Stichting Jaffa (deel project)

Stichting Jaffa (deel project)

Dit is een kleine organisatie van vrijwilligers die zich sinds 1987 inzet voor de kinderen in Jaffa. In het Jaffa Institute krijgen Joodse en Arabische kansarme kinderen uit de verpauperde sloppenwijken hulp in velerlei vorm. O.a. worden kinderen met gedragsproblemen, kinderen die opeens op straat staan, vastgelopen jongeren hulp geboden, een kans gegeven om iets van hun leven te maken door opvang te geven en onderwijs te kunnen volgen. Ook honderden Joodse en Arabische gezinnen waar honger wordt geleden, ontvangen eenmaal per 2 weken hulp in de vorm van voedselpakketten. Hun motto is; "kinderen zijn kinderen die moeten allemaal gelijke kansen hebben". Zie ook: www.jaffaproject.nl
terug