Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen zijn er dus ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen ruim 40 vluchtelingen en ook in de andere gemeenten van de Hoeksche Waard wonen ze. Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die hier asiel aan willen vragen. Tijdens deze asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk HW de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt Vluchtelingenwerk bij het hele inburgeringsproces waar veel bij komt kijken zoals met het aanvragen van ziektekostenverzekeringen, huursubsidies, energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen, contacten met DUO. Vluchtelingenwerk draait heel sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties. Daarvoor zoeken zij ook mensen die een ‘maatje’ willen zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan zaken van boodschappen doen, hulp bij de weg vinden in het dorp waar je bent komen wonen, leren fietsen, hulp bij het papierwerk wat op je afkomt! Al dit soort inburgeringszaken kosten geld. Hiervoor is een fonds opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage geven aan dit fonds. Omdat het om mensen gaat. Zie o.a.: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel
terug