Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november en het advies van de PKN heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten dat we toch weer een paar stappen terug moeten doen. Voor het kerkenraadsbesluit verwijzen wij u  naar dit bericht.

Aanmelden voor bijwonen kerkdienst
We willen voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen op het moment dat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden via het formulier op de website. Dit kan tot zaterdagmiddag 12.00 uur.

Geen internet?
Indien u niet over internet en email beschikt, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om de hulp in te roepen van familie of een ander gemeentelid om u aan te melden via het formulier. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685. Actuele informatie zullen we steeds op de weekbrief en de website vermelden.

Gezondheid
Uiteraard houden we ons aan alle voorschriften van het RIVM en de Overheid. 

Hier staat de vragenlijst over de gezondheid. Als u op alle vragen ‘nee’ kunt antwoorden bent u van harte welkom.

Wat is uw naam? *   
Wat is uw achternaam incl. tussenvoegsel *   
Ik/wij wil(len) graag aanwezig zijn in de dienst van zondag 5 december. *   
Met hoeveel personen (incl. uzelf en evt. kinderen van 13 jaar en ouder) uit uw huishouden wilt u de kerkdienst bijwonen? *   
Hoeveel kinderen willen er naar de kinderdienst? *   
Komen er kinderen mee voor de oppasdienst?  
Wat is het emailadres waarop u bereikbaar bent? *   
Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? *   
Ik kan alle vragen van de vragenlijst gezondheid, zoals vermeld op de website, met 'nee' beantwoorden ('ja' invullen als u gezond bent). *   
Opmerking