Beroepingswerk

Beroepingswerk
Wat ging vooraf aan de start van het beroepingswerk
Na het vertrek van ds. Gertjan Robbemond op 15 september 2019 heeft de kerkenraad een periode van bezinning in acht genomen: waar staan we nu en waar willen we naar toe, wat zijn (financieel) verantwoorde keuzes enz. Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten de vacature voor 0,6 fte open te stellen, zodat de totale formatie van predikanten komt op 1,6 fte. Tevens heeft deze bezinningsperiode geresulteerd in nieuw beleidsplan; op basis hiervan kon het profiel van de predikanten worden vastgesteld.
Beide documenten werden besproken tijdens de gemeentevergadering op 15 januari 2020 en zijn in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering op 21 januari 2020 definitief vastgesteld.
In deze zelfde periode werd de solvabiliteitsverklaring van het CCBB van de Classis Delta ontvangen, evenals de toestemming van het Moderamen van de Classis Delta om het beroepingswerk te starten.
Op zondag 2 februari tijdens de eredienst zijn alle leden van de beroepingscommissie officieel voorgesteld en geïnstalleerd en kregen ze de zegen mee om op weg te gaan voor de verantwoordelijke taak die ze op zich nemen.  
 
terug