Verruiming van de maatregelen – kerkdiensten met meer gemeenteleden

Vanaf 1 juli 2020 is het toegestaan om bijeenkomsten te organiseren met meer dan 30 personen zolang de 1,5 meter afstand maar gewaarborgd is. Dat betekent ook dat we meer mensen mogen verwelkomen in De Open Hof op zondagmorgen tijdens de eredienst. Daar kijken we naar uit, ondanks dat we nog steeds geen koffie mogen drinken met elkaar na afloop. 

Aanmelden voor bijwonen kerkdienst
De kerkenraad heeft op 7 juli besloten dat, in ieder geval t/m 2 augustus, tijdens de eredienst maximaal 100 gemeenteleden de dienst live kunnen bijwonen. Er is dan geen gemeentezang, maar voorzang door een zanggroep van maximaal 6 personen. We willen voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen op het moment dat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. Daarom werken we met een systeem van aanmelden. Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden via het formulier op de website. Dit kan tot vrijdagavond 18.00 uur.

Indien we op het moment van uw aanmelding het maximum al hebben bereikt dan krijgt u hiervan een berichtje en komt u als eerste aan de beurt voor de zondag daarop. We zullen dit ook z.s.m. op de website vermelden. Kent u gemeenteleden die geen internet hebben, dan zou het fijn zijn als u hen aanmeldt ingeval ze een kerkdienst willen bijwonen. Ook dat is omzien naar elkaar.

Geen internet?
Indien u niet over internet en email beschikt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om de hulp in te roepen van familie of een ander gemeentelid om u aan te melden via het formulier. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich telefonisch aanmelden. Voor de diensten van 19 en 26 juli kan dit bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685. Actuele informatie zullen we steeds op de weekbrief en de website vermelden.

Gezondheid
Uiteraard houden we ons aan alle voorschriften van het RIVM en de Overheid. We hoeven, bij een maximum aantal gemeenteleden van 100, geen gezondheidscheck meer te doen, maar we gaan ervan uit dat u hier zelf bewust en zorgvuldig mee omgaat. 

Op de website staat een vragenlijst over de gezondheid. Als u op alle vragen ‘nee’ kunt antwoorden bent u van harte welkom.

Tot slot
We realiseren ons dat het spontaan bezoeken van een kerkdienst er voorlopig niet in zal zitten, maar toch hopen we op deze wijze een mooie combinatie te kunnen maken van het gezamenlijk online en live vieren van de eredienst.
Ook dit traject van versoepeling is weer een ontdekkingsreis en we doen ons best om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een dienst te bezoeken. We kunnen in ieder geval weer een paar stappen vooruit zetten en laten we die omarmen en er dankbaar voor zijn dat dit weer kan.

Wat is uw naam? *   
Wat is uw achternaam incl tussenvoegsel *   
Met hoeveel personen (incl. uzelf) uit uw huishouden wilt u de kerkdienst bijwonen? *   
Wat is het emailadres waarop u bereikbaar bent? *   
Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? *   
Ik/Wij wil(len) graag aanwezig zijn in de dienst van 9 augustus *   
Indien deze dienst is volgeboekt wil ik graag de volgende zondag komen. *   
Ik kan alle vragen van de vragenlijst gezondheid, zoals vermeld op de website, met 'nee' beantwoorden ('ja' invullen als u gezond bent). *   
Opmerking(bv lid zanggroep, partner van ouderling, coordinator e.d.