De kerkenraad heeft besloten dat we als De Open Hof ons houden aan het advies van de PKN. Dit houdt o.a. het volgende in:  
  • Bij de live kerkdiensten mogen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn (excl. medewerkers en kinderen t/m 12 jaar). Er is hier voor gekozen omdat het samen de eredienst vieren het hart van het gemeentezijn is. En ook al betreft het een klein aantal deelnemers, we kunnen op deze manier toch samenkomen;
  • Aanmelden om de live dienst bij te wonen blijft van belang via het gebruikelijke formulier; indien het maximum van 30 is bereikt worden de daarop volgende aanmeldingen met prioriteit genoteerd voor de volgende zondag (indien men heeft aangegeven dit te willen); hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat iedereen die dat graag wil, een keer live aanwezig kan zijn; de vragenlijst gezondheid kunt u hier vinden;
  • Er is geen samenzang maar wel voorzang door maximaal 2 personen;
  • Er is geen kindernevendienst en oppasdienst; er is wel tienerdienst;
  • Naast alle overige veiligheidsmaatregelen zoals o.a. handen desinfecteren en bewaren van 1,5 meter afstand wordt aan iedereen die zich in het gebouw verplaatst, verzocht om een mondneusmasker te dragen; zodra men op de stoel zit mag het af; dit geldt voor alle ruimtes. Het is fijn wanneer u dit zelf meebrengt. Er staan bij de ingang ook maskers voor u klaar;
Aanmelden voor bijwonen kerkdienst
Van tevoren aanmelden is dus van groot belang. Bovendien willen we voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen op het moment dat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden via het formulier op de website. Dit kan tot zaterdagmiddag 12.00 uur.

Indien we op het moment van uw aanmelding het maximum al hebben bereikt dan krijgt u hiervan een berichtje en komt u als eerste aan de beurt voor de zondag daarop. Kent u gemeenteleden die geen internet hebben, dan zou het fijn zijn als u hen aanmeldt ingeval ze een kerkdienst willen bijwonen. Ook dat is omzien naar elkaar.

Geen internet?
Indien u niet over internet en email beschikt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om de hulp in te roepen van familie of een ander gemeentelid om u aan te melden via het formulier. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685. Actuele informatie zullen we steeds op de weekbrief en de website vermelden.

Gezondheid
Uiteraard houden we ons aan alle voorschriften van het RIVM en de Overheid. 

Hier staat de vragenlijst over de gezondheid. Als u op alle vragen ‘nee’ kunt antwoorden bent u van harte welkom.

Wat is uw naam? *   
Wat is uw achternaam incl. tussenvoegsel *   
Ik/Wij wil(len) graag aanwezig zijn in de dienst van Hemelvaartsdag donderdag 13 mei *   
Ik/wij wil(len) graag aanwezig zijn in de dienst van zondag 16 mei *   
Met hoeveel personen van 13 jaar en ouder (incl. uzelf) uit uw huishouden wilt u de kerkdienst bijwonen? *   
Wat is het emailadres waarop u bereikbaar bent? *   
Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? *   
Ik kan alle vragen van de vragenlijst gezondheid, zoals vermeld op de website, met 'nee' beantwoorden ('ja' invullen als u gezond bent). *   
Opmerking