Open House Ramle (deel project)

Open House Ramle (deel project)
Bij de gespannen sfeer tussen de Palestijnen en Israel is het werk van organisaties als Open House van zéér groot belang. Open House wil nl. een ontmoetingsplaats zijn voor Joden én Arabieren. Tal van activiteiten worden ontplooid teneinde de negatieve beeldvorming over elkaar te doorbreken en weg te nemen. Tijdens de zomerkampen ontmoeten de Joodse en Arabische kinderen elkaar, tekenen samen, gaan met elkaar zwemmen, eten gezamenlijk. Zo ontdekken ze veel over zichzelf en over elkaar. Zo ontdekken ze ook dat er van alles is wat ze gemeenschappelijk hebben en dat een verschillende achtergrond daarin helemaal geen rol speelt. Zie ook: www.friendsofopenhouse.org
terug