Bericht over beroepingswerk

ds. Marjo den Bakker
Bericht over beroepingswerk
Bericht voor de gemeentes, af te kondigen op zondag 11 april
Namens de kerkenraden van de protestantse gemeente De Open Hof te Oud Beijerland en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam heb ik de volgende mededeling voor u, jullie:

Nadat we u/jullie op 28 juni 2020 hebben meegedeeld een gezamenlijke beroepingscommissie opdracht te hebben gegeven om een voor beide gemeenten geschikte predikant te gaan zoeken is deze aan de slag gegaan.
Zeer recent heeft de beroepingscommissie beide kerkenraden geïnformeerd dat ze tot een unaniem besluit is gekomen om een kandidaat voor te dragen. Dit is afgelopen week in beide kerkenraden door de beroepingscommissie verder toegelicht.

Ik ben heel blij en dankbaar u en jullie te kunnen vertellen dat beide kerkenraden de voordracht van de commissie hebben overgenomen. We hebben unaniem het voorgenomen kerkenraadsbesluit genomen om ds. Marjo den Bakker uit Roosendaal te gaan beroepen.
Voordat we dit voorgenomen besluit bekrachtigen willen we eerst ds. den Bakker en u wederzijds aan elkaar voorstellen en gelegenheid geven om elkaar vragen te stellen. Dit gaan we doen tijdens een extra gemeentevergadering op dinsdag 20 april. Er zullen 2 bijeenkomsten zijn: in de middag specifiek voor de oudere gemeenteleden (deels op uitnodiging) en in de avond voor genodigden. Dit om zoveel mogelijk mensen én kerkelijke geledingen de gelegenheid te geven om erbij te zijn, omdat we nog steeds niet meer dan 30 bezoekers mogen toelaten. Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten online bij te wonen en er worden diverse mogelijkheden geboden om vragen te stellen. Na deze gemeentevergaderingen zullen de kerkenraden een definitief besluit nemen.
Ina in ’t Veld-Rentier, voorzitter Kerkenraad De Open Hof

Praktische informatie:
Datum en tijd: 20 april 2021
16.00 – 17.30 uur, deels op uitnodiging en aan te melden graag uiterlijk maandag 19 april bij de voorzitter (wegens persoonlijke omstandigheden niet bij de scriba) via tel: 06 23 666 973 of via de mail voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl 
19.30 – 21.00 uur, op uitnodiging en via de livestream te volgen.
Vragen zo mogelijk vooraf indienen bij de voorzitter via de mail. Of tijdens de bijeenkomst, voorkeur via WhatsApp, bij: Nico den Boer: 06 38 58 35 96 of bij Arjan van Dijk: 06 46 87 38 42. Via de Mentimeter kunt u, kun jij een groet of een wens achterlaten. De code komt in beeld tijdens de livestream.
terug