Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Toelichting De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) heeft tot doel het bevorderen van een gezond en veilig werkklimaat. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers en medewerkers in loondienst. Immers wanneer beide groepen dezelfde taken verrichten, lopen zij dezelfde risico’s. Om tot een gezond en veilig werkklimaat te komen, is de Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ingesteld. In deze RI&E licht de leiding van de organisatie (in de wetgeving aangeduid met de naam “werkgever”) de organisatie door op o.m. veiligheidsaspecten. Dat gebeurt, in overleg met de vrijwilligers en de medewerkers in loondienst, aan de hand van een checklist, die als bijlage is toegevoegd. Aan de hand van deze check kan er een plan van aanpak (anders gezegd: een lijst met nog te verbeteren punten) worden opgesteld, met daarbij een tijdpad waarbinnen deze verbeterpunten kunnen worden gerealiseerd en wie hier verantwoordelijk voor is. Bij dit tijdpad speelt ook de ruimte binnen de begroting een belangrijke rol. Jaarlijks wordt het Plan van Aanpak van de RI&E geëvalueerd. Belangrijk daarbij is dat er regelmatig met de vrijwilligers en medewerkers in loondienst wordt gecommuniceerd. De RI&E zal zeker niet allesomvattend zijn, maar in de inventarisatie kan een onderdeel “overige aandachtspunten” worden opgenomen. Zorg dat de vele vrijwilligers van de gemeente veilig en gezond kunnen werken en laat het meer specialistische werk over aan (gecertificeerde) specialisten. Besteed in het BHV[1]team extra aandacht aan de (toenemende) verhuur van ruimtes aan derden inzake het waarborgen van veiligheid van de huurders. Betrek bij twijfel de Arbodienst bij de RI&E om deze beter vorm en opvolging te kunnen geven.

Hieronder treft u aan: 

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Plan van aanpak Risico-inventarisatie en -evaluatie
terug