Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. is de PKN op 18 januari met een advies gekomen. De kerkenraad heeft besloten dit advies over te nemen. Concreet betekent dit voor de kerkdiensten in De Open Hof het volgende:
  • Vanaf zondag 23 januari mogen de kerkdiensten fysiek worden bijgewoond door maximaal 50 bezoekers; het is belangrijk dat u zich hiervoor aanmeldt via het onderstaande formulier op de website. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur. Alle overige corona maatregelen zoals het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen, handen desinfecteren en 1,5 meter afstand bewaren blijven uiteraard gelden.
  • Er mag ingetogen worden gezongen; de predikant zal een goed evenwicht zoeken in afwisseling van gemeentezang en uitsluitend de zanggroep.
  • Na de kerkdiensten kunnenwe helaas nog geen koffie drinken met elkaar.
Geen internet?
Indien u niet over internet en email beschikt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om de hulp in te roepen van familie of een ander gemeentelid om u aan te melden via het formulier. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685. Actuele informatie zullen we steeds op de weekbrief en de website vermelden.

Gezondheid
Uiteraard houden we ons aan alle voorschriften van het RIVM en de Overheid. 

Hier staat de vragenlijst over de gezondheid. Als u op alle vragen ‘nee’ kunt antwoorden bent u van harte welkom.

Wat is uw naam? *   
Wat is uw achternaam incl. tussenvoegsel *   
Ik/wij wil(len) graag aanwezig zijn in de dienst van 20 februari. *   
Met hoeveel personen (incl. uzelf en evt. kinderen van 18 jaar en ouder) uit uw huishouden wilt u de kerkdienst bijwonen? *   
Hoeveel kinderen komen er voor de kinderkerk?  
Hoeveel kinderen komen er voor de kinderoppas?  
Wat is het emailadres waarop u bereikbaar bent? *   
Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? *   
Ik kan alle vragen van de vragenlijst gezondheid, zoals vermeld op de website, met 'nee' beantwoorden ('ja' invullen als u gezond bent). *   
Opmerking