KOG middagen

KOG middagen

KOG staat voor Kontaktmiddag voor Onze Gemeenteleden.  maar ook niet-gemeenteleden zijn van harte welkom.  Ongeveer 6 keer per jaar verzorgen we een middagprogramma dat we zo gevarieerd mogelijk invullen.
Na het welkomstwoord beginnen we met een kort moment van bezinning; dat kan een bijbellezing zijn, evt. met korte uitleg, of een gedicht, een gebed of een lied.
Er wordt altijd iemand uitgenodigd die iets kan vertellen over een speciaal onderwerp, b.v. klederdrachten, een schrijfster, muziekinstrumenten e.d. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur .Het gaat vooral om het samenzijn en dingen met elkaar te delen. Zo hebben wij aandacht voor elkaar. Ook onze predikant werkt graag mee aan deze bijeenkomsten.
 

De Kerst- en Paasviering worden ook in de huiskamer van De Open Hof gehouden net zoals al onze middagen.
We stellen het altijd erg op prijs wanneer u een vrijwillige bijdrage geeft voor de dekking van de kosten. Na afloop staat er iemand van ons met een mandje bij de uitgang.
 
Het KOG seizoen loopt van augustus t/m mei. Het seizoen sluiten we bij voorkeur af met een reisje in mei.
 
Op de weekbrief en in het KerkmagaZIN staat altijd de actuele informatie over de eerstvolgende middag..
 
We zien u graag op één van onze middagen.
Gastvrouwen:
Gerrie de Jong, Marry van Pelt, Ineke de Haan, Letta Krau.
Voor informatie of vervoer naar activiteiten van de KOG kunt u contact opnemen met Gerrie de Jong, tel.nr 0186-617385 op maandag voor 10.00 uur en na 17.00 uur of per mail gcdejongjoosten@hotmail.com

terug