de jeugd en een plek zijn, waar zij op eigen niveau aangesproken worden.
 
Behalve de inroosterde jeugddiensten is er altijd ruimte om iets extra’s in te plannen. Soms kan vanuit het jeugdwerk een idee ontstaan om een activiteit
ook uit te werken naar een viering toe! In overleg wordt dan bekeken wanneer dit kan plaatsvinden. Ook op deze manier is er ruimte voor eigen initiatief.
 
Tot slot noemen we hier nog de samenkomsten die door het jaar heen op avond worden georganiseerd. Deze samenkomsten worden zeer divers ingevuld en bieden ook voor jongeren mogelijkheden.
terug