WIC/ Partnergemeente Burg

WIC/ Partnergemeente Burg
Contactpersonen:
Willy Gerlof, Grutto 19, tel. 622270
Anita Berger, Parklaan 5,
Kees en Ineke Wisse, Oleanderstraat 9, tel. 616451

Sinds 1973 bestaan contacten tussen onze kerkelijke gemeente de Open Hof en  de gemeente Burg in het oosten van Duitsland, de voormalige DDR. Deze gemeente ligt zo'n 100 kilometer ten zuiden van Berlijn. 
Ontstaan na contacten tijdens een Bibelwoche in Berlijn en voortgezet onder de bezielende leiding van Herman Korteweg (in 2004 overleden).
Tot 1990 ging elk jaar met Hemelvaart een groep uit onze gemeente op bezoek naar Burg. Wij bezochten dan de kerkdienst waarin jongeren Confirmation (belijdenis) deden. Het was altijd een eenrichtingsbezoek omdat de mensen uit de toenmalige DDR hun land niet richting westen mochten verlaten. Nadat ´de Muur´ gevallen is vinden de bezoeken beurtelings plaats in Oud-Beijerland en Burg.

Elk jaar met kerst worden ook goede wensen met elkaar gedeeld, zowel van de preekstoel als in de vorm van kerstkaarten. Ook lief en leed proberen wij  met elkaar te delen, als er iemand overlijdt wordt dat ook in de partnergemeente meegedeeld.
terug