Verruiming van de maatregelen – kerkdiensten met meer gemeenteleden en samenzang in Coronatijd

Vanaf 1 juli 2020 is het toegestaan om bijeenkomsten te organiseren met meer dan 30 personen zolang de 1,5 meter afstand maar gewaarborgd is. 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september jl is uitgebreid en zeer zorgvuldig met elkaar gesproken over de hervatting van samenzang. Hierbij zijn diverse scenario’s de revue zijn gepasseerd. We willen graag heel voorzichtig en zorgvuldig een stapje vooruit zetten, maar dan wel zodanig dat de risico’s op besmetting zo laag mogelijk blijven. De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 20 september voorzichtig te starten met samenzang. Voorlopig zal dat beperkt blijven tot één of twee liederen. De zanggroep blijft de overige liederen zingen. Hier kunt u er meer over lezen.

Aanmelden voor bijwonen kerkdienst
Nu we weer voorzichtig beginnen met gemeentezang zijn we verplicht om ons strikt te houden aan het maximum aantal van 100 en dat we een nauwkeurige registratie moeten bijhouden van de gemeenteleden die aanwezig zijn. Van tevoren aanmelden is dus van groot belang. Bovendien willen we voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen op het moment dat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. Daarom werken we met een registratiesysteem van aanmelden. Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden via het formulier op de website. Dit kan tot zaterdagmiddag 12.00 uur.

Indien we op het moment van uw aanmelding het maximum al hebben bereikt dan krijgt u hiervan een berichtje en komt u als eerste aan de beurt voor de zondag daarop. We zullen dit ook z.s.m. op de website vermelden. Kent u gemeenteleden die geen internet hebben, dan zou het fijn zijn als u hen aanmeldt ingeval ze een kerkdienst willen bijwonen. Ook dat is omzien naar elkaar.

Geen internet?
Indien u niet over internet en email beschikt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om de hulp in te roepen van familie of een ander gemeentelid om u aan te melden via het formulier. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685. Actuele informatie zullen we steeds op de weekbrief en de website vermelden.

Gezondheid
Uiteraard houden we ons aan alle voorschriften van het RIVM en de Overheid. Nu we weer gaan zingen zijn we verplicht om de gezondheidscheck te doen. 

Op de website staat een vragenlijst over de gezondheid. Als u op alle vragen ‘nee’ kunt antwoorden bent u van harte welkom.

Tot slot
We realiseren ons dat het spontaan bezoeken van een kerkdienst er voorlopig niet in zal zitten, maar toch hopen we op deze wijze een mooie combinatie te kunnen maken van het gezamenlijk online en live vieren van de eredienst.
Ook dit traject van versoepeling is weer een ontdekkingsreis en we doen ons best om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een dienst te bezoeken. We kunnen in ieder geval weer een paar stappen vooruit zetten en laten we die omarmen en er dankbaar voor zijn dat dit weer kan.

Wat is uw naam? *   
Wat is uw achternaam incl tussenvoegsel *   
Ik/Wij wil(len) graag aanwezig zijn in de dienst van 20 september *   
Met hoeveel personen (incl. uzelf en evt. kinderen) uit uw huishouden wilt u de kerkdienst bijwonen? *   
Komen er kinderen mee voor de kinderkerk? Zo ja, bij opmerkingen graag vermelden hoeveel. *   
Komen er kinderen mee voor de kinderoppas? Zo ja bij opmerkingen graag vermelden hoeveel. *   
Wat is het emailadres waarop u bereikbaar bent? *   
Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? *   
Indien deze dienst is volgeboekt wil ik graag de volgende zondag komen. *   
Ik kan alle vragen van de vragenlijst gezondheid, zoals vermeld op de website, met 'nee' beantwoorden ('ja' invullen als u gezond bent). *   
Opmerking(bv lid zanggroep, partner van ouderling, co√∂rdinator, hoeveel kinderen voor kinderkerk, oppas e.d.