De kerkenraad heeft besloten dat we als De Open Hof ons houden aan het advies van de PKN. 
  • Aanmelden om de live dienst bij te wonen blijft van belang via het formulier onderaan deze pagina.; de vragenlijst gezondheid kunt u hier vinden;
  • Vooralsnog zingen we alleen het slot met de gemeente en is er voorzang door maximaal 4 personen;
  • Er is geen kindernevendienst en oppasdienst; er is wel tienerdienst;
  • We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen zoals o.a. handen desinfecteren en bewaren van 1,5 meter afstand; bij klachten blijven we thuis.
Aanmelden voor bijwonen kerkdienst
Van tevoren aanmelden is dus van groot belang. We willen voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen op het moment dat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden via het formulier op de website. Dit kan tot zaterdagmiddag 12.00 uur.

Indien we op het moment van uw aanmelding het maximum al hebben bereikt dan krijgt u hiervan een berichtje en komt u als eerste aan de beurt voor de zondag daarop. Kent u gemeenteleden die geen internet hebben, dan zou het fijn zijn als u hen aanmeldt ingeval ze een kerkdienst willen bijwonen. Ook dat is omzien naar elkaar.

Geen internet?
Indien u niet over internet en email beschikt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om de hulp in te roepen van familie of een ander gemeentelid om u aan te melden via het formulier. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685. Actuele informatie zullen we steeds op de weekbrief en de website vermelden.

Gezondheid
Uiteraard houden we ons aan alle voorschriften van het RIVM en de Overheid. 

Hier staat de vragenlijst over de gezondheid. Als u op alle vragen ‘nee’ kunt antwoorden bent u van harte welkom.

Wat is uw naam? *   
Wat is uw achternaam incl. tussenvoegsel *   
Ik/wij wil(len) graag aanwezig zijn in de dienst van zondag 25 juli *   
Met hoeveel personen (incl. uzelf en evt. kinderen) uit uw huishouden wilt u de kerkdienst bijwonen? *   
Wat is het emailadres waarop u bereikbaar bent? *   
Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? *   
Ik kan alle vragen van de vragenlijst gezondheid, zoals vermeld op de website, met 'nee' beantwoorden ('ja' invullen als u gezond bent). *   
Opmerking